ČSN (normy i změny) z května 1997

zobrazit normy po skupinách

01 Obecná třída

ČSN ISO 9923 (013840) - květen 1997

Mikrografie - Mikrofiše A6 - Uspořádání mikrozáznamů

350 Kč

ČSN ISO 9378 (013845) - květen 1997

Fotografie - Vesikulární mikrografické filmy - Stanovení citlivosti a expozičního rozsahu podle ISO

230 Kč

ČSN ISO 10198 (013881) - květen 1997

Mikrografie - Průběžná kamera pro 16 mm mikrografický film - Mechanické a optické vlastnosti

190 Kč

ČSN ISO 10197 (013890) - květen 1997

Mikrografie - Čtecí zvětšovací přístroje pro mikrografická média - Charakteristiky

125 Kč

ČSN ISO 6198 (013891) - květen 1997

Mikrografie - Čtecí přístroje pro mikrografická média - Charakteristiky

230 Kč

14 Chladicí technika

ČSN 14 8102/změna Z1 (148102) - květen 1997

Tepelné izolace chladíren a mrazíren

32 Kč

30 Silniční vozidla

ČSN ISO 1102/Oprava 1 (303658) - květen 1997

Silniční vozidla. Mechanická spojení mezi tažnými vozidly a přívěsy systému čep-oko 50 mm

Změna byla zrušena k 1. říjnu 2002.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

31 Letectví a kosmonautika

ČSN EN 2122 (313413) - květen 1997

Letectví a kosmonautika - Ploché podložky z hliníkové slitiny, anodicky oxidované nebo chromátované

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

190 Kč

32 Lodě a plovoucí zařízení

ČSN IEC 92-401 +A1 (326604) - květen 1997

Elektrické instalace na lodích - Část 401: Instalace a zkoušky kompletních zařízení

350 Kč

33 Elektrotechnika - elektrotechnické předpisy

ČSN EN 50018/Oprava 1 (330372) - květen 1997

Nevýbušná elektrická zařízení. Pevný závěr "d"

Změna byla zrušena k 30. červnu 2003.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN 33 3320/změna Z1 (333320) - květen 1997

Elektrotechnické předpisy. Elektrické přípojky

Změna byla zrušena k 31. květnu 2016.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

34 Elektrotechnika

ČSN EN 50109-1 (343891) - květen 1997

Ruční lisovací nástroje - Nástroje pro lisovaná zakončení elektrických kabelů a vodičů pro nízkofrekvenční a vysokofrekvenční aplikace - Část 1: Všeobecné požadavky a zkoušky

190 Kč

ČSN IEC 811-1-2/Cor.1 (347010) - květen 1997

Společné zkušební metody pro izolační a plášťové materiály elektrických a optických kabelů - Část 1-2: Metody pro všeobecné použití - Metody tepelného stárnutí

Změna byla zrušena k 1. září 2016.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN IEC 811-1-2/změna Z1 (347010) - květen 1997

Společné zkušební metody pro izolační a plášťové materiály elektrických a optických kabelů - Část 1-2: Metody pro všeobecné použití - Metody tepelného stárnutí

Změna byla zrušena k 1. září 2016.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN IEC 811-1-4/Cor.1 (347010) - květen 1997

Všeobecné zkušební metody izolačních a plášťových materiálů elektrických kabelů - Část 1-4: Metody pro všeobecné použití - Zkoušky při nízké teplotě

Změna byla zrušena k 1. září 2016.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN IEC 811-1-4/změna Z1 (347010) - květen 1997

Všeobecné zkušební metody izolačních a plášťových materiálů elektrických kabelů - Část 1-4: Metody pro všeobecné použití - Zkoušky při nízké teplotě

Změna byla zrušena k 1. září 2016.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN IEC 811-3-1/Cor.1 (347010) - květen 1997

Všeobecné zkušební metody izolačních a plášťových materiálů elektrických kabelů. Část 3-1: Specifikace metody pro PVC směsi - Zkouška tlakem při vysoké teplotě. Zkouška odolnosti vůči popraskání

Změna byla zrušena k 1. září 2016.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN IEC 811-3-1/změna A1 (347010) - květen 1997

Všeobecné zkušební metody izolačních a plášťových materiálů elektrických kabelů. Část 3-1: Specifikace metody pro PVC směsi - Zkouška tlakem při vysoké teplotě. Zkouška odolnosti vůči popraskání

Změna byla zrušena k 1. září 2016.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN IEC 811-3-1/změna Z1 (347010) - květen 1997

Všeobecné zkušební metody izolačních a plášťových materiálů elektrických kabelů. Část 3-1: Specifikace metody pro PVC směsi - Zkouška tlakem při vysoké teplotě. Zkouška odolnosti vůči popraskání

Změna byla zrušena k 1. září 2016.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN IEC 811-3-2/Cor.1 (347010) - květen 1997

Všeobecné zkušební metody izolačních a plášťových materiálů elektrických kabelů. Část 3: Specifické metody pro PVC směsi. Oddíl druhý: Zkouška úbytku hmotnosti - Zkouška tepelné stability

Změna byla zrušena k 1. září 2016.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN IEC 811-3-2/změna A1 (347010) - květen 1997

Všeobecné zkušební metody izolačních a plášťových materiálů elektrických kabelů. Část 3: Specifické metody pro PVC směsi. Oddíl druhý: Zkouška úbytku hmotnosti - Zkouška tepelné stability

Změna byla zrušena k 1. září 2016.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN IEC 811-3-2/změna Z1 (347010) - květen 1997

Všeobecné zkušební metody izolačních a plášťových materiálů elektrických kabelů. Část 3: Specifické metody pro PVC směsi. Oddíl druhý: Zkouška úbytku hmotnosti - Zkouška tepelné stability

Změna byla zrušena k 1. září 2016.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN IEC 811-4-1 +A1/Cor.1 (347010) - květen 1997

Všeobecné zkušební metody izolačních a plášťových materiálů elektrických kabelů. Část 4: Specifické metody pro polyethylenové a polypropylenové směsi. Oddíl 1: Odolnost vůči popraskání vlivem okolí - Zkouška navíjením po tepelném stárnutí ve vzduchu - Měření indexu toku taveniny - Stanovení obsahu sazí a/nebo obsahu minerální složky v PE

Změna byla zrušena k 1. červenci 2007.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN IEC 811-4-1 +A1/změna A2 (347010) - květen 1997

Všeobecné zkušební metody izolačních a plášťových materiálů elektrických kabelů. Část 4: Specifické metody pro polyethylenové a polypropylenové směsi. Oddíl 1: Odolnost vůči popraskání vlivem okolí - Zkouška navíjením po tepelném stárnutí ve vzduchu - Měření indexu toku taveniny - Stanovení obsahu sazí a/nebo obsahu minerální složky v PE

Změna byla zrušena k 1. červenci 2007.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN IEC 811-4-1 +A1/změna Z1 (347010) - květen 1997

Všeobecné zkušební metody izolačních a plášťových materiálů elektrických kabelů. Část 4: Specifické metody pro polyethylenové a polypropylenové směsi. Oddíl 1: Odolnost vůči popraskání vlivem okolí - Zkouška navíjením po tepelném stárnutí ve vzduchu - Měření indexu toku taveniny - Stanovení obsahu sazí a/nebo obsahu minerální složky v PE

Změna byla zrušena k 1. červenci 2007.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

35 Elektrotechnika

ČSN EN 60512-12-6 (354055) - květen 1997

Elektromechanické součástky pro elektronická zařízení - Základní zkušební postupy a měřicí metody - Část 12: Zkoušky pájení - Oddíl 6: Zkouška 12f: Těsnost proti tavidlu a čisticím rozpouštědlům při strojním pájení

190 Kč

ČSN EN 60512-15-8 (354055) - květen 1997

Elektromechanické součástky pro elektronická zařízení - Základní zkušební postupy a měřicí metody - Část 15: Mechanické zkoušky kontaktů a vývodů - Oddíl 8: Zkouška 15h - Systém upevnění kontaktů, odolnost proti použití nástrojů

125 Kč

ČSN EN 61058-2-1/změna A1 (354107) - květen 1997

Spínače pro spotřebiče. Část 2-1: Zvláštní požadavky pro šňůrové spínače

Změna byla zrušena k 1. lednu 2014.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN EN 60127-2/Oprava 1 (354730) - květen 1997

Miniaturní pojistky. Část 2: Trubičkové tavné pojistkové vložky

Změna byla zrušena k 1. březnu 2006.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN EN 60127-2/změna A1 (354730) - květen 1997

Miniaturní pojistky. Část 2: Trubičkové tavné pojistkové vložky

Změna byla zrušena k 1. březnu 2006.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN EN 61010-1/změna A2 (356502) - květen 1997

Bezpečnostní požadavky na elektrická měřicí, řídicí a laboratorní zařízení. Část 1: Všeobecné požadavky

Změna byla zrušena k 1. lednu 2004.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN EN 61010-2-010/změna A1 (356502) - květen 1997

Bezpečnostní požadavky na elektrická měřicí, řídicí a laboratorní zařízení. Část 2-010: Zvláštní požadavky na laboratorní zařízení pro ohřev materiálů

Změna byla zrušena k 1. říjnu 2006.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN EN 61010-2-020/změna A1 (356502) - květen 1997

Bezpečnostní požadavky na elektrická měřicí, řídicí a laboratorní zařízení. Část 2-020: Zvláštní požadavky na laboratorní odstředivky

Změna byla zrušena k 1. červenci 2009.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN EN 60439-3/změna A1 (357107) - květen 1997

Rozváděče nn. Část 3: Zvláštní požadavky pro rozváděče nn určené k instalaci do míst přístupných laické obsluze. Rozvodnice

Změna byla zrušena k 22. březnu 2015.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN EN 50089 +A1 (357175) - květen 1997

Přepážky z licích pryskyřic pro kovově kryté plynem izolované rozváděče vn, vvn a zvn

190 Kč

ČSN 35 8797-6 IEC 747-6/změna A1+A2 (358797) - květen 1997

Polovodičové součástky. Diskrétní součástky a integrované obvody. Část 6: Tyristory

Změna byla zrušena k 1. říjnu 2002.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN IEC 748-3/A2/Cor.1 (358798) - květen 1997

Polovodičové součástky. Integrované obvody. Část 3: Analogové integrované obvody

20 Kč

ČSN EN 61235 (359719) - květen 1997

Práce pod napětím - Izolační duté trubky pro elektrické účely

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy:
Oprava 2 8.07t, Oprava 1 8.07t, Oprava 3 8.07t

410 Kč

36 Elektrotechnika

ČSN EN 60598-2-25 (360600) - květen 1997

Svítidla - Část 2: Zvláštní požadavky - Oddíl 25: Svítidla pro použití ve zdravotnických prostorech, nemocnicích a léčebnách

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: A1 7.05t

355 Kč

ČSN EN 60335-2-11 +A1/změna A2 (361055) - květen 1997

Bezpečnosť elektrických spotrebičov pre domácnosť a na podobné účely. Časť 2: Osobitné požiadavky pre bubnové sušiče (obsahuje zmenu A1:1990)

Změna byla zrušena k 1. lednu 2003.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN EN 60335-2-11 +A1/změna A51 (361055) - květen 1997

Bezpečnosť elektrických spotrebičov pre domácnosť a na podobné účely. Časť 2: Osobitné požiadavky pre bubnové sušiče (obsahuje zmenu A1:1990)

Změna byla zrušena k 1. lednu 2003.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN EN 60335-2-11 +A1/změna A52 (361055) - květen 1997

Bezpečnosť elektrických spotrebičov pre domácnosť a na podobné účely. Časť 2: Osobitné požiadavky pre bubnové sušiče (obsahuje zmenu A1:1990)

Změna byla zrušena k 1. lednu 2003.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN EN 60240-1 (361145) - květen 1997

Charakteristiky elektrických infračervených zářičů určených pro průmyslový ohřev - Část 1: Krátkovlnné infračervené zářiče

190 Kč

ČSN EN 61262-1 (364736) - květen 1997

Zdravotnické elektrické přístroje - Charakteristiky elektrooptických zesilovačů rentgenového obrazu - Část 1: Stanovení rozměru vstupního pole

230 Kč

ČSN EN 61262-2 (364736) - květen 1997

Zdravotnické elektrické přístroje - Charakteristiky elektrooptických zesilovačů rentgenového obrazu - Část 2: Stanovení konverzního faktoru

230 Kč

ČSN EN 61262-3 (364736) - květen 1997

Zdravotnické elektrické přístroje - Charakteristiky elektrooptických zesilovačů rentgenového obrazu - Část 3: Stanovení rozložení jasu a jasové nerovnoměrnosti

230 Kč

ČSN EN 61262-4 (364736) - květen 1997

Zdravotnické elektrické přístroje - Charakteristiky elektrooptických zesilovačů rentgenového obrazu - Část 4: Stanovení zkreslení obrazu

230 Kč

ČSN EN 61262-5 (364736) - květen 1997

Zdravotnické elektrické přístroje - Charakteristiky elektrooptických zesilovačů rentgenového obrazu - Část 5: Stanovení detekční kvantové účinnosti

230 Kč

ČSN EN 61262-6 (364736) - květen 1997

Zdravotnické elektrické přístroje - Charakteristiky elektrooptických zesilovačů rentgenového obrazu - Část 6: Stanovení poměru kontrastu a indexu oslnění

230 Kč

ČSN EN 50094 +A1 (367350) - květen 1997

Systém řízení přístupu pro MAC/packet: EUROCRYPT

Norma obsahuje českou národní předmluvu a informaci, kde je možno opatřit anglický originál normy.

32 Kč

ČSN EN 60835-2-8 (367630) - květen 1997

Metody měření zařízení používaných v digitálních mikrovlnných rádiových systémech - Část 2: Měření pozemních radioreléových systémů - Oddíl 8: Adaptivní ekvalizer

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: A1 3.98t

420 Kč

ČSN EN 60835-3-10 (367630) - květen 1997

Metody měření zařízení používaných v digitálních mikrovlnných rádiových systémech - Část 3: Měření na pozemských stanicích družicových spojů - Oddíl 10: Koncová zařízení TDMA režim pozemských stanic

230 Kč

ČSN EN 60094-1 +A1 (368420) - květen 1997

Systém pro záznam a reprodukci zvuku používající magnetický pásek - Část 1: Všeobecné podmínky a požadavky

340 Kč

ČSN EN 60094-4 +A1 (368420) - květen 1997

Systémy pro záznam a reprodukci zvuku používající magnetický pásek - Část 4: Mechanické vlastnosti pásků pro magnetický záznam

230 Kč

ČSN EN 61120-2 (368452) - květen 1997

Cívkové magnetofony pro digitální záznam, pro profesionální použití, používající pásek 6,3 mm - Část 2: Formát A

Norma obsahuje českou národní předmluvu a informaci, kde je možno opatřit anglický originál normy.

32 Kč

ČSN ISO/IEC 8211 (369659) - květen 1997

Informační technologie - Specifikace popisového datového souboru pro výměnu informací

590 Kč

46 Zemědělství

ČSN 46 3195 (463195) - květen 1997 aktuální vydání

Jedlé houby a výrobky z hub

230 Kč

56 Výrobky potravinářského průmyslu

ČSN ISO 11036 (560034) - květen 1997

Senzorická analýza - Metodologie - Profil textury

230 Kč

57 Výrobky potravinářského průmyslu

ČSN 57 0533 (570533) - květen 1997

Mléko - Stanovení látkového obsahu volných mastných kyselin

125 Kč

64 Plasty

ČSN 64 6223/změna Z1 (646223) - květen 1997

Plasty. Fólie z měkčeného polyvinylchloridu (PVC-P) pro izolace proti kapalinám. Normy jakosti

Změna byla zrušena k 1. září 2016.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

87 Telekomunikace

ČSN ETS 300 686 ed. 1 (871524) - květen 1997

Podnikové telekomunikace (BTC) - Digitální pronajaté okruhy 34 Mbit/s a 140 Mbit/s (D34U, D34S, D140U a D140S) - Popis síťového rozhraní

Norma obsahuje českou národní předmluvu a informaci, kde je možno opatřit anglický originál normy.

32 Kč

ČSN ETS 300 687 ed. 1 (871525) - květen 1997

Podnikové telekomunikace (BTC) - Digitální pronajaté okruhy 34 Mbit/s (D34U a D34S) - Vlastnosti spojení

Norma obsahuje českou národní předmluvu a informaci, kde je možno opatřit anglický originál normy.

32 Kč

ČSN ETS 300 688 ed. 1 (871526) - květen 1997

Podnikové telekomunikace (BTC) - Digitální pronajaté okruhy 140 Mbit/s (D140U a D140S) - Vlastnosti spojení

Norma obsahuje českou národní předmluvu a informaci, kde je možno opatřit anglický originál normy.

32 Kč

ČSN ETS 300 691 ed. 1 (871527) - květen 1997

Soukromá síť integrovaných služeb (PISN) - Mobilita bezšňůrového koncového zařízení (CTM) - Služby určování polohy - Popis služby

Norma obsahuje českou národní předmluvu a informaci, kde je možno opatřit anglický originál normy.

32 Kč

ČSN ETS 300 692 ed. 1 (871528) - květen 1997

Soukromá síť integrovaných služeb (PISN) - Mobilita bezšňůrového koncového zařízení (CTM) - Služby určování polohy - Funkční možnosti a informační toky

Norma obsahuje českou národní předmluvu a informaci, kde je možno opatřit anglický originál normy.

32 Kč

ČSN ETS 300 694 ed. 1 (871529) - květen 1997

Soukromá síť integrovaných služeb (PISN) - Mobilita bezšňůrového koncového zařízení (CTM) - Zpracování volání jako přídavné rysy sítě - Popis služby

Norma obsahuje českou národní předmluvu a informaci, kde je možno opatřit anglický originál normy.

32 Kč

ČSN ETS 300 695 ed. 1 (871530) - květen 1997

Soukromá síť integrovaných služeb (PISN) - Mobilita bezšňůrového koncového zařízení (CTM) - Zpracování volání jako přídavné rysy sítě - Funkční možnosti a informační toky

Norma obsahuje českou národní předmluvu a informaci, kde je možno opatřit anglický originál normy.

32 Kč

ČSN ETS 300 386-1 (872004) - květen 1997 aktuální vydání

Navrhování zařízení (EE) - Požadavky elektromagnetické kompatibility (EMC) na zařízení veřejné telekomunikační sítě - Část 1: Přehled souboru výrobků, kriteria souladu a zkušební úrovně

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: Cor.1 2.98t

500 Kč

ČSN ETS 300 515 ed. 2 (872546) - květen 1997

Digitální buňkový telekomunikační systém (Fáze 2) - Přesměrování spojení (CF) - doplňkové služby - stupeň 1 (GSM 02.82)

Norma obsahuje českou národní předmluvu a informaci, kde je možno opatřit anglický originál normy.

32 Kč

ČSN ETS 300 517 ed. 2 (872548) - květen 1997

Digitální buňkový telekomunikační systém (Fáze 2) - Více účastníků (MPTY) - doplňkové služby - stupeň 1 (GSM 02.84)

Norma obsahuje českou národní předmluvu a informaci, kde je možno opatřit anglický originál normy.

32 Kč

ČSN ETS 300 518 ed. 2 (872549) - květen 1997

Digitální buňkový telekomunikační systém (Fáze 2) - Uzavřená uživatelská skupina (CUG) - doplňkové služby - stupeň 1 (GSM 02.85)

Norma obsahuje českou národní předmluvu a informaci, kde je možno opatřit anglický originál normy.

32 Kč

ČSN ETS 300 519 ed. 2 (872550) - květen 1997

Digitální buňkový telekomunikační systém (Fáze 2) - Oznamování poplatků (AoC) - doplňkové služby - stupeň 1 (GSM 02.86)

Norma obsahuje českou národní předmluvu a informaci, kde je možno opatřit anglický originál normy.

32 Kč

ČSN ETS 300 520 ed. 2 (872551) - květen 1997

Digitální buňkový telekomunikační systém (Fáze 2) - Zábrana spojení (CB) - doplňkové služby - stupeň 1 (GSM 02.88)

Norma obsahuje českou národní předmluvu a informaci, kde je možno opatřit anglický originál normy.

32 Kč

ČSN ETS 300 535 ed. 3 (872612) - květen 1997

Digitální buňkový telekomunikační systém (Fáze 2) - Funkce pohyblivé stanice (MS) v klidovém stavu (GSM 03.22)

Norma obsahuje českou národní předmluvu a informaci, kde je možno opatřit anglický originál normy.

32 Kč

ČSN ETS 300 629 ed. 1 (872647) - květen 1997

Digitální buňkový telekomunikační systém (Fáze 2) - Správa účastnických dat - stupeň 2 (GSM 03.16)

Norma obsahuje českou národní předmluvu a informaci, kde je možno opatřit anglický originál normy.

32 Kč

ČSN ETS 300 263/změna A1 (873538) - květen 1997

Digitální síť integrovaných služeb (ISDN). Dálková telefonní služba 7 kHz. Popis služby

32 Kč

ČSN ETS 300 055-1/Cor.2 (877007) - květen 1997

Digitální síť integrovaných služeb (ISDN). Přenosnost koncového zařízení (TP) - Doplňková služba. Protokol digitálního účastnického signalizačního systému číslo jedna (DSS 1). Část 1: Specifikace protokolu

20 Kč

ČSN ETS 300 138-1/změna A1 (877030) - květen 1997

Digitální síť integrovaných služeb (ISDN). Uzavřená uživatelská skupina (CUG) - doplňková služba. Protokol digitální účastnické signalizace č.1 (DSS 1). Část 1: Specifikace protokolu

32 Kč

ČSN ETS 300 196-2 ed. 1 (877040) - květen 1997

Digitální síť integrovaných služeb (ISDN) - Generický funkční protokol pro podporu doplňkových služeb - Protokol digitálního účastnického signalizačního systému číslo jedna (DSS 1) - Část 2: Specifikace proformy prohlášení o shodě implementace protokolu (PICS)

Norma obsahuje českou národní předmluvu a informaci, kde je možno opatřit anglický originál normy.

32 Kč

ČSN ETS 300 267-1/změna A1 (877044) - květen 1997

Digitální síť integrovaných služeb (ISDN). Úplná telekomunikační služba. Telefonie 7 kHz a videotelefonie. Protokol systému digitální účastnické signalizace čís. 1 (DSS 1). Část 1: Specifikace protokolu

32 Kč

ČSN ETS 300 324-1/změna A1 (877045) - květen 1997

Signalizační protokoly a spojování (SPS). Rozhraní "V" v digitální místní ústředně (LE). Rozhraní V5.1 pro podporu přístupové sítě (AN). Část 1: Specifikace rozhraní V5.1

32 Kč

ČSN ETS 300 303/Cor.2 (877048) - květen 1997

Digitální síť integrovaných služeb (ISDN). ISDN - Globální systém pro mobilní komunikace (GSM). Signalizační rozhraní veřejných mobilních sítí (PLMN)

20 Kč

ČSN ETS 300 356-19/Cor.1 (877068) - květen 1997

Digitální síť integrovaných služeb (ISDN). Signalizační systém číslo 7. Uživatelská část ISDN (ISUP) verze 2 pro mezinárodní rozhraní. Část 19: Třístranná doplňková služba (3PTY) [Doporučení ITU-T Q.734, kapitola 2 (1993), mod]

20 Kč

ČSN ETS 300 280/změna A1 (877540) - květen 1997

Koncové zařízení (TE). Faksimilní zařízení skupiny 4, třídy 1 na digitální síti integrovaných služeb (ISDN). Zkoušení koncových zařízení

32 Kč

ČSN ETS 300 232/změna A1 (878510) - květen 1997

Přenos a multiplexování (TM). Optická rozhraní pro zařízení a systémy vztahující se k synchronní digitální hierarchii (Doporučení ITU-T G.957:1993, mod)

32 Kč

ČSN ETS 300 297/změna A1 (878519) - květen 1997

Digitální síť integrovaných služeb (ISDN). Digitální přístupový úsek pro základní přístup ISDN

32 Kč

ČSN ETS 300 417-1-1 ed. 1 (878525) - květen 1997

Přenos a multiplexování (TM) - Všeobecné funkční požadavky na zařízení synchronní digitální hierarchie (SDH) - Část 1-1: Všeobecné postupy a činnost

Norma obsahuje českou národní předmluvu a informaci, kde je možno opatřit anglický originál normy.

32 Kč

ČSN ETS 300 192/změna A1 (879509) - květen 1997

Soukromá telekomunikační síť (PTN). Signalizační protokol v referenčním bodě S. Základní služby v okruhovém režimu

32 Kč

ČSN ETS 300 693 ed. 1 (879530) - květen 1997

Soukromá síť integrovaných služeb (PISN) - Protokol meziústřednové signalizace - Registrace polohy bezšňůrového koncového zařízení (CTRL) - doplňková služba

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: Opr.Z1 7.99t

Norma obsahuje českou národní předmluvu a informaci, kde je možno opatřit anglický originál normy.

52 Kč

ČSN ETS 300 696 ed. 1 (879531) - květen 1997

Soukromá síť integrovaných služeb (PISN) - Protokol meziústřednové signalizace - Příchozí volání bezšňůrového koncového zařízení jako přídavný rys sítě (ANF-CTMI)

Norma obsahuje českou národní předmluvu a informaci, kde je možno opatřit anglický originál normy.

32 Kč

97 Výměna dat

ČSN 97 1004 (971004) - květen 1997

Výměna dat - Kódy druhů nákladů, balení a obalových materiálů

340 Kč