ČSN 33 3022-1 (333022)

Zkratové proudy v trojfázových střídavých soustavách - Část 1: Součinitele pro výpočet zkratových proudů podle IEC 60909-0

ČSN 33 3022-1 Zkratové proudy v trojfázových střídavých soustavách - Část 1: Součinitele pro výpočet zkratových proudů podle IEC 60909-0
6 stran
(kliknutím zvětšíte)
Objednat
Cena: 590 Kč
včetně 10 % DPH
ks
skladem
tisk na počkání

Anotace obsahu normy

Norma ČSN 33 3022-1 obsahuje překlad IEC TR 60909-1:2002. Norma se zabývá zkratovými proudy v trojfázových střídavých soustavách a úzce navazuje na normu EN 60909-0. Zaměřuje se v potřebném rozsahu na podstatu a používání součinitelů nezbytných pro zajištění výpočtů zkratových proudů v trojfázových soustavách podle EN 60909-0 s dostatečnou technickou přesností a co možná nejjednodušším postupem. Norma nemění zásady standardizovaného výpočetního postupu uvedeného v EN 60909-0. Norma dále uvádí postup určení příspěvku asynchronních motorů nebo skupin těchto motorů (ekvivalentních motorů) k počátečnímu souměrnému rázovému zkratovému proudu. Je důležitou částí souboru norem pro výpočet zkratových proudů v trojfázových střídavých soustavách.

Označení ČSN 33 3022-1 (333022)
Katalogové číslo 70080
Cena 590 Kč590
Datum schválení 1. 5. 2004
Datum účinnosti 1. 6. 2004
Jazyk čeština
Počet stran 76 stran formátu A4
EAN kód 8590963700809
Tato norma nahradila ČSN IEC 909-1 (333023) z května 1997
Dostupnost skladem (tisk na počkání)

Označení této normy občas uvidíte zapsané:

  • ČSN 333022-1
  • ČSN 33 30 22-1
foo