ČSN ETS 300 408 ed. 1 (878526) Zrušená norma

Přenos a multiplexování (TM) - Parametry radioreléových systémů pro přenos digitálních signálů a analogových obrazových signálů, pracujících kolem 58 GHz u nichž se nepožaduje koordinace kmitočtového plánování

Tuto normu nelze objednat, jelikož byla zrušena.
Podívejte se na její náhradu.
Označení ČSN ETS 300 408 ed. 1 (878526)
Katalogové číslo 22038
Cena 32 Kč32
Datum schválení 1. 5. 1997
Datum účinnosti 1. 6. 1997
Jazyk angličtina (obsahuje českou národní předmluvu a informaci, kde je možno opatřit anglický originál)
Počet stran 2 strany
EAN kód 8590963220383
Norma byla zrušena k 1. 1. 2002
a nahrazena ČSN ETS 300 408 (878526)