ČSN EN 16777 (665224) Nové vydání

Chemické dezinfekční přípravky a antiseptika - Kvantitativní zkouška na neporézních površích bez mechanického působení k hodnocení virucidní aktivity chemických dezinfekčních přípravků používaných v oblasti zdravotnictví - Metoda zkoušení a požadavky (fáze 2 / stupeň 2)

ČSN EN 16777 Chemické dezinfekční přípravky a antiseptika - Kvantitativní zkouška na neporézních površích bez mechanického působení k hodnocení virucidní aktivity chemických dezinfekčních přípravků používaných v oblasti zdravotnictví - Metoda zkoušení a požadavky (fáze 2 / stupeň 2)
5 stran
(kliknutím zvětšíte)
Objednat
Cena: 350 Kč
včetně 15 % DPH
ks
skladem
tisk na počkání

Anotace obsahu normy

Norma stanovuje zkušební metodu a minimální požadavky na virucidní aktivitu chemických dezinfekčních přípravků, které se používají v oblasti zdravotnictví pro dezinfekci neporézních povrchů, včetně povrchů zdravotnických prostředků, v nemocnicích, místních zdravotnických zařízeních a stomatologických zařízeních, a všude tam, kde je dezinfekce lékařsky indikována. Norma má zásadní význam pro bezpečné používání zdravotnických prostředků, a vzhledem k rozšíření nozokomiálních infekcí, pro bezpečnost pacientů zdravotnických zařízení. Proti předchozí normě dochází ke změně způsobu převzetí EN 16777:2018 do soustavy norem ČSN. Zatímco ČSN EN 16777 z června 2019 převzala EN ISO 16777:2018 schválením k přímému používání jako ČSN oznámením ve Věstníku ÚNMZ, tato norma ji přejímá překladem.

Označení ČSN EN 16777 (665224)
Katalogové číslo 510000
Cena 350 Kč350
Datum schválení 1. 4. 2020
Datum účinnosti 1. 5. 2020
Jazyk čeština
Počet stran 32 stran formátu A4
EAN kód 8596135100002
Tato norma nahradila ČSN EN 16777 (665224) z června 2019
Dostupnost skladem (tisk na počkání)