ČSN EN ISO 20884 (656159) Nové vydání

Ropné výrobky - Stanovení obsahu síry v motorových palivech - Vlnově-disperzní rentgenová fluorescenční spektrometrie

ČSN EN ISO 20884 Ropné výrobky - Stanovení obsahu síry v motorových palivech - Vlnově-disperzní rentgenová fluorescenční spektrometrie
5 stran
(kliknutím zvětšíte)
Objednat
Cena: 230 Kč
včetně 15 % DPH
ks
skladem
tisk na počkání

Anotace obsahu normy

Tento dokument popisuje zkušební metodu vlnově-disperzní rentgenové fluorescence (WDXRF) pro stanovení obsahu síry od 5 mg/kg do 500 mg/kg v kapalných homogenních motorových palivech s maximálním obsahem kyslíku 3,7 % (m/m). Tento rozsah výrobků zahrnuje:
- motorové nafty obsahující do 30 % (V/V) methylesterů mastných kyselin (FAME).
- automobilové benziny obsahující do 10 % (V/V) ethanolu,
- syntetická paliva jako například hydrogenované rostlinné oleje (HVO) a zkapalněné uhlovodíky ze zemního plynu (GTL) s obsahem síry v rozmezí od 5 mg/kg do 45 mg/kg.
Výrobky s vyšším obsahem kyslíku vykazují významné vlivy matrice, např. čisté FAME používané jako bionafta. Přesto však mohou být čisté FAME analyzovány, pokud se postupuje podle odpovídajících postupů.
Další produkty mohou být analyzovány touto zkušební metodou, ačkoli preciznost pro produkty jiné, než uvedené, nebyla stanovena.

Označení ČSN EN ISO 20884 (656159)
Katalogové číslo 510262
Cena 230 Kč230
Datum schválení 1. 6. 2020
Datum účinnosti 1. 7. 2020
Jazyk čeština
Počet stran 16 stran formátu A4
EAN kód 8596135102624
Tato norma nahradila ČSN EN ISO 20884 (656159) z dubna 2020
Dostupnost skladem (tisk na počkání)