ČSN EN 100014 (354001) Zrušená norma

Základní specifikace: Postup při posuzování průměru procesu v rámci pravidel CECC (60% konfidenční mez)

ČSN EN 100014 Základní specifikace: Postup při posuzování průměru procesu v rámci pravidel CECC (60% konfidenční mez)
2 strany
(kliknutím zvětšíte)
Tuto normu nelze objednat, jelikož byla zrušena.
Pokud byste ji přesto chtěli zajistit, vyplňte prosím poptávkový formulář.

Anotace obsahu normy

1.1 Postup obsažený v tomto dokumentu je určen přednostně pro velkoseriovou výrobu a doplňuje postupy, předepsané ve specifikacích. Jeho využívání je dobrovolné, tzn. je na výrobci, zda jej použije v zájmu získání informace o průměru posuzovaného procesu uvnitř mezí daných konfidenční úrovní se zaměřením na nefunkční součástky.
1.2 Nefunkční součástky jsou ty, které jsou nepoužitelné, což přesně definuje příslušná předmětová specifikace. Při využívání postupu platí zásady strukturální podobnosti, definované příslušnou kmenovou specifikací.
1.3 Výrobce, který tohoto postupu využívá, může deklarovat výsledky v certifikovaných protokolech o zkoušce (RCE) nebo v Certifikátech shody (pokud se vydávají) nebo ve zvláštním dokumentu za předpokladu, že se při "Postupu při posuzování průměru procesu v rámci pravidel CECC" odkazuje a postupuje podle požadavků tohoto postupu.
1.4 Opatření z tohoto postupu není zapotřebí zahrnout do předmětových specifikací, protože použití postupu je ponecháno na rozhodnutí výrobce. Národní dohlížecí inspektorát (ONS)*), který provádí certifikaci v rámci CECC musí být v každém případě o tomto rozhodnutí informován a musí být oprávněn kontrolovat způsob prezentování výsledků např. v RCE.

Označení ČSN EN 100014 (354001)
Katalogové číslo 22045
Cena 125 Kč125
Datum schválení 1. 5. 1997
Datum účinnosti 1. 6. 1997
Jazyk čeština
Počet stran 8 stran formátu A4
EAN kód 8590963220451
Norma byla zrušena k 1. 1. 2015
Dostupnost skladem (tisk na počkání)