ČSN IEC 909-1 (333023) Zrušená norma

Výpočet zkratových proudů v trojfázových střídavých soustavách - Část 1: Součinitele pro výpočet zkratových proudů v trojfázových střídavých soustavách podle IEC 909

Tuto normu nelze objednat, jelikož byla zrušena.
Podívejte se na její náhradu.

Anotace obsahu normy

Norma obsahuje IEC 909-1:1991. Tato Technická zpráva IEC se snaží ukázat původ a nutnou aplikaci součinitelů používaných k zajištění požadavků technické přesnosti a jednoduchosti při výpočtu zkratových proudů podle IEC 909. Tato technická zpráva je dodatek k IEC 909. To však neznamená změnu zásad pro normalizovaný výpočetní postup stanovený touto publikací. Tato část normy sestává ze dvou oddílů. 1 - Všeobecně (odkazy, použití součinitelů, symboly, dolní a horní indexy), 2 - Součinitelé užívané v IEC 909 (uvádí jednotlivé součinitele). Rozsáhlá elektrotechnická norma (63 stran) s řadou výpočtů, grafů a schémat. ČSN IEC 909-1 (33 3023) byla vydána v květnu 1997.

Označení ČSN IEC 909-1 (333023)
Katalogové číslo 20918
Cena 570 Kč570
Datum schválení 1. 5. 1997
Datum účinnosti 1. 6. 1997
Jazyk čeština
Počet stran 64 stran formátu A4
EAN kód 8590963209180
Norma byla zrušena k 1. 6. 2004
a nahrazena ČSN 33 3022-1 (333022)
Dostupnost skladem (tisk na počkání)