ČSN ISO/IEC 9995-8 (369812) Zrušená norma

Informační technologie - Uspořádání klávesnic pro textové a kancelářské systémy - Část 8: Přiřazení písmen ke klávesám číslicové skupinové klávesnice

ČSN ISO/IEC 9995-8 Informační technologie - Uspořádání klávesnic pro textové a kancelářské systémy - Část 8: Přiřazení písmen ke klávesám číslicové skupinové klávesnice
3 strany
(kliknutím zvětšíte)
Tuto normu nelze objednat, jelikož byla zrušena.
Pokud byste ji přesto chtěli zajistit, vyplňte prosím poptávkový formulář.

Anotace obsahu normy

Norma obsahuje ISO/IEC 9995-8:1994. ISO/IEC se skládá z následujících částí: 1 - Všeobecné principy pro uspořádání klávesnic, 2 - Abecedně číslicový úsek, 3 - Doplňkové uspořádání abecedně číslicové zóny abecedně číslicového úseku , 4 - Číslicový úsek, 5 - Ediční úsek, 6 - Funkční úsek, 7 - Symboly použité pro označení funkcí, 8 - Přiřazení písmen ke klávesám číslicové skupinové klávesnice. V rámci všeobecného předmětu normy popsaného v ISO/IEC 9995-1 specifikuje tato část ISO IEC 9995 přiřazení písmen ke klávesám číslicové zóny ZNO klávesnice, která má číslice nula až devět umístěny v uspořádání "1-2-3". Uspořádání specifikované v této části normy je určené pro aplikace u těch klávesnic zařízení informační technologie, které pro mnemotechnické zapamatování číselné informace používají písmena namísto číslic. Používání písmen v číslicové zóně ZNO pro mnemotechnické zapamatování číselné informace se důrazně nedoporučuje u klávesnic, které obsahují také abecedně číslicový úsek. Začlenění dvou souborů abecedních symbolů používaných různými způsoby by mohlo plést uživatele klávesnice. Ustanovení normy mohou mít význam z hlediska fyziologie práce u počítače. ČSN ISO/IEC 9995-8 (36 9812) byla vydána v květnu 1997. Nahradila spolu s normami ČSN ISO/IEC 9995-2 až ČSN ISO/IEC 9995-7 ČSN ISO 4169 z června 1995 a ČSN ISO 8884 z prosince 1993.

Označení ČSN ISO/IEC 9995-8 (369812)
Katalogové číslo 21564
Cena 125 Kč125
Datum schválení 1. 5. 1997
Datum účinnosti 1. 6. 1997
Jazyk čeština
Počet stran 8 stran formátu A4
EAN kód 8590963215648
Norma byla zrušena k 1. 8. 2016
Tato norma nahradila ČSN ISO 8884 (369390) z prosince 1993
ČSN ISO 4169 (369503) z června 1995
Dostupnost skladem (tisk na počkání)