Třída 8785 - Přenos a multiplexování

Zobrazit obsah třídy 87 - Telekomunikace

ČSN ETS 300 010-1 (878501) - duben 1996 aktuální vydání

Přenos a multiplexování (TM). Synchronní digitální rozvod. Přístupové porty 64 kbit/s a n x 64 kbit/s digitálního rozvodu s tokem 2048 kbit/s. Část 1: Vlastnosti a funkce jádra

Norma obsahuje českou národní předmluvu a informaci, kde je možno opatřit anglický originál normy.

32 Kč

ČSN ETS 300 010-2 ed. 1 (878501) - listopad 1997

Přenos a multiplexování (TM) - Synchronní propojovací zařízení pro přístupové rychlosti 2 048 kbit/s a propojovací rychlosti 64 a n x 64 kbit/s - Část 2: Aspekty správy

Norma obsahuje českou národní předmluvu a informaci, kde je možno opatřit anglický originál normy.

32 Kč

ČSN ETS 300 011 (878502) - červen 1995

Digitální síť integrovaných služeb (ISDN). Rozhraní mezi uživatelem a sítí s primárním přístupem. Specifikace vrstvy 1 a principy zkoušek

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy:
A1 4.96t, A2 11.96t

Norma obsahuje českou národní předmluvu a informaci, kde je možno opatřit anglický originál normy.

96 Kč

ČSN ETS 300 011-1 ed. 2 (878502) - květen 1999

Digitální síť integrovaných služeb (ISDN) - Rozhraní mezi uživatelem a sítí (UNI) s primárním přístupem - Část 1: Specifikace vrstvy 1

Norma obsahuje českou národní předmluvu a informaci, kde je možno opatřit anglický originál normy.

65 Kč

ČSN ETS 300 011-2 ed. 2 (878502) - květen 1999

Digitální síť integrovaných služeb (ISDN) - Rozhraní mezi uživatelem a sítí (UNI) s primárním přístupem - Část 2: Specifikace zkoušky shody pro rozhraní IA a IB

Norma obsahuje českou národní předmluvu a informaci, kde je možno opatřit anglický originál normy.

32 Kč

ČSN ETS 300 011-3 ed. 2 (878502) - květen 1999

Digitální síť integrovaných služeb (ISDN) - Rozhraní mezi uživatelem a sítí (UNI) s primárním přístupem - Část 3: Specifikace proformy prohlášení o shodě implementace (ICS) a proformy implementace dodatečných informací pro zkoušení (IXIT) rozhraní IA a IB

Norma obsahuje českou národní předmluvu a informaci, kde je možno opatřit anglický originál normy.

32 Kč

ČSN ETSI EN 300 011-1 V1.2.2 (878502) - únor 2001

Digitální síť integrovaných služeb (ISDN) - Rozhraní mezi uživatelem a sítí (UNI) s primárním přístupem - Část 1: Specifikace vrstvy 1

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

Cena k této normě je na dotaz.

ČSN ETS 300 012 (878503) - říjen 1994

Digitální síť integrovaných služeb (ISDN). Základní rozhraní mezi uživatelem a sítí. Specifikace vrstvy 1 a principy zkoušek

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy:
A1 4.96t, A2 11.96t

Norma obsahuje českou národní předmluvu a informaci, kde je možno opatřit anglický originál normy.

96 Kč

ČSN ETS 300 012-1 ed. 2 (878503) - říjen 1999

Digitální síť integrovaných služeb (ISDN) - Základní rozhraní mezi uživatelem a sítí (UNI) - Část 1: Specifikace vrstvy 1

Norma obsahuje českou národní předmluvu a informaci, kde je možno opatřit anglický originál normy.

32 Kč

ČSN ETS 300 012-2 ed. 2 (878503) - říjen 1999

Digitální síť integrovaných služeb (ISDN) - Základní rozhraní mezi uživatelem a sítí (UNI) - Část 2: Specifikace prohlášení o shodě implementace (ICS) a implementace dodatečných informací pro zkoušení (IXIT) rozhraní IA

Norma obsahuje českou národní předmluvu a informaci, kde je možno opatřit anglický originál normy.

32 Kč

ČSN ETS 300 012-3 ed. 2 (878503) - říjen 1999

Digitální síť integrovaných služeb (ISDN) - Základní rozhraní mezi uživatelem a sítí (UNI) - Část 3: Specifikace prohlášení o shodě implementace (ICS) a implementace dodatečných informací pro zkoušení (IXIT) rozhraní IB

Norma obsahuje českou národní předmluvu a informaci, kde je možno opatřit anglický originál normy.

32 Kč

ČSN ETS 300 012-4 ed. 2 (878503) - říjen 1999

Digitální síť integrovaných služeb (ISDN) - Základní rozhraní mezi uživatelem a sítí (UNI) - Část 4: Specifikace zkoušky shody pro rozhraní IA

Norma obsahuje českou národní předmluvu a informaci, kde je možno opatřit anglický originál normy.

32 Kč

ČSN ETS 300 012-5 ed. 2 (878503) - říjen 1999

Digitální síť integrovaných služeb (ISDN) - Základní rozhraní mezi uživatelem a sítí (UNI) - Část 5: Specifikace zkoušky shody pro rozhraní IB

Norma obsahuje českou národní předmluvu a informaci, kde je možno opatřit anglický originál normy.

32 Kč

ČSN ETS 300 012-6 ed. 2 (878503) - říjen 1999

Digitální síť integrovaných služeb (ISDN) - Základní rozhraní mezi uživatelem a sítí (UNI) - Část 6: Specifikace abstraktní testovací sestavy (ATS) pro rozhraní IA

Norma obsahuje českou národní předmluvu a informaci, kde je možno opatřit anglický originál normy.

32 Kč

ČSN ETS 300 012-7 ed. 2 (878503) - říjen 1999

Digitální síť integrovaných služeb (ISDN) - Základní rozhraní mezi uživatelem a sítí (UNI) - Část 7: Specifikace abstraktní testovací sestavy (ATS) pro rozhraní IB

Norma obsahuje českou národní předmluvu a informaci, kde je možno opatřit anglický originál normy.

65 Kč

ČSN ETSI EN 300 012-1 V1.2.2 (878503) - únor 2001

Digitální síť integrovaných služeb (ISDN) - Základní rozhraní mezi uživatelem a sítí (UNI) - Část 1: Specifikace vrstvy 1

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

Cena k této normě je na dotaz.

ČSN ETS 300 147 (878504) - únor 1996 aktuální vydání

Přenos a multiplexování (TM). Synchronní digitální hierarchie (SDH). Multiplexní struktura

Norma obsahuje českou národní předmluvu a informaci, kde je možno opatřit anglický originál normy.

32 Kč

ČSN ETS 300 147 ed. 3 (878504) - leden 1998

Přenos a multiplexování (TM) - Synchronní digitální hierarchie (SHD) - Multiplexní struktura

Norma obsahuje českou národní předmluvu a informaci, kde je možno opatřit anglický originál normy.

32 Kč

ČSN ETSI EN 300 147 V1.4.1 (878504) - březen 2002

Přenos a multiplexování (TM) - Synchronní digitální hierarchie (SDH) - Multiplexní struktura

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

Cena k této normě je na dotaz.

ČSN ETS 300 150 (878505) - říjen 1994

Přenos a multiplexování (TM). Soubory protokolů rozhraní Q pro správu přenosových systémů

Norma obsahuje českou národní předmluvu a informaci, kde je možno opatřit anglický originál normy.

65 Kč

ČSN ETS 300 232 (878510) - listopad 1994

Přenos a multiplexování (TM). Optická rozhraní pro zařízení a systémy vztahující se k synchronní digitální hierarchii (Doporučení ITU-T G.957:1993, mod)

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: A1 5.97t

Norma obsahuje českou národní předmluvu a informaci, kde je možno opatřit anglický originál normy.

64 Kč

ČSN ETS 300 166 (878511) - červen 1995

Přenos a multiplexování (TM). Fyzikální a elektrické vlastnosti hierarchických digitálních rozhraní pro zařízení užívající plesiosynchronní nebo synchronní digitální hierarchii, založené na přenosové rychlosti 2048 kbit/s

Norma obsahuje českou národní předmluvu a informaci, kde je možno opatřit anglický originál normy.

32 Kč

ČSN ETSI EN 300 166 V1.2.1 (878511) - březen 2002

Přenos a multiplexování (TM) - Fyzikální a elektrické vlastnosti hierarchických digitálních rozhraní pro zařízení užívající plesiosynchronní nebo synchronní digitální hierarchii, založené na přenosové rychlosti 2 048 kbit/s

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

Cena k této normě je na dotaz.

ČSN ETS 300 167 (878512) - červen 1995

Přenos a multiplexování (TM). Funkční vlastnosti rozhraní 2048 kbit/s

Norma obsahuje českou národní předmluvu a informaci, kde je možno opatřit anglický originál normy.

32 Kč

ČSN ETSI EN 300 167 V1.2.1 (878512) - březen 2002

Přenos a multiplexování (TM) - Funkční vlastnosti rozhraní 2 048 kbit/s

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

Cena k této normě je na dotaz.

ČSN EN 300 197 V1.2.1 (878513) - únor 2001 aktuální vydání

Přenos a multiplexování (TM) - Digitální radioreléové systémy (DRRS) - Parametry pro DRRS pracující na 38 GHz pro přenos digitálních signálů a analogových videosignálů

440 Kč

ČSN EN 300 197 V1.2.2 (878513) - únor 2001 aktuální vydání

Přenos a multiplexování (TM) - Digitální radioreléové systémy (DRRS) - Parametry pro DRRS pracující na 38 GHz pro přenos digitálních signálů a analogových videosignálů

550 Kč

ČSN ETS 300 197 (878513) - leden 2001 aktuální vydání

Přenos a multiplexování (TM) - Parametry pro radioreléové systémy pracující na 38 GHz pro přenos digitálních signálů a analogových videosignálů

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy:
A2 1.01t, A1 1.01t

770 Kč

ČSN ETSI EN 300 197 V1.3.1 (878513) - červen 2001

Pevné rádiové systémy - Zařízení mezi dvěma body - Parametry rádiových systémů pro přenos digitálních signálů pracujících na 38 GHz

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

Cena k této normě je na dotaz.

ČSN ETSI EN 300 197 V1.4.1 (878513) - září 2001

Pevné rádiové systémy - Zařízení mezi dvěma body - Parametry rádiových systémů pro přenos digitálních signálů pracujících na 38 GHz

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

Cena k této normě je na dotaz.

ČSN ETSI EN 300 197 V1.5.1 (878513) - duben 2002

Pevné rádiové systémy - Zařízení mezi dvěma body - Parametry rádiových systémů pro přenos digitálních signálů pracujících na 32 GHz a 38 GHz

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

Cena k této normě je na dotaz.

ČSN ETSI EN 300 197 V1.6.1 (878513) - leden 2003

Pevné rádiové systémy - Zařízení mezi dvěma body - Parametry rádiových systémů pro přenos digitálních signálů pracujících na 32 GHz a 38 GHz

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

Cena k této normě je na dotaz.

ČSN EN 300 198 V1.2.1 (878514) - duben 2001 aktuální vydání

Přenos a multiplexování (TM) - Digitální radioreléové systémy (DRRS) - Parametry pro DRRS pracující na 23 GHz pro přenos digitálních signálů a analogových videosignálů

550 Kč

ČSN EN 300 198 V1.2.2 (878514) - duben 2001 aktuální vydání

Přenos a multiplexování (TM) - Digitální radioreléové systémy (DRRS) - Parametry pro DRRS pracující na 23 GHz pro přenos digitálních signálů a analogových videosignálů

550 Kč

ČSN ETS 300 198 (878514) - duben 2001 aktuální vydání

Přenos a multiplexování (TM) - Parametry pro radioreléové systémy pracující na 23 GHz pro přenos digitálních signálů a analogových videosignálů

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: A1 4.01t

580 Kč

ČSN ETSI EN 300 198 V1.3.1 (878514) - červenec 2001

Pevné rádiové systémy - Zařízení mezi dvěma body - Parametry rádiových systémů pro přenos digitálních signálů pracujících na 23 GHz

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

Cena k této normě je na dotaz.

ČSN ETSI EN 300 198 V1.4.1 (878514) - září 2001

Pevné rádiové systémy - Zařízení mezi dvěma body - Parametry rádiových systémů pro přenos digitálních signálů pracujících na 23 GHz

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

Cena k této normě je na dotaz.

ČSN ETSI EN 300 198 V1.5.1 (878514) - leden 2003

Pevné rádiové systémy - Zařízení mezi dvěma body - Parametry rádiových systémů pro přenos digitálních signálů pracujících na 23 GHz

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

Cena k této normě je na dotaz.

ČSN ETS 300 233 (878515) - červen 1995

Digitální síť integrovaných služeb (ISDN). Digitální přístupová sekce primární rychlostí v ISDN

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: A1 4.96t

Norma obsahuje českou národní předmluvu a informaci, kde je možno opatřit anglický originál normy.

64 Kč

ČSN ETS 300 304 (878516) - leden 1996

Přenos a multiplexování (TM). Informační model synchronní digitální hierarchie (SDH) z hlediska síťového prvku (NE)

Norma obsahuje českou národní předmluvu a informaci, kde je možno opatřit anglický originál normy.

32 Kč

ČSN ETS 300 304 ed. 2 (878516) - leden 1998

Přenos a multiplexování (TM) - Synchronní digitální hierarchie (SDH) - Informační model SDH z hlediska síťového prvku (NE)

Norma obsahuje českou národní předmluvu a informaci, kde je možno opatřit anglický originál normy.

32 Kč

ČSN EN 300 371 V1.3.1 (878517) - leden 2000

Síť telekomunikačního managementu (TMN) - Informační model plesiochronní digitální hierarchie (PDH) z hlediska síťového prvku (NE)

Norma obsahuje českou národní předmluvu a informaci, kde je možno opatřit anglický originál normy.

32 Kč

ČSN ETS 300 371 (878517) - leden 1996

Přenos a multiplexování (TM). Informační model plesiochronní digitální hierarchie (PDH) z hlediska síťového prvku (NE)

Norma obsahuje českou národní předmluvu a informaci, kde je možno opatřit anglický originál normy.

32 Kč

ČSN ETS 300 371 ed. 2 (878517) - listopad 1997

Přenos a multiplexování (TM). Informační model plesiochronní digitální hierarchie (PDH) z hlediska síťového prvku (NE)

Norma obsahuje českou národní předmluvu a informaci, kde je možno opatřit anglický originál normy.

65 Kč

ČSN ETSI EN 300 371 V1.3.2 (878517) - září 2001

Síť telekomunikačního managementu (TMN) - Informační model plesiochronní digitální hierarchie (PDH) z hlediska síťového prvku (NE)

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

Cena k této normě je na dotaz.

ČSN ETS 300 337 (878518) - únor 1996

Přenos a multiplexování (TM). Generické struktury rámců pro přenos různých signálů (včetně buněk asynchronního způsobu přenosu (ATM) a prvků synchronní digitální hierarchie (SDH)) na hierarchických rychlostech 2 048 kbit/s, 34 368 kbit/s a 139 264 kbit/s podle doporučení CCITT G.702

Norma obsahuje českou národní předmluvu a informaci, kde je možno opatřit anglický originál normy.

32 Kč

ČSN ETS 300 337 ed. 2 (878518) - červenec 1998

Přenos a multiplexování (TM) - Generické struktury rámců pro přenos různých signálů (včetně buněk asynchronního způsobu přenosu (ATM) a prvků synchronní digitální hierarchie (SDH)) na hierarchických rychlostech 2 048 kbit/s, 34 368 kbit/s a 139 264 kbit/s podle Doporučení ITU-T G.702

Norma obsahuje českou národní předmluvu a informaci, kde je možno opatřit anglický originál normy.

32 Kč

ČSN ETS 300 297 (878519) - srpen 1996

Digitální síť integrovaných služeb (ISDN). Digitální přístupový úsek pro základní přístup ISDN

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: A1 5.97t

Norma obsahuje českou národní předmluvu a informaci, kde je možno opatřit anglický originál normy.

64 Kč

ČSN ETS 300 411 (878520) - srpen 1996

Přenos a multiplexování (TM). Informační model monitorování kvality provozu pro síťový prvek (NE)

Norma obsahuje českou národní předmluvu a informaci, kde je možno opatřit anglický originál normy.

32 Kč

ČSN ETS 300 412 (878521) - srpen 1996

Přenos a multiplexování (TM). Informační model konfigurace zatížení pro síťový prvek (NE)

Norma obsahuje českou národní předmluvu a informaci, kde je možno opatřit anglický originál normy.

32 Kč

ČSN ETS 300 413 (878522) - srpen 1996

Přenos a multiplexování (TM). Informační model ochrany multiplexního úseku pro síťový prvek (NE)

Norma obsahuje českou národní předmluvu a informaci, kde je možno opatřit anglický originál normy.

32 Kč

ČSN EN 300 234 V1.2.1 (878523) - listopad 2001 aktuální vydání

Přenos a multiplexování (TM) - Digitální radioreléové systémy (DRRS) - Vysokokapacitní DRRS přenášející signály 1x STM-1 a pracující v kmitočtových pásmech s odstupem kanálů okolo 30 MHz a střídáním polarizace

340 Kč

ČSN ETS 300 234 (878523) - srpen 1996

Přenos a multiplexování (TM). Vysokokapacitní digitální radioreléové systémy přenášející signály 1 x STM-1 a pracující v kmitočtových pásmech s kanálovým rozestupem okolo 30 MHz a střídavou polarizací

Norma obsahuje českou národní předmluvu a informaci, kde je možno opatřit anglický originál normy.

32 Kč

ČSN ETSI EN 300 234 V1.3.1 (878523) - září 2001

Pevné rádiové systémy - Zařízení mezi dvěma body - Vysokokapacitní digitální rádiové systémy přenášející signály 1x STM-1 a pracující v kmitočtových pásmech s odstupem kanálů kolem 30 MHz a střídáním polarizace

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

Cena k této normě je na dotaz.

ČSN ETSI EN 300 234 V1.3.2 (878523) - červen 2002

Pevné rádiové systémy - Zařízení mezi dvěma body - Vysokokapacitní digitální rádiové systémy přenášející signály 1 x STM-1 a pracující v kmitočtových pásmech s odstupem kanálů kolem 30 MHz a střídáním polarizace

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

Cena k této normě je na dotaz.

ČSN EN 300 416 V1.2.1 (878524) - srpen 1999

Síťová hlediska (NA) - Pohotovost úseků mezinárodních digitálních cest

Norma obsahuje českou národní předmluvu a informaci, kde je možno opatřit anglický originál normy.

32 Kč

ČSN P I-ETS 300 416 (878524) - srpen 1996

Přenos a multiplexování (TM). Pohotovost úseků mezinárodních digitálních cest

Norma obsahuje českou národní předmluvu a informaci, kde je možno opatřit anglický originál normy.

32 Kč

ČSN EN 300 417-1-1 V1.1.2 (878525) - listopad 1999

Přenos a multiplexování (TM) - Generické požadavky na funkčnost přepravy dat pro zařízení - Část 1-1: Generické postupy a činnost

Norma obsahuje českou národní předmluvu a informaci, kde je možno opatřit anglický originál normy.

65 Kč

ČSN EN 300 417-1-1 V1.1.3 (878525) - leden 2000

Přenos a multiplexování (TM) - Generické požadavky na funkčnost přepravy dat pro zařízení - Část 1-1: Generické postupy a činnost

Norma obsahuje českou národní předmluvu a informaci, kde je možno opatřit anglický originál normy.

65 Kč

ČSN EN 300 417-1-2 V1.1.2 (878525) - listopad 1999

Přenos a multiplexování (TM) - Generické požadavky na funkčnost přepravy dat pro zařízení - Část 1-2: Všeobecné informace týkající se proformy prohlášení o shodě implementace (ICS)

Norma obsahuje českou národní předmluvu a informaci, kde je možno opatřit anglický originál normy.

32 Kč

ČSN EN 300 417-1-2 V1.1.3 (878525) - leden 2000

Přenos a multiplexování (TM) - Generické požadavky na funkčnost přepravy dat pro zařízení - Část 1-2: Všeobecné informace týkající se proformy prohlášení o shodě implementace (ICS)

Norma obsahuje českou národní předmluvu a informaci, kde je možno opatřit anglický originál normy.

32 Kč

ČSN EN 300 417-2-1 V1.1.2 (878525) - listopad 1999

Přenos a multiplexování (TM) - Generické požadavky na funkčnost přepravy dat pro zařízení - Část 2-1: Funkce vrstvy fyzického oddělení synchronní digitální hierarchie (SDH) a plesiochronní digitální hierarchie (PDH)

Norma obsahuje českou národní předmluvu a informaci, kde je možno opatřit anglický originál normy.

32 Kč

ČSN EN 300 417-2-1 V1.1.3 (878525) - leden 2000

Přenos a multiplexování (TM) - Generické požadavky na funkčnost přepravy dat pro zařízení - Část 2-1: Funkce vrstvy fyzického oddělení synchronní digitální hierarchie (SDH) a plesiochronní digitální hierarchie (PDH)

Norma obsahuje českou národní předmluvu a informaci, kde je možno opatřit anglický originál normy.

32 Kč

ČSN EN 300 417-2-2 V1.1.2 (878525) - listopad 1999

Přenos a multiplexování (TM) - Generické požadavky na funkčnost přepravy dat pro zařízení - Část 2-2: Funkce vrstvy fyzického oddělení synchronní digitální hierarchie (SDH) a plesiochronní digitální hierarchie (PDH) - Specifikace proformy prohlášení o shodě implementace (ICS)

Norma obsahuje českou národní předmluvu a informaci, kde je možno opatřit anglický originál normy.

65 Kč

ČSN EN 300 417-2-2 V1.1.3 (878525) - leden 2000

Přenos a multiplexování (TM) - Generické požadavky na funkčnost přepravy dat pro zařízení - Část 2-2: Funkce vrstvy fyzického oddělení synchronní digitální hierarchie (SDH) a plesiochronní digitální hierarchie (PDH) - Specifikace proformy prohlášení o shodě implementace (ICS)

Norma obsahuje českou národní předmluvu a informaci, kde je možno opatřit anglický originál normy.

65 Kč

ČSN EN 300 417-2-2 V1.1.4 (878525) - leden 2000

Přenos a multiplexování (TM) - Generické požadavky na funkčnost přepravy dat pro zařízení - Část 2-2: Funkce vrstvy fyzického oddělení synchronní digitální hierarchie (SDH) a plesiochronní digitální hierarchie (PDH) - Specifikace proformy prohlášení o shodě implementace (ICS)

Norma obsahuje českou národní předmluvu a informaci, kde je možno opatřit anglický originál normy.

65 Kč

ČSN EN 300 417-3-1 V1.1.2 (878525) - listopad 1999

Přenos a multiplexování (TM) - Generické požadavky na funkčnost přepravy dat pro zařízení - Část 3-1: Funkce vrstev sekcí regenerátoru a multiplexu synchronního transportního modulu-N (STM-N)

Norma obsahuje českou národní předmluvu a informaci, kde je možno opatřit anglický originál normy.

32 Kč

ČSN EN 300 417-3-1 V1.1.3 (878525) - leden 2000

Přenos a multiplexování (TM) - Generické požadavky na funkčnost přepravy dat pro zařízení - Část 3-1: Funkce vrstev sekcí regenerátoru a multiplexu synchronního transportního modulu-N (STM-N)

Norma obsahuje českou národní předmluvu a informaci, kde je možno opatřit anglický originál normy.

32 Kč

ČSN EN 300 417-3-2 V1.1.2 (878525) - listopad 1999

Přenos a multiplexování (TM) - Generické požadavky na funkčnost přepravy dat pro zařízení - Část 3-2: Specifikace proformy prohlášení o shodě implementace (ICS) funkcí vrstev sekcí regenerátoru a multiplexu synchronního transportního modulu-N (STM-N)

Norma obsahuje českou národní předmluvu a informaci, kde je možno opatřit anglický originál normy.

65 Kč

ČSN EN 300 417-3-2 V1.1.3 (878525) - leden 2000

Přenos a multiplexování (TM) - Generické požadavky na funkčnost přepravy dat pro zařízení - Část 3-2: Specifikace proformy prohlášení o shodě implementace (ICS) funkcí vrstev sekcí regenerátoru a multiplexu synchronního transportního modulu-N (STM-N)

Norma obsahuje českou národní předmluvu a informaci, kde je možno opatřit anglický originál normy.

65 Kč

ČSN EN 300 417-3-2 V1.1.4 (878525) - leden 2000

Přenos a multiplexování (TM) - Generické požadavky na funkčnost přepravy dat pro zařízení - Část 3-2: Specifikace proformy prohlášení o shodě implementace (ICS) funkcí vrstev sekcí regenerátoru a multiplexu synchronního transportního modulu-N (STM-N)

Norma obsahuje českou národní předmluvu a informaci, kde je možno opatřit anglický originál normy.

65 Kč

ČSN EN 300 417-4-1 V1.1.2 (878525) - listopad 1999

Přenos a multiplexování (TM) - Generické požadavky na funkčnost přepravy dat pro zařízení - Část 4-1: Funkce vrstvy cesty synchronní digitální hierarchie (SDH)

Norma obsahuje českou národní předmluvu a informaci, kde je možno opatřit anglický originál normy.

65 Kč

ČSN EN 300 417-4-1 V1.1.3 (878525) - leden 2000

Přenos a multiplexování (TM) - Generické požadavky na funkčnost přepravy dat pro zařízení - Část 4-1: Funkce vrstvy cesty synchronní digitální hierarchie (SDH)

Norma obsahuje českou národní předmluvu a informaci, kde je možno opatřit anglický originál normy.

32 Kč

ČSN EN 300 417-4-2 V1.1.1 (878525) - únor 2000

Přenos a multiplexování (TM) - Generické požadavky na funkčnost přepravy dat pro zařízení - Část 4-2: Funkce vrstvy cesty synchronní digitální hierarchie (SDH) - Specifikace proformy prohlášení o shodě implementace (ICS)

Norma obsahuje českou národní předmluvu a informaci, kde je možno opatřit anglický originál normy.

65 Kč

ČSN EN 300 417-5-1 V1.1.2 (878525) - listopad 1999

Přenos a multiplexování (TM) - Generické požadavky na funkčnost přepravy dat pro zařízení - Část 5-1: Funkce vrstvy cesty plesiochronní digitální hierarchie (PDH)

Norma obsahuje českou národní předmluvu a informaci, kde je možno opatřit anglický originál normy.

65 Kč

ČSN EN 300 417-5-1 V1.1.3 (878525) - leden 2000

Přenos a multiplexování (TM) - Generické požadavky na funkčnost přepravy dat pro zařízení - Část 5-1: Funkce vrstvy cesty plesiochronní digitální hierarchie (PDH)

Norma obsahuje českou národní předmluvu a informaci, kde je možno opatřit anglický originál normy.

32 Kč

ČSN EN 300 417-6-1 V1.1.2 (878525) - listopad 1999

Přenos a multiplexování (TM) - Generické požadavky na funkčnost přepravy dat pro zařízení - Část 6-1: Funkce synchronizační vrstvy

Norma obsahuje českou národní předmluvu a informaci, kde je možno opatřit anglický originál normy.

65 Kč

ČSN EN 300 417-6-1 V1.1.3 (878525) - leden 2000

Přenos a multiplexování (TM) - Generické požadavky na funkčnost přepravy dat pro zařízení - Část 6-1: Funkce synchronizační vrstvy

Norma obsahuje českou národní předmluvu a informaci, kde je možno opatřit anglický originál normy.

65 Kč

ČSN ETS 300 417-1-1 ed. 1 (878525) - květen 1997

Přenos a multiplexování (TM) - Všeobecné funkční požadavky na zařízení synchronní digitální hierarchie (SDH) - Část 1-1: Všeobecné postupy a činnost

Norma obsahuje českou národní předmluvu a informaci, kde je možno opatřit anglický originál normy.

32 Kč

ČSN ETS 300 417-1-2 ed. 1 (878525) - září 1997

Přenos a multiplexování (TM) - Všeobecné funkční požadavky na zařízení synchronní digitální hierarchie (SDH) - Část 1-2: Všeobecné informace týkající se proformy prohlášení o shodě implementace (ICS)

Norma obsahuje českou národní předmluvu a informaci, kde je možno opatřit anglický originál normy.

32 Kč

ČSN ETS 300 417-2-1 ed. 1 (878525) - leden 1998

Přenos a multiplexování (TM) - Generické požadavky na funkčnost přepravy dat pro zařízení - Část 2-1: Funkce vrstvy fyzického oddělení synchronní digitální hierarchie (SDH) a plesiochronní digitální hierarchie (PDH)

Norma obsahuje českou národní předmluvu a informaci, kde je možno opatřit anglický originál normy.

32 Kč

ČSN ETS 300 417-2-2 ed. 1 (878525) - září 1998

Přenos a multiplexování (TM) - Generické požadavky na funkčnost přepravy dat pro zařízení - Část 2-2: Specifikace proformy prohlášení o shodě implementace (ICS) funkcí vrstvy fyzického oddělení synchronní digitální hierarchie (SDH) a plesiochronní digitální hierarchie (PDH)

Norma obsahuje českou národní předmluvu a informaci, kde je možno opatřit anglický originál normy.

65 Kč

ČSN ETS 300 417-3-1 ed. 1 (878525) - červen 1998

Přenos a multiplexování (TM) - Generické požadavky na funkčnost přepravy dat pro zařízení - Část 3-1: Funkce vrstev sekcí regenerátoru a multiplexu synchronního transportního modulu (STM-N)

Norma obsahuje českou národní předmluvu a informaci, kde je možno opatřit anglický originál normy.

32 Kč

ČSN ETS 300 417-3-2 ed. 1 (878525) - září 1998

Přenos a multiplexování (TM) - Generické požadavky na funkčnost přepravy dat pro zařízení - Část 3-2: Specifikace proformy prohlášení o shodě implementace (ICS) funkcí vrstev sekcí regenerátoru a multiplexu synchronního transportního modulu (STM-N)

Norma obsahuje českou národní předmluvu a informaci, kde je možno opatřit anglický originál normy.

65 Kč

ČSN ETS 300 417-4-1 ed. 1 (878525) - červen 1998

Přenos a multiplexování (TM) - Generické požadavky na funkčnost přepravy dat pro zařízení - Část 4-1: Funkce vrsty cesty synchronní digitální hierarchie (SDH)

Norma obsahuje českou národní předmluvu a informaci, kde je možno opatřit anglický originál normy.

32 Kč

ČSN ETS 300 417-5-1 ed. 1 (878525) - květen 1999

Přenos a multiplexování (TM) - Generické požadavky na funkčnost přepravy dat pro zařízení - Část 5-1: Funkce vrstvy cesty plesiochronní digitální hierarchie (PDH)

Norma obsahuje českou národní předmluvu a informaci, kde je možno opatřit anglický originál normy.

32 Kč

ČSN ETS 300 417-6-1 ed. 1 (878525) - září 1999

Přenos a multiplexování (TM) - Generické požadavky na funkčnost přepravy dat pro zařízení - Část 6-1: Funkce synchronizační vrstvy

Norma obsahuje českou národní předmluvu a informaci, kde je možno opatřit anglický originál normy.

65 Kč

ČSN ETSI EN 300 417-1-1 V1.2.1 (878525) - duben 2002

Přenos a multiplexování (TM) - Generické požadavky na funkčnost přepravy dat pro zařízení - Část 1-1: Generické postupy a činnost

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

Cena k této normě je na dotaz.

ČSN ETSI EN 300 417-10-1 V1.1.1 (878525) - červen 2004

Přenos a multiplexování (TM) - Generické požadavky na funkčnost přepravy dat pro zařízení - Část 10-1: Specifické rádiové funkční schopnosti synchronní digitální hierarchie (SDH)

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

Cena k této normě je na dotaz.

ČSN ETSI EN 300 417-2-1 V1.2.1 (878525) - duben 2002

Přenos a multiplexování (TM) - Generické požadavky na funkčnost přepravy dat pro zařízení - Část 2-1: Funkce vrstvy fyzického oddělení synchronní digitální hierarchie (SDH) a plesiochronní digitální hierarchie (PDH)

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

Cena k této normě je na dotaz.

ČSN ETSI EN 300 417-3-1 V1.2.1 (878525) - duben 2002

Přenos a multiplexování (TM) - Generické požadavky na funkčnost přepravy dat pro zařízení - Část 3-1: Funkce vrstev sekcí regenerátoru a multiplexu synchronního transportního modulu-N (STM-N)

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

Cena k této normě je na dotaz.

ČSN ETSI EN 300 417-4-1 V1.2.1 (878525) - duben 2002

Přenos a multiplexování (TM) - Generické požadavky na funkčnost přepravy dat pro zařízení - Část 4-1: Funkce vrstvy cesty synchronní digitální hierarchie (SDH)

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

Cena k této normě je na dotaz.

ČSN ETSI EN 300 417-5-1 V1.2.1 (878525) - duben 2002

Přenos a multiplexování (TM) - Generické požadavky na funkčnost přepravy dat pro zařízení - Část 5-1: Funkce vrstvy cesty plesiochronní digitální hierarchie (PDH)

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

Cena k této normě je na dotaz.

ČSN ETSI EN 300 417-5-2 V1.1.1 (878525) - červen 2000

Přenos a multiplexování (TM) - Generické požadavky na funkčnost přepravy dat pro zařízení - Část 5-2: Funkce vrstvy cesty plesiochronní digitální hierarchie (PDH) - Specifikace proformy prohlášení o shodě implementace (ICS)

Norma obsahuje českou národní předmluvu a informaci, kde je možno opatřit anglický originál normy.

65 Kč

ČSN ETSI EN 300 417-6-2 V1.1.1 (878525) - duben 2001

Přenos a multiplexování (TM) - Generické požadavky na funkčnost přepravy dat pro zařízení - Část 6-2: Funkce synchronizační vrstvy - Specifikace proformy prohlášení o shodě implementace (ICS)

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

Cena k této normě je na dotaz.

ČSN ETSI EN 300 417-7-1 V1.1.1 (878525) - červen 2001

Přenos a multiplexování (TM) - Generické požadavky na funkčnost přepravy dat pro zařízení - Část 7-1: Management zařízení a funkce pomocných vrstev

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

Cena k této normě je na dotaz.

ČSN ETSI EN 300 417-9-1 V1.1.1 (878525) - březen 2002

Přenos a multiplexování (TM) - Generické požadavky na funkčnost přepravy dat pro zařízení - Část 9: Funkce vrstvy zřetězené cesty synchronní digitální hierarchie (SDH) - Podčást 1: Požadavky

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

Cena k této normě je na dotaz.

ČSN ETS 300 408 (878526) - prosinec 2001 aktuální vydání

Přenos a multiplexování (TM) - Parametry radioreléových systémů pro přenos digitálních signálů a analogových videosignálů, pracujících v kmitočtovém pásmu okolo 58 GHz, u nichž se nepožaduje koordinace kmitočtového plánování

230 Kč

ČSN ETSI EN 300 408 V1.2.1 (878526) - květen 2001

Pevné rádiové systémy - Zařízení mezi dvěma body - Parametry digitálních rádiových systémů pro přenos digitálních signálů a analogových obrazových signálů, pracujících kolem 58 GHz u nichž se nepožaduje koordinace kmitočtového plánování

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

Cena k této normě je na dotaz.

ČSN ETSI EN 300 408 V1.3.1 (878526) - květen 2003

Pevné rádiové systémy - Zařízení mezi dvěma body - Parametry digitálních rádiových systémů pro přenos digitálních signálů a analogových obrazových signálů, pracujících kolem 58 GHz u nichž se nepožaduje koordinace kmitočtového plánování

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

Cena k této normě je na dotaz.

ČSN ETS 300 493 ed. 1 (878527) - červen 1997

Přenos a multiplexování (TM) - Informační model synchronní digitální hierarchie (SDH) pro ochranu spojení podsítě (SNCP) z hlediska síťového prvku (NE)

Norma obsahuje českou národní předmluvu a informaci, kde je možno opatřit anglický originál normy.

32 Kč

ČSN ETS 300 431 (878528) - duben 2001 aktuální vydání

Přenos a multiplexování (TM) - Zařízení pevného digitálního rádiového spoje mezi dvěma body pracující v kmitočtovém rozsahu 24,25 GHz až 29,50 GHz

340 Kč

ČSN ETSI EN 300 431 V1.2.1 (878528) - červen 2001

Pevné rádiové systémy - Zařízení mezi dvěma body - Parametry rádiových systémů pro přenos digitálních signálů pracujících v kmitočtovém rozsahu 24,50 GHz až 29,50 GHz

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

Cena k této normě je na dotaz.

ČSN ETSI EN 300 431 V1.3.1 (878528) - září 2001

Pevné rádiové systémy - Zařízení mezi dvěma body - Parametry rádiových systémů pro přenos digitálních signálů, pracujících v kmitočtovém rozsahu 24,50 GHz až 29,50 GHz

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

Cena k této normě je na dotaz.

ČSN ETSI EN 300 431 V1.4.1 (878528) - leden 2003

Pevné rádiové systémy - Zařízení mezi dvěma body - Parametry rádiových systémů pro přenos digitálních signálů, pracujících v kmitočtovém rozsahu 24,50 GHz až 29,50 GHz

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

Cena k této normě je na dotaz.

ČSN EN 300 462-1-1 V1.1.1 (878529) - květen 1999

Přenos a multiplexování (TM) - Generické požadavky na synchronizační sítě - Část 1-1: Definice a názvosloví pro synchronizační sítě

Norma obsahuje českou národní předmluvu a informaci, kde je možno opatřit anglický originál normy.

32 Kč

ČSN EN 300 462-2-1 V1.1.1 (878529) - květen 1999

Přenos a multiplexování (TM) - Generické požadavky na synchronizační sítě - Část 2-1: Architektura synchronizačních sítí

Norma obsahuje českou národní předmluvu a informaci, kde je možno opatřit anglický originál normy.

32 Kč

ČSN EN 300 462-3-1 V1.1.1 (878529) - květen 1999

Přenos a multiplexování (TM) - Generické požadavky na synchronizační sítě - Část 3-1: Regulace rychlých a pomalých kolísání v synchronizačních sítích

Norma obsahuje českou národní předmluvu a informaci, kde je možno opatřit anglický originál normy.

32 Kč

ČSN EN 300 462-4-1 V1.1.1 (878529) - květen 1999

Přenos a multiplexování (TM) - Generické požadavky na synchronizační sítě - Část 4-1: Taktovací charakteristiky řízených hodin vhodných pro synchronizaci zařízení synchronní digitální hierarchie (SDH) a plesiochronní digitální hierarchie (PDH)

Norma obsahuje českou národní předmluvu a informaci, kde je možno opatřit anglický originál normy.

32 Kč

ČSN EN 300 462-5-1 V1.1.2 (878529) - květen 1999

Přenos a multiplexování (TM) - Generické požadavky na synchronizační sítě - Část 5-1: Taktovací charakteristiky řízených hodin vhodných pro provoz v zařízení synchronní digitální hierarchie (SDH)

Norma obsahuje českou národní předmluvu a informaci, kde je možno opatřit anglický originál normy.

32 Kč

ČSN EN 300 462-6-1 V1.1.1 (878529) - květen 1999

Přenos a multiplexování (TM) - Generické požadavky na synchronizační sítě - Část 6-1: Taktovací charakteristiky primárních referenčních hodin

Norma obsahuje českou národní předmluvu a informaci, kde je možno opatřit anglický originál normy.

32 Kč

ČSN ETSI EN 300 462-2-1 V1.1.2 (878529) - červen 2000

Přenos a multiplexování (TM) - Generické požadavky na synchronizační sítě - Část 2-1: Architektura synchronizačních sítí

Norma obsahuje českou národní předmluvu a informaci, kde je možno opatřit anglický originál normy.

32 Kč

ČSN ETSI EN 300 462-2-1 V1.2.1 (878529) - listopad 2002

Přenos a multiplexování (TM) - Generické požadavky na synchronizační sítě - Část 2-1: Architektura synchronizační sítě v sítích SDH

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

Cena k této normě je na dotaz.

ČSN ETSI EN 300 462-4-2 V1.1.1 (878529) - říjen 2000

Přenos a multiplexování (TM) - Generické požadavky na synchronizační sítě - Část 4-2: Taktovací charakteristiky řízených hodin vhodných pro synchronizaci zařízení synchronní digitální hierarchie (SDH) a plesiochronní digitální hierarchie (PDH) - Specifikace proformy prohlášení o shodě implementace (ICS)

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

Cena k této normě je na dotaz.

ČSN ETSI EN 300 462-6-2 V1.1.1 (878529) - říjen 2000

Přenos a multiplexování (TM) - Generické požadavky na synchronizační sítě - Část 6-2: Taktovací charakteristiky primárních referenčních hodin - Specifikace proformy prohlášení o shodě implementace (ICS)

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

Cena k této normě je na dotaz.

ČSN ETSI EN 300 462-7-1 V1.1.2 (878529) - prosinec 2001

Přenos a multiplexování (TM) - Generické požadavky na synchronizační sítě - Část 7-1: Taktovací charakteristiky řízených hodin vhodných pro synchronizaci zařízení používaných v místním uzlu

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

Cena k této normě je na dotaz.

ČSN ETS 300 463 ed. 1 (878530) - listopad 1997

Přenos a multiplexování (TM) - Požadavky na pasivní optické přístupové sítě (OAN) poskytující služby do kapacity přenašeče 2 Mbit/s

Norma obsahuje českou národní předmluvu a informaci, kde je možno opatřit anglický originál normy.

65 Kč

ČSN ETSI EN 300 463 V1.1.2 (878530) - březen 2001

Přenos a multiplexování (TM) - Požadavky na pasivní optické přístupové sítě (OAN) poskytující služby do nosné kapacity 2 Mbit/s

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

Cena k této normě je na dotaz.

ČSN ETS 300 484 ed. 1 (878531) - listopad 1997

Přenos a multiplexování (TM) - Informační model synchronní digitální hierarchie (DSH) - Funkce dohledu na spojení (dohled na spojení vyššího/nižšího řádu (HCS/LCS)) z hlediska síťového prvku (NE)

Norma obsahuje českou národní předmluvu a informaci, kde je možno opatřit anglický originál normy.

32 Kč

ČSN ETS 300 672 ed. 1 (878532) - prosinec 1997

Přenos a multiplexování (TM) - Důležité generické vlastnosti optických zesilovačů a subsystémů

Norma obsahuje českou národní předmluvu a informaci, kde je možno opatřit anglický originál normy.

32 Kč

ČSN ETS 300 461-1 ed. 1 (878533) - listopad 1997

Přenos a multiplexování (TM) - Flexibilní multiplexní zařízení (FM) - Část 1: Nosné funkce, funkce sdruženého rozhraní 2 048 kbit/s, funkce přítokového rozhraní a zvláštní funkce

Norma obsahuje českou národní předmluvu a informaci, kde je možno opatřit anglický originál normy.

65 Kč

ČSN ETS 300 461-2 ed. 1 (878533) - září 1997

Přenos a multiplexování (TM) - Flexibilní multiplexní (FM) zařízení - Část 2: Funkce správy a řízení

Norma obsahuje českou národní předmluvu a informaci, kde je možno opatřit anglický originál normy.

65 Kč

ČSN ETS 300 635 ed. 1 (878534) - červenec 1997

Přenos a multiplexování (TM) - Synchronní digitální hierarchie (SDH) - Rádiové funkční bloky pro přenos Mx STM-N

Norma obsahuje českou národní předmluvu a informaci, kde je možno opatřit anglický originál normy.

32 Kč

ČSN ETS 300 636 (878535) - červen 2001 aktuální vydání

Přenos a multiplexování (TM) - Digitální rádiové systémy mezi bodem a více body využívající vícenásobný přístup s časovým dělením (TDMA), pracující v kmitočtovém rozsahu od 1 GHz do 3 GHz

230 Kč

ČSN ETSI EN 300 636 V1.2.1 (878535) - říjen 2000

Pevné rádiové systémy - Zařízení mezi bodem a více body - Vícenásobný přístup s časovým dělením (TDMA) - Digitální rádiové systémy mezi bodem a více body v kmitočtových pásmech v rozsahu 1 GHz až 3 GHz

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

Cena k této normě je na dotaz.

ČSN ETSI EN 300 636 V1.3.1 (878535) - září 2001

Pevné rádiové systémy - Zařízení mezi bodem a více body - Mnohonásobný přístup s časovým dělením (TDMA) - Digitální rádiové systémy mezi bodem a více body v kmitočtových pásmech v rozsahu 1 GHz až 3 GHz

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

Cena k této normě je na dotaz.

ČSN ETS 300 639 (878536) - říjen 2001 aktuální vydání

Přenos a multiplexování (TM) - Digitální radioreléové systémy (DRRS) sub-STM1 pracující v kmitočtových pásmech 13 GHz, 15 GHz a 18 GHz s odstupem kanálů kolem 28 MHz při souhlasné polarizaci a 14 MHz při křížové polarizaci

340 Kč

ČSN ETSI EN 300 639 V1.2.1 (878536) - říjen 2000

Pevné rádiové systémy - Zařízení mezi dvěma body - Digitální rádiové systémy sub-STM1, pracující v kmitočtových pásmech 13 GHz, 15 GHz a 18 GHz s odstupem kanálů kolem 28 MHz při souhlasné polarizaci a 14 MHz při křížové polarizaci

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

Cena k této normě je na dotaz.

ČSN ETSI EN 300 639 V1.3.1 (878536) - září 2001

Pevné rádiové systémy - Zařízení mezi dvěma body - Digitální rádiové systémy sub-STM1, pracující v kmitočtových pásmech 13 GHz, 15 GHz a 18 GHz s odstupem kanálů kolem 28 MHz při souhlasné polarizaci a 14 MHz při křížové polarizaci

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

Cena k této normě je na dotaz.

ČSN ETS 300 638 (878537) - říjen 2001 aktuální vydání

Přenos a multiplexování (TM) - Digitální rádioreléové systémy (DRRS) - Zařízení pevných rádiových spojů mezi dvěma body pro přenos digitálních signálů a analogového videosignálu pracující v kmitočtových pásmech 10 GHz a 14 GHz se střídáním polarizace a odstupem kanálů 20 MHz

350 Kč

ČSN P I-ETS 300 671 ed. 1 (878538) - červenec 1997

Přenos a multiplexování (TM) - Pasivní optické prvky - Optické konektory pro telekomunikační systémy s jednovidovými optickými vlákny - Společné požadavky a zkoušení shody

Norma obsahuje českou národní předmluvu a informaci, kde je možno opatřit anglický originál normy.

32 Kč

ČSN ETS 300 746 ed. 1 (878539) - leden 1998

Přenos a multiplexování (TM) - Synchronní digitální hierarchie (SDH) - Plány ochrany sítě - Protokoly a provoz automatické ochrany přepínáním (APS)

Norma obsahuje českou národní předmluvu a informaci, kde je možno opatřit anglický originál normy.

32 Kč

ČSN ETS 300 407 (878540) - prosinec 2001 aktuální vydání

Přenos a multiplexování (TM) - Parametry digitálních radioreléových systémů (DRRS) pro přenos digitálních signálů a analogových videosignálů, pracujících v kmitočtovém pásmu okolo 55 GHz

340 Kč

ČSN ETSI EN 300 407 V1.2.1 (878540) - květen 2001

Pevné rádiové systémy - Zařízení mezi dvěma body - Parametry digitálních rádiových systémů pro přenos digitálních signálů pracujících na 55 GHz

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

Cena k této normě je na dotaz.

ČSN ETSI EN 300 407 V1.3.1 (878540) - březen 2002

Pevné rádiové systémy - Zařízení mezi dvěma body - Parametry digitálních rádiových systémů pro přenos digitálních signálů pracujících na 55 GHz

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

Cena k této normě je na dotaz.

ČSN ETS 300 630 (878541) - květen 2001 aktuální vydání

Přenos a multiplexování (TM) - Nízkokapacitní digitální radioreléové systémy (DRRS) pracující mezi dvěma body v kmitočtovém pásmu 1,4 GHz

340 Kč

ČSN ETSI EN 300 630 V1.2.1 (878541) - říjen 2000

Pevné rádiové systémy - Zařízení mezi dvěma body - Nízkokapacitní digitální rádiové systémy pracující mezi dvěma body v kmitočtovém pásmu 1,4 GHz

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

Cena k této normě je na dotaz.

ČSN ETSI EN 300 630 V1.3.1 (878541) - září 2001

Pevné rádiové systémy - Zařízení mezi dvěma body - Nízkokapacitní digitální rádiové systémy pracující mezi dvěma body v kmitočtovém pásmu 1,4 GHz

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

Cena k této normě je na dotaz.

ČSN ETS 300 632 (878542) - květen 2001 aktuální vydání

Přenos a multiplexování (TM) - Zařízení pevného rádiového spoje pro přenos analogových videosignálů pracující v kmitočtovém rozsahu 24,25 GHz až 29,50 GHz

340 Kč

ČSN ETS 300 742 ed. 1 (878543) - leden 1998

Přenos a multiplexování (TM) - Rozhraní mezi uživatelem a sítí (UNI) ve fyzické vrstvě pro signály asynchronního způsobu přenosu (ATM) 2 048 kbit/s

Norma obsahuje českou národní předmluvu a informaci, kde je možno opatřit anglický originál normy.

32 Kč

ČSN ETS 300 633 (878544) - červen 2001 aktuální vydání

Přenos a multiplexování (TM) - Digitální radioreléové systémy (DRRS) - DRRS s nízkou a střední kapacitou pracující mezi dvěma body v kmitočtovém rozsahu 2,1 GHz až 2,6 GHz

340 Kč

ČSN ETSI EN 300 633 V1.2.1 (878544) - říjen 2000

Pevné rádiové systémy - Zařízení mezi dvěma body - Digitální rádiové systémy s nízkou a střední kapacitou pracující mezi dvěma body v kmitočtovém rozsahu 2,1 GHz až 2,6 GHz

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

Cena k této normě je na dotaz.

ČSN ETSI EN 300 633 V1.3.1 (878544) - září 2001

Pevné rádiové systémy - Zařízení mezi dvěma body - Digitální rádiové systémy s nízkou a střední kapacitou pracující mezi dvěma body v kmitočtovém rozsahu 2,1 GHz až 2,6 GHz

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

Cena k této normě je na dotaz.

ČSN ETS 300 681 ed. 1 (878545) - červenec 1998

Přenos a multiplexování (TM) - Optická distribuční síť (ODN) pro optickou přístupovou síť (OAN)

Norma obsahuje českou národní předmluvu a informaci, kde je možno opatřit anglický originál normy.

32 Kč

ČSN P I-ETS 300 634 ed. 1 (878546) - červenec 1998

Přenos a multiplexování (TM) - Optické kabely s jednovidovými vlákny určené k uložení pod vodou při křižování jezer, vodních toků a podobně

Norma obsahuje českou národní předmluvu a informaci, kde je možno opatřit anglický originál normy.

32 Kč

ČSN P I-ETS 300 644 ed. 1 (878547) - červenec 1998

Přenos a multiplexování (TM) - Optické kabely pro vnitřní použití

Norma obsahuje českou národní předmluvu a informaci, kde je možno opatřit anglický originál normy.

32 Kč

ČSN EN 300 631-1 V1.1.1 (878548) - září 1998

Přenos a multiplexování (TM) - Digitální radioreléové systémy (DRRS) - Část 1: Antény pro rádiové spoje mezi dvěma body (P-P) v pásmu 1 GHz až 3 GHz

Norma obsahuje českou národní předmluvu a informaci, kde je možno opatřit anglický originál normy.

32 Kč

ČSN ETSI EN 300 631 V1.2.1 (878548) - říjen 2000

Pevné rádiové systémy - Antény mezi dvěma body - Antény pro pevné rádiové systémy pracující v pásmu 1GHz až 3 GHz mezi dvěma body

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

Cena k této normě je na dotaz.

ČSN P I-ETS 300 782 ed. 1 (878549) - leden 1999

Přenos a multiplexování (TM) - Funkční a systémové parametry optických útlumových článků s konstantním útlumem a s pigtaily pro jednovidové vlákno

Norma obsahuje českou národní předmluvu a informaci, kde je možno opatřit anglický originál normy.

32 Kč

ČSN P I-ETS 300 811 ed. 1 (878550) - leden 1999

Širokopásmová digitální síť integrovaných služeb (B-ISDN) - Podvrstva přenosové konvergence (TC) a podvrstva závislá na fyzickém médiu (PMD) v referenčním bodě SB s přenosovou rychlostí 25,6 Mbit/s na krouceném kabelovém páru

Norma obsahuje českou národní předmluvu a informaci, kde je možno opatřit anglický originál normy.

32 Kč

ČSN ETS 300 785 ed. 1 (878551) - leden 1999

Přenos a multiplexování (TM) - Synchronní digitální hierarchie (SDH) - Rádiové funkční bloky pro přenos Mx sub-STM-1

Norma obsahuje českou národní předmluvu a informaci, kde je možno opatřit anglický originál normy.

32 Kč

ČSN EN 301 055 V1.1.1 (878552) - říjen 2001 aktuální vydání

Přenos a multiplexování (TM) - Digitální radioreléové systémy (DRRS) - Systémy DRRS mezi bodem a více body využívající mnohonásobný přístup s kódovým dělením s přímou posloupností (DS-CDMA), pracující v kmitočtových pásmech v rozsahu 1 GHz až 3 GHz

350 Kč

ČSN ETSI EN 301 055 V1.2.1 (878552) - říjen 2000

Pevné rádiové systémy - Zařízení mezi bodem a více body - Vícenásobný přístup s přímou sekvencí s kódovým dělením (DS-CDMA) - Digitální rádiový systém mezi bodem a více body v kmitočtových pásmech v rozsahu 1 GHz až 3 GHz

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

Cena k této normě je na dotaz.

ČSN ETSI EN 301 055 V1.3.1 (878552) - květen 2001

Pevné rádiové systémy - Zařízení mezi bodem a více body - Mnohonásobný přístup s přímou sekvencí s kódovým dělením (DS-CDMA) - Digitální rádiové systémy mezi bodem a více body v kmitočtových pásmech v rozsahu 1 GHz až 3 GHz

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

Cena k této normě je na dotaz.

ČSN ETSI EN 301 055 V1.4.1 (878552) - září 2001

Pevné rádiové systémy - Zařízení mezi bodem a více body - Mnohonásobný přístup s přímou sekvencí s kódovým dělením (DS-CDMA) - Digitální rádiové systémy mezi bodem a více body v kmitočtových pásmech v rozsahu 1 GHz až 3 GHz

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

Cena k této normě je na dotaz.

ČSN P I-ETS 300 783 ed. 1 (878553) - březen 1999

Přenos a multiplexování (TM) - Pasivní optické součástky - Svařované spoje pro přenosové systémy s jednovidovým optickým vláknem - Společné požadavky a zkoušení shody

Norma obsahuje českou národní předmluvu a informaci, kde je možno opatřit anglický originál normy.

32 Kč

ČSN EN 301 155 V1.1.1 (878554) - květen 1999

Synchronní digitální hierarchie (SDH) - Jednosměrné monitorování funkční způsobilosti z hlediska síťového prvku

Norma obsahuje českou národní předmluvu a informaci, kde je možno opatřit anglický originál normy.

32 Kč

ČSN EN 301 021 V1.1.1 (878555) - listopad 2001 aktuální vydání

Přenos a multiplexování (TM) - Digitální radioreléové systémy (DRRS) - Mnohonásobný přístup s časovým dělením (TDMA) - DRRS mezi bodem a více body v duplexních pásmech s kmitočtovým dělením (FDD) pracující v rozsahu 3 GHz až 11 GHz

340 Kč

ČSN ETSI EN 301 021 V1.2.1 (878555) - únor 2001

Pevné rádiové systémy - Zařízení mezi bodem a více body - Vícenásobný přístup s časovým dělením (TDMA) - Rádiové systémy mezi bodem a více body v duplexních pásmech s kmitočtovým dělením (FDD) pracující v rozsahu 3 GHz až 11 GHz

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

Cena k této normě je na dotaz.

ČSN ETSI EN 301 021 V1.3.1 (878555) - červen 2001

Pevné rádiové systémy - Zařízení mezi bodem a více body - Mnohonásobný přístup s časovým dělením (TDMA) - Rádiové systémy mezi bodem a více body v kmitočtových pásmech 3 GHz až 11 GHz

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

Cena k této normě je na dotaz.

ČSN ETSI EN 301 021 V1.4.1 (878555) - březen 2002

Pevné rádiové systémy - Zařízení mezi bodem a více body - Mnohonásobný přístup s časovým dělením (TDMA) - Digitální rádiové systémy mezi bodem a více body v kmitočtových pásmech 3 GHz až 11 GHz

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

Cena k této normě je na dotaz.

ČSN ETSI EN 301 021 V1.5.1 (878555) - srpen 2002

Pevné rádiové systémy - Zařízení mezi bodem a více body - Mnohonásobný přístup s časovým dělením (TDMA) - Digitální rádiové systémy mezi bodem a více body v kmitočtových pásmech 3 GHz až 11 GHz

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

Cena k této normě je na dotaz.

ČSN ETSI EN 301 021 V1.6.1 (878555) - prosinec 2003

Pevné rádiové systémy - Zařízení mezi bodem a více body - Mnohonásobný přístup s časovým dělením (TDMA) - Digitální rádiové systémy mezi bodem a více body v kmitočtových pásmech 3 GHz až 11 GHz

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

Cena k této normě je na dotaz.

ČSN EN 301 129 V1.1.1 (878556) - srpen 1999

Přenos a multiplexování (TM) - Digitální radioreléové systémy (DRRS) - Synchronní digitální hierarchie (SDH) - Parametry monitorování systémového provozního zatížení u SDH DRRS

Norma obsahuje českou národní předmluvu a informaci, kde je možno opatřit anglický originál normy.

32 Kč

ČSN EN 301 129 V1.1.2 (878556) - únor 2000

Přenos a multiplexování (TM) - Digitální radioreléové systémy (DRRS) - Synchronní digitální hierarchie (SDH) - Systémové parametry monitorování funkční způsobilosti SDH DRRS

Norma obsahuje českou národní předmluvu a informaci, kde je možno opatřit anglický originál normy.

32 Kč

ČSN ETS 300 786 ed. 1 (878557) - prosinec 1999

Přenos a multiplexování (TM) - Digitální radioreléové systémy (DRRS) - Digitální radioreléové systémy sub-STM-1 pracující v kmitočtových pásmech 13 GHz, 15 GHz a 18 GHz s kanálovým rozestupem okolo 14 MHz při souhlasné polarizaci

Norma obsahuje českou národní předmluvu a informaci, kde je možno opatřit anglický originál normy.

65 Kč

ČSN ETSI EN 300 786 V1.2.1 (878557) - říjen 2000

Pevné rádiové systémy - Zařízení mezi dvěma body - Digitální rádiové systémy sub-STM-1 pracující v kmitočtových pásmech 13 GHz, 15 GHz a 18 GHz s kanálovým rozestupem okolo 14 MHz při souhlasné polarizaci

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

Cena k této normě je na dotaz.

ČSN ETSI EN 300 786 V1.3.1 (878557) - září 2001

Pevné rádiové systémy - Zařízení mezi dvěma body - Digitální rádiové systémy sub-STM-1 pracující v kmitočtových pásmech 13 GHz, 15 GHz a 18 GHz s odstupem kanálů kolem 14 MHz při souhlasné polarizaci

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

Cena k této normě je na dotaz.

ČSN EN 300 645 V1.2.1 (878558) - listopad 1999

Síť telekomunikačního managementu (TMN) - Synchronní digitální hierarchie (SDH) v radioreléovém zařízení - Informační model pro využití na rozhraní Q

Norma obsahuje českou národní předmluvu a informaci, kde je možno opatřit anglický originál normy.

65 Kč

ČSN EN 301 124 V1.1.1 (878559) - listopad 1999

Přenos a multiplexování (TM) - Digitální radioreléové systémy (DRRS) - Systémy DRRS mezi více body využívající vícenásobného přístupu s přímou sekvencí s kódovým dělením (DS-CDMA), pracující v kmitočtových pásmech 3 GHz až 11 GHz

Norma obsahuje českou národní předmluvu a informaci, kde je možno opatřit anglický originál normy.

65 Kč

ČSN ETSI EN 301 124 V1.2.1 (878559) - září 2001

Pevné rádiové systémy - Zařízení mezi bodem a více body - Mnohonásobný přístup s přímou sekvencí s kódovým dělením (DS-CDMA) digitálních rádiových systémů mezi bodem a více body v kmitočtových pásmech v rozsahu 3 GHz až 11 GHz

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

Cena k této normě je na dotaz.

ČSN EN 301 080 V1.1.1 (878560) - listopad 1999

Přenos a multiplexování (TM) - Digitální radioreléové systémy (DRRS) - Vícenásobný přístup s kmitočtovým dělením (FDMA) - Systémy DRRS mezi více body určené pro pevnou službu v rozsahu 3 GHz až 11 GHz

Norma obsahuje českou národní předmluvu a informaci, kde je možno opatřit anglický originál normy.

65 Kč

ČSN ETSI EN 301 080 V1.2.1 (878560) - říjen 2000

Pevné rádiové systémy - Zařízení mezi bodem a více body - Vícenásobný přístup s kmitočtovým dělením (FDMA) - Digitální rádiové systémy mezi bodem a více body pracující v kmitočtových pásmech 3 GHz až 11 GHz

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

Cena k této normě je na dotaz.

ČSN ETSI EN 301 080 V1.3.1 (878560) - září 2001

Pevné rádiové systémy - Zařízení mezi bodem a více body - Mnohonásobný přístup s kmitočtovým dělením (FDMA) - Digitální rádiové systémy mezi bodem a více body pracující v kmitočtových pásmech 3 GHz až 11 GHz

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

Cena k této normě je na dotaz.

ČSN EN 300 430 V1.1.2 (878561) - listopad 1999

Přenos a multiplexování (TM) - Digitální radioreléové systémy (DRRS) - Vysokokapacitní DRRS přenášející signály 1 x STM-1, pracující v kmitočtovém pásmu 18 GHz s kanálovým rozestupem 55 MHz

Norma obsahuje českou národní předmluvu a informaci, kde je možno opatřit anglický originál normy.

65 Kč

ČSN ETSI EN 300 430 V1.2.1 (878561) - červen 2001

Pevné rádiové systémy - Zařízení mezi dvěma body - Parametry rádiových systémů pro přenos digitálních signálů STM-1, pracujících v kmitočtovém pásmu 18 GHz s odstupem kanálů 55 MHz a 27,5 MHz

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

Cena k této normě je na dotaz.

ČSN ETSI EN 300 430 V1.3.1 (878561) - září 2001

Pevné rádiové systémy - Zařízení mezi dvěma body - Parametry rádiových systémů pro přenos digitálních signálů STM-1, pracujících v kmitočtovém pásmu 18 GHz s odstupem kanálů 55 MHz a 27,5 MHz

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

Cena k této normě je na dotaz.

ČSN ETSI EN 300 430 V1.4.1 (878561) - leden 2003

Pevné rádiové systémy - Zařízení mezi dvěma body - Parametry rádiových systémů pro přenos digitálních signálů STM-1, pracujících v kmitočtovém pásmu 18 GHz s odstupem kanálů 55 MHz a 27,5 MHz

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

Cena k této normě je na dotaz.

ČSN EN 301 163-1-1 V1.1.1 (878562) - únor 2000

Přenos a multiplexování (TM) - Generické požadavky asynchronního způsobu přenosu (ATM) na přepravní funkčnost zařízení - Část 1-1: Funkční charakteristiky a činnost zařízení

Norma obsahuje českou národní předmluvu a informaci, kde je možno opatřit anglický originál normy.

65 Kč

ČSN EN 301 163-2-1 V1.1.2 (878562) - únor 2000

Přenos a multiplexování (TM) - Generické požadavky asynchronního způsobu přenosu (ATM) na přepravní funkčnost zařízení - Část 2-1: Funkční model pro rovinu přenosu a rovinu managementu vrstvy

Norma obsahuje českou národní předmluvu a informaci, kde je možno opatřit anglický originál normy.

65 Kč

ČSN EN 301 164 V1.1.1 (878563) - únor 2000

Přenos a multiplexování (TM) - Synchronní digitální hierarchie (SDH) - Pronajatá vedení SDH - Charakteristiky spojení

Norma obsahuje českou národní předmluvu a informaci, kde je možno opatřit anglický originál normy.

32 Kč

ČSN EN 301 165 V1.1.1 (878564) - únor 2000

Přenos a multiplexování (TM) - Synchronní digitální hierarchie (SDH) - Pronajatá vedení SDH - Prezentace rozhraní sítě a koncového zařízení

Norma obsahuje českou národní předmluvu a informaci, kde je možno opatřit anglický originál normy.

65 Kč

ČSN ETSI EN 301 165 V1.1.2 (878564) - březen 2001

Přenos a multiplexování (TM) - Synchronní digitální hierarchie (SDH) - Pronajatá vedení SDH - Charakteristiky spojení

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

Cena k této normě je na dotaz.

ČSN ETSI EN 301 165 V1.1.3 (878564) - březen 2003

Přenos a multiplexování (TM) - Synchronní digitální hierarchie (SDH) - Pronajatá vedení SDH - Prezentace rozhraní sítě a koncového zařízení

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

Cena k této normě je na dotaz.

ČSN ETS 300 833 ed. 1 (878565) - březen 2000

Pevné rádiové systémy - Antény mezi dvěma body - Antény pro pevné rádiové systémy pracující v kmitočtovém pásmu 3 GHz až 60 GHz mezi dvěma body

Norma obsahuje českou národní předmluvu a informaci, kde je možno opatřit anglický originál normy.

32 Kč

ČSN ETSI EN 300 833 V1.2.1 (878565) - březen 2001

Pevné rádiové systémy - Antény mezi dvěma body - Antény pro pevné rádiové systémy pracující v kmitočtovém pásmu 3 GHz až 60 GHz mezi dvěma body

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

Cena k této normě je na dotaz.

ČSN ETSI EN 300 833 V1.3.1 (878565) - březen 2002

Pevné rádiové systémy - Antény mezi dvěma body - Antény pro pevné rádiové systémy pracující v kmitočtovém pásmu 3 GHz až 60 GHz mezi dvěma body

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

Cena k této normě je na dotaz.

ČSN ETSI EN 300 833 V1.4.1 (878565) - květen 2003

Pevné rádiové systémy - Antény mezi dvěma body - Antény pro pevné rádiové systémy pracující v kmitočtovém pásmu 3 GHz až 60 GHz mezi dvěma body

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

Cena k této normě je na dotaz.

ČSN ETSI EN 301 128 V1.1.1 (878566) - květen 2000

Přenos a multiplexování (TM) - Digitální radioreléové systémy (DRRS) - Plesiochronní digitální hierarchie (PDH) - Digitální radioreléové systémy s nízkou a střední kapacitou pracující v kmitočtových pásmech 13 GHz, 15 GHz a 18 GHz

Norma obsahuje českou národní předmluvu a informaci, kde je možno opatřit anglický originál normy.

65 Kč

ČSN ETSI EN 301 128 V1.1.2 (878566) - březen 2001

Pevné rádiové systémy - Zařízení mezi dvěma body - Plesiochronní digitální hierarchie (PDH) - Digitální rádiové systémy s nízkou a střední kapacitou pracující v kmitočtových pásmech 13 GHz, 15 GHz a 18 GHz

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

Cena k této normě je na dotaz.

ČSN ETSI EN 301 128 V1.2.1 (878566) - září 2001

Pevné rádiové systémy - Zařízení mezi dvěma body - Plesiochronní digitální hierarchie (PDH) - Digitální rádiové systémy s nízkou a střední kapacitou pracující v kmitočtových pásmech 13 GHz, 15 GHz a 18 GHz

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

Cena k této normě je na dotaz.

ČSN ETSI EN 301 179 V1.1.1 (878567) - červenec 2000

Přenos a multiplexování (TM) - Digitální radioreléové systémy (DRRS) - Vícenásobný přístup s kódovým dělením s kmitočtovými skoky (FH-CDMA) - DRRS mezi bodem a více body v pásmech 1 GHz až 3 GHz

Norma obsahuje českou národní předmluvu a informaci, kde je možno opatřit anglický originál normy.

65 Kč

ČSN ETSI EN 301 179 V1.2.1 (878567) - září 2001

Pevné rádiové systémy - Zařízení mezi bodem a více body - Mnohonásobný přístup s kódovým dělením s kmitočtovými skoky (FH-CDMA) - Digitální radioreléové systémy (DRRS) mezi bodem a více body v pásmech 1 GHz až 3 GHz

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

Cena k této normě je na dotaz.

ČSN ETSI EN 301 126-1 V1.1.2 (878568) - červenec 2000

Pevné rádiové systémy - Zkoušení shody - Část 1: Zařízení mezi dvěma body - definice, všeobecné požadavky a zkušební postupy

Norma obsahuje českou národní předmluvu a informaci, kde je možno opatřit anglický originál normy.

32 Kč

ČSN ETSI EN 301 126-2-1 V1.1.1 (878568) - červen 2001

Pevné rádiové systémy - Zkoušení shody - Část 2-1: Zařízení mezi bodem a více body - Definice a všeobecné požadavky

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

Cena k této normě je na dotaz.

ČSN ETSI EN 301 126-2-2 V1.1.1 (878568) - srpen 2001

Pevné rádiové systémy - Zkoušení shody - Část 2-2: Zařízení mezi bodem a více body - Zkušební postupy pro systémy FDMA

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

Cena k této normě je na dotaz.

ČSN ETSI EN 301 126-2-3 V1.1.1 (878568) - srpen 2001

Pevné rádiové systémy - Zkoušení shody - Část 2-3: Zařízení mezi bodem a více body - Zkušební postupy pro systémy TDMA

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

Cena k této normě je na dotaz.

ČSN ETSI EN 301 126-2-3 V1.2.1 (878568) - květen 2005

Pevné rádiové systémy - Zkoušení shody - Část 2-3: Zařízení mezi bodem a více body - Zkušební postupy pro systémy TDMA

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

Cena k této normě je na dotaz.

ČSN ETSI EN 301 126-2-4 V1.1.1 (878568) - srpen 2001

Pevné rádiové systémy - Zkoušení shody - Část 2-4: Zařízení mezi bodem a více body - Zkušební postupy pro systémy FH-CDMA

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

Cena k této normě je na dotaz.

ČSN ETSI EN 301 126-2-5 V1.1.1 (878568) - srpen 2001

Pevné rádiové systémy - Zkoušení shody - Část 2-5: Zařízení mezi bodem a více body - Zkušební postupy pro systémy DS-CDMA

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

Cena k této normě je na dotaz.

ČSN ETSI EN 301 126-2-6 V1.1.1 (878568) - červenec 2002

Pevné rádiové systémy - Zkoušení shody - Část 2-6: Zařízení mezi bodem a více body - Zkušební postupy pro systémy mnohonásobného přístupu s časovým dělením s více nosnými (MC-TDMA)

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

Cena k této normě je na dotaz.

ČSN ETSI EN 301 126-3-1 V1.1.1 (878568) - listopad 2000

Pevné rádiové systémy - Zkoušení shody - Část 3-1: Antény mezi dvěma body - Definice, všeobecné požadavky a zkušební postupy

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

Cena k této normě je na dotaz.

ČSN ETSI EN 301 126-3-1 V1.1.2 (878568) - květen 2003

Pevné rádiové systémy - Zkoušení shody - Část 3-1: Antény mezi dvěma body - Definice, všeobecné požadavky a zkušební postupy

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

Cena k této normě je na dotaz.

ČSN ETSI EN 301 126-3-2 V1.1.1 (878568) - říjen 2001

Pevné rádiové systémy - Zkoušení shody - Část 3-2: Antény mezi bodem a více body - Definice, všeobecné požadavky a zkušební postupy

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

Cena k této normě je na dotaz.

ČSN ETSI EN 301 126-3-2 V1.2.1 (878568) - červen 2004

Pevné rádiové systémy - Zkoušení shody - Část 3-2: Antény mezi bodem a více body - Definice, všeobecné požadavky a zkušební postupy

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

Cena k této normě je na dotaz.

ČSN ETSI EN 301 213-1 V1.1.1 (878569) - srpen 2000

Pevné rádiové systémy - Zařízení mezi bodem a více body - Digitální rádiové systémy mezi bodem a více body v kmitočtových pásmech 24,25 GHz až 29,5 GHz užívající různé přístupové metody - Část 1: Základní parametry

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

Cena k této normě je na dotaz.

ČSN ETSI EN 301 213-1 V1.1.2 (878569) - srpen 2002

Pevné rádiové systémy - Zařízení mezi bodem a více body - Digitální rádiové systémy mezi bodem a více body v kmitočtových pásmech 24,25 GHz až 29,5 GHz užívající různé přístupové metody - Část 1: Základní parametry

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

Cena k této normě je na dotaz.

ČSN ETSI EN 301 213-2 V1.1.1 (878569) - srpen 2000

Pevné rádiové systémy - Zařízení mezi bodem a více body - Digitální rádiové systémy mezi bodem a více body v kmitočtových pásmech 24,25 GHz až 29,5 GHz užívající různé přístupové metody - Část 2: Metody vícenásobného přístupu s kmitočtovým dělením (FDMA)

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

Cena k této normě je na dotaz.

ČSN ETSI EN 301 213-2 V1.2.1 (878569) - duben 2001

Pevné rádiové systémy - Zařízení mezi bodem a více body - Digitální rádiové systémy mezi bodem a více body v kmitočtových pásmech 24,25 GHz až 29,5 GHz užívající různé přístupové metody - Část 2: Metody mnohonásobného přístupu s kmitočtovým dělením (FDMA)

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

Cena k této normě je na dotaz.

ČSN ETSI EN 301 213-2 V1.3.1 (878569) - prosinec 2001

Pevné rádiové systémy - Zařízení mezi bodem a více body - Digitální rádiové systémy mezi bodem a více body v kmitočtových pásmech 24,25 GHz až 29,5 GHz užívající různé přístupové metody - Část 2: Metody mnohonásobného přístupu s kmitočtovým dělením (FDMA)

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

Cena k této normě je na dotaz.

ČSN ETSI EN 301 213-3 V1.1.1 (878569) - listopad 2000

Pevné rádiové systémy - Zařízení mezi bodem a více body - Digitální rádiové systémy mezi bodem a více body pracující v kmitočtových pásmech 24,25 GHz až 29,5 GHz a užívající různé přístupové metody - Část 3: Metody vícenásobného přístupu s časovým dělením (TDMA)

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

Cena k této normě je na dotaz.

ČSN ETSI EN 301 213-3 V1.2.1 (878569) - duben 2001

Pevné rádiové systémy - Zařízení mezi bodem a více body - Digitální rádiové systémy mezi bodem a více body v kmitočtových pásmech 24,25 GHz až 29,5 GHz užívající různé přístupové metody - Část 3: Metody mnohonásobného přístupu s časovým dělením (TDMA)

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

Cena k této normě je na dotaz.

ČSN ETSI EN 301 213-3 V1.3.1 (878569) - březen 2002

Pevné rádiové systémy - Zařízení mezi bodem a více body - Digitální rádiové systémy mezi bodem a více body v kmitočtových pásmech 24,25 GHz až 29,5 GHz užívající různé přístupové metody - Část 3: Metody mnohonásobného přístupu s časovým dělením (TDMA)

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

Cena k této normě je na dotaz.

ČSN ETSI EN 301 213-3 V1.4.1 (878569) - srpen 2002

Pevné rádiové systémy - Zařízení mezi bodem a více body - Digitální rádiové systémy mezi bodem a více body v kmitočtových pásmech 24,25 GHz až 29,5 GHz užívající různé přístupové metody - Část 3: Metody mnohonásobného přístupu s časovým dělením (TDMA)

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

Cena k této normě je na dotaz.

ČSN ETSI EN 301 213-4 V1.1.1 (878569) - březen 2002

Pevné rádiové systémy - Zařízení mezi bodem a více body - Digitální rádiové systémy mezi bodem a více body v kmitočtových pásmech 24,25 GHz až 29,5 GHz užívající různé přístupové metody - Část 4: Metody mnohonásobného přístupu s přímou sekvencí s kódovým dělením (DS-CDMA)

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

Cena k této normě je na dotaz.

ČSN ETSI EN 301 213-5 V1.1.1 (878569) - duben 2002

Pevné rádiové systémy - Zařízení mezi bodem a více body - Digitální rádiové systémy mezi bodem a více body v kmitočtových pásmech 24,25 GHz až 29,5 GHz užívající různé přístupové metody - Část 5: Metody mnohonásobného přístupu s časovým dělením s více nosnými (MC-TDMA)

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

Cena k této normě je na dotaz.

ČSN ETSI EN 301 253 V1.1.1 (878570) - srpen 2000

Pevné rádiové systémy - Zařízení mezi bodem a více body - Vícenásobný přístup s kódovým dělením s kmitočtovými skoky (FH-CDMA) - Digitální rádiové systémy mezi bodem a více body na kmitočtových pásmech v rozsahu 3 GHz až 11 GHz

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

Cena k této normě je na dotaz.

ČSN ETSI EN 301 253 V1.2.1 (878570) - září 2001

Pevné rádiové systémy - Zařízení mezi bodem a více body - Mnohonásobný přístup s kódovým dělením s kmitočtovými skoky (FH-CDMA) - Digitální rádiové systémy mezi bodem a více body v kmitočtových pásmech v rozsahu 3 GHz až 11 GHz

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

Cena k této normě je na dotaz.

ČSN ETSI EN 301 387 V1.1.1 (878571) - srpen 2000

Pevné rádiové systémy - Zařízení mezi dvěma body - Plesiochronní digitální hierarchie (PDH) - Digitální rádiové systémy s nízkou a střední kapacitou pracující v kmitočtovém pásmu 48,5 GHz až 50,2 GHz

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

Cena k této normě je na dotaz.

ČSN ETSI EN 301 387 V1.1.2 (878571) - únor 2001

Pevné rádiové systémy - Zařízení mezi dvěma body - Plesiochronní digitální hierarchie (PDH) - Digitální rádiové systémy s nízkou a střední kapacitou pracující v kmitočtovém pásmu 48,5 GHz až 50,2 GHz

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

Cena k této normě je na dotaz.

ČSN ETSI EN 301 387 V1.2.1 (878571) - září 2001

Pevné rádiové systémy - Zařízení mezi dvěma body - Plesiochronní digitální hierarchie (PDH) - Digitální rádiové systémy s nízkou a střední kapacitou pracující v kmitočtovém pásmu 48,5 GHz až 50,2 GHz

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

Cena k této normě je na dotaz.

ČSN ETSI EN 301 216 V1.1.1 (878572) - říjen 2000

Pevné rádiové systémy - Zařízení mezi dvěma body - Plesiochronní digitální hierarchie (PDH) - Digitální rádiový systém s nízkou a střední kapacitou a STM-0 pracující v kmitočtových pásmech v rozsahu 3 GHz až 11 GHz

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

Cena k této normě je na dotaz.

ČSN ETSI EN 301 216 V1.2.1 (878572) - únor 2002

Pevné rádiové systémy - Zařízení mezi dvěma body - Plesiochronní digitální hierarchie (PDH) - Digitální rádiový systém s nízkou a střední kapacitou a STM-0 pracující v kmitočtových pásmech v rozsahu 3 GHz až 11 GHz

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

Cena k této normě je na dotaz.

ČSN ETSI EN 301 373 V1.1.1 (878573) - říjen 2000

Pevné rádiové systémy - Zařízení mezi bodem a více body - Vícenásobný přístup s kmitočtovým dělením (FDMA) - Digitální rádiové systémy mezi bodem a více body v kmitočtových pásmech v rozsahu 1 GHz až 3 GHz

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

Cena k této normě je na dotaz.

ČSN ETSI EN 301 373 V1.2.1 (878573) - září 2001

Pevné rádiové systémy - Zařízení mezi bodem a více body - Mnohonásobný přístup s kmitočtovým dělením (FDMA) - Digitální rádiové systémy mezi bodem a více body v kmitočtových pásmech v rozsahu 1 GHz až 3 GHz

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

Cena k této normě je na dotaz.

ČSN ETSI EN 301 277 V1.1.1 (878574) - říjen 2000

Pevné rádiové systémy - Zařízení mezi dvěma body - Vysokokapacitní digitální rádiové vysílací systémy STM-4 nebo 4 x STM-1, pracující ve vysokofrekvenčním kanálu 40 MHz a používající souhlasnou duální kanálovou polarizaci (CCDP)

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

Cena k této normě je na dotaz.

ČSN ETSI EN 301 277 V1.2.1 (878574) - září 2001

Pevné rádiové systémy - Zařízení mezi dvěma body - Vysokokapacitní digitální rádiové vysílací systémy STM-4 nebo 4 x STM-1, pracující ve vysokofrekvenčním kanálu 40 MHz a používající dvojí polarizaci v tomtéž kanálu (CCDP)

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

Cena k této normě je na dotaz.

ČSN ETSI EN 302 084 V1.1.1 (878575) - říjen 2000

Přenos a multiplexování (TM) - Řízení rychlého a pomalého kolísání v přenosových sítích

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

Cena k této normě je na dotaz.

ČSN ETSI EN 301 215-1 V1.1.1 (878576) - březen 2001

Pevné rádiové systémy - Antény mezi bodem a více body - Antény pro pevné rádiové systémy pracující v kmitočtovém pásmu 11 GHz až 60 GHz mezi bodem a více body - Část 1: Všeobecná hlediska

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

Cena k této normě je na dotaz.

ČSN ETSI EN 301 215-1 V1.2.1 (878576) - březen 2002

Pevné rádiové systémy - Antény mezi bodem a více body - Antény pro pevné rádiové systémy pracující v kmitočtovém pásmu 11 GHz až 60 GHz mezi bodem a více body - Část 1: Všeobecná hlediska

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

Cena k této normě je na dotaz.

ČSN ETSI EN 301 215-2 V1.1.1 (878576) - březen 2001

Pevné rádiové systémy - Antény mezi bodem a více body - Antény pro pevné rádiové systémy pracující v kmitočtovém pásmu 11 GHz až 60 GHz mezi bodem a více body - Část 2: 24 GHz až 30 GHz

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

Cena k této normě je na dotaz.

ČSN ETSI EN 301 215-2 V1.2.1 (878576) - červenec 2001

Pevné rádiové systémy - Antény mezi bodem a více body - Antény pro pevné rádiové systémy pracující v pásmu 11 GHz až 60 GHz mezi bodem a více body - Část 2: 24 GHz až 30 GHz

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

Cena k této normě je na dotaz.

ČSN ETSI EN 301 215-2 V1.3.1 (878576) - listopad 2002

Pevné rádiové systémy - Antény mezi bodem a více body - Antény pro pevné rádiové systémy pracující v kmitočtovém pásmu 11 GHz až 60 GHz mezi bodem a více body - Část 2: 24 GHz až 30 GHz

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

Cena k této normě je na dotaz.

ČSN ETSI EN 301 215-3 V1.1.1 (878576) - březen 2002

Pevné rádiové systémy - Antény mezi bodem a více body - Antény pro pevné rádiové systémy pracující v kmitočtovém pásmu 11 GHz až 60 GHz mezi bodem a více body - Část 3: Vícebodový multimediální bezdrátový systém v pásmu 40,5 GHz až 43,5 GHz

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

Cena k této normě je na dotaz.

ČSN ETSI EN 301 215-4 V1.1.1 (878576) - červen 2004

Pevné rádiové systémy - Antény mezi bodem a více body - Antény pro pevné rádiové systémy pracující v kmitočtovém pásmu 11 GHz až 60 GHz mezi více body - Část 4: 30 GHz až 40,5 GHz

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

Cena k této normě je na dotaz.

ČSN ETSI EN 301 525 V1.1.1 (878577) - březen 2001

Pevné rádiové systémy - Antény mezi bodem a více body - Antény pro pevné rádiové systémy pracující v kmitočtovém pásmu 1 GHz až 3 GHz mezi bodem a více body

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

Cena k této normě je na dotaz.

ČSN ETSI EN 301 669 V1.1.1 (878578) - březen 2001

Pevné rádiové systémy - Zařízení mezi dvěma body - Vysokokapacitní digitální rádiové systémy přenášející signály STM-4 ve dvou 40 MHz kanálech nebo 2x STM-1 ve 40 MHz kanálu se střídavým uspořádáním kanálů

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

Cena k této normě je na dotaz.

ČSN ETSI EN 301 669 V1.2.1 (878578) - září 2001

Pevné rádiové systémy - Zařízení mezi dvěma body - Vysokokapacitní digitální rádiové systémy přenášející signály STM-4 ve dvou 40 MHz kanálech nebo 2 x STM-1 ve 40 MHz kanálu se střídavým uspořádáním kanálů

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

Cena k této normě je na dotaz.

ČSN ETSI EN 302 085 V1.1.1 (878579) - březen 2001

Pevné rádiové systémy - Antény mezi bodem a více body - Antény pro pevné rádiové systémy pracující v pásmu 3 GHz až 11 GHz mezi bodem a více body

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

Cena k této normě je na dotaz.

ČSN ETSI EN 302 085 V1.1.2 (878579) - září 2001

Pevné rádiové systémy - Antény mezi bodem a více body - Antény pro pevné rádiové systémy pracující v pásmu 3 GHz až 11 GHz mezi bodem a více body

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

Cena k této normě je na dotaz.

ČSN ETSI EN 302 085 V1.2.2 (878579) - únor 2004

Pevné rádiové systémy - Antény mezi bodem a více body - Antény pro pevné rádiové systémy pracující v pásmu 3 GHz až 11 GHz mezi bodem a více body

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

Cena k této normě je na dotaz.

ČSN ETSI EN 302 085 V1.2.3 (878579) - březen 2006

Pevné rádiové systémy - Antény mezi bodem a více body - Antény pro pevné rádiové systémy pracující v pásmu 3 GHz až 11 GHz mezi bodem a více body

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

Cena k této normě je na dotaz.

ČSN ETSI EN 301 127 V1.1.1 (878580) - květen 2001

Pevné rádiové systémy - Zařízení mezi dvěma body - Vysokokapacitní digitální rádiové systémy přenášející signály SDH (2 x STM-1) v kmitočtových pásmech s odstupem kanálů kolem 30 MHz a používající dvojí polarizaci ve společném kanálu (CCDP)

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

Cena k této normě je na dotaz.

ČSN ETSI EN 301 127 V1.2.1 (878580) - duben 2002

Pevné rádiové systémy - Zařízení mezi dvěma body - Vysokokapacitní digitální rádiové systémy přenášející signály SDH (až do 2 x STM-1) v kmitočtových pásmech s odstupem kanálů kolem 30 MHz a používající shodnou polarizaci nebo dvojí polarizaci ve společném kanálu (CCDP)

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

Cena k této normě je na dotaz.

ČSN ETSI EN 301 127 V1.3.1 (878580) - leden 2003

Pevné rádiové systémy - Zařízení mezi dvěma body - Vysokokapacitní digitální rádiové systémy přenášející signály SDH (až do 2 x STM-1) v kmitočtových pásmech s odstupem kanálů kolem 30 MHz a používající shodnou polarizaci nebo dvojí polarizaci ve společném kanálu (CCDP)

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

Cena k této normě je na dotaz.

ČSN ETSI EN 301 461 V1.1.1 (878581) - duben 2001

Pevné rádiové systémy - Zařízení mezi dvěma body - Vysokokapacitní pevné rádiové systémy přenášející signály SDH (2 x STM-1) v kmitočtových pásmech s odstupem kanálů 40 MHz a používající dvojí polarizaci v tomtéž kanálu (CCDP)

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

Cena k této normě je na dotaz.

ČSN ETSI EN 301 461 V1.2.1 (878581) - září 2001

Pevné rádiové systémy - Zařízení mezi dvěma body - Vysokokapacitní pevné rádiové systémy přenášející signály SDH (2 x STM-1) v kmitočtových pásmech s odstupem kanálů 40 MHz a používající dvojí polarizaci v tomtéž kanálu (CCDP)

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

Cena k této normě je na dotaz.

ČSN ETSI EN 301 461 V1.3.1 (878581) - květen 2003

Pevné rádiové systémy - Zařízení mezi dvěma body - Vysokokapacitní pevné rádiové systémy přenášející signály SDH (2x STM-1) v kmitočtových pásmech s odstupem kanálů 40 MHz a používající dvojí polarizaci v tomtéž kanálu (CCDP)

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

Cena k této normě je na dotaz.

ČSN ETSI EN 301 744 V1.1.1 (878582) - duben 2001

Pevné rádiové systémy - Zařízení mezi bodem a více body - Mnohonásobný přístup s přímou sekvencí s kódovým/časovým dělením (DS-CD/TDMA) - Digitální paketový rádiový systém mezi bodem a více body v kmitočtových pásmech 3 GHz až 11 GHz

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

Cena k této normě je na dotaz.

ČSN ETSI EN 301 744 V1.2.1 (878582) - září 2001

Pevné rádiové systémy - Zařízení mezi bodem a více body - Mnohonásobný přístup s přímou sekvencí s kódovým/časovým dělením (DS-CD/TDMA) - Digitální paketový rádiový systém mezi bodem a více body v kmitočtových pásmech 3 GHz až 11 GHz

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

Cena k této normě je na dotaz.

ČSN ETSI EN 301 460-1 V1.1.1 (878583) - červen 2001

Pevné rádiové systémy - Zařízení mezi bodem a více body - Část 1: Digitální rádiové systémy mezi bodem a více body pracující pod 1 GHz - Společné parametry

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

Cena k této normě je na dotaz.

ČSN ETSI EN 301 460-2 V1.1.1 (878583) - červen 2001

Pevné rádiové systémy - Zařízení mezi bodem a více body - Část 2: Digitální rádiové systémy mezi bodem a více body pracující pod 1 GHz - Doplňkové parametry pro systémy TDMA

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

Cena k této normě je na dotaz.

ČSN ETSI EN 301 460-3 V1.1.1 (878583) - červen 2001

Pevné rádiové systémy - Zařízení mezi bodem a více body - Část 3: Digitální rádiové systémy mezi bodem a více body pracující pod 1 GHz - Doplňkové parametry pro systémy FH-CDMA

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

Cena k této normě je na dotaz.

ČSN ETSI EN 301 460-4 V1.1.1 (878583) - červen 2001

Pevné rádiové systémy - Zařízení mezi bodem a více body - Část 4: Digitální rádiové systémy mezi bodem a více body pracující pod 1 GHz - Doplňkové parametry pro systémy FDMA

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

Cena k této normě je na dotaz.

ČSN ETSI EN 301 460-5 V1.1.1 (878583) - červen 2001

Pevné rádiové systémy - Zařízení mezi bodem a více body - Část 5: Digitální rádiové systémy mezi bodem a více body pracující pod 1 GHz - Doplňkové parametry pro systémy DS-CDMA

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

Cena k této normě je na dotaz.

ČSN ETSI EN 301 390 V1.1.1 (878584) - srpen 2001

Pevné rádiové systémy - Systémy mezi dvěma body a mezi bodem a více body - Rušivé emise a odolnost přijímače na vstupu/výstupu mezi zařízením a anténou pevných digitálních rádiových systémů

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

Cena k této normě je na dotaz.

ČSN ETSI EN 301 390 V1.2.1 (878584) - červen 2004

Pevné rádiové systémy - Systémy mezi dvěma body a mezi více body - Rušivé emise a meze odolnosti přijímače na vstupu/výstupu mezi zařízením a anténou pevných digitálních rádiových systémů

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

Cena k této normě je na dotaz.

ČSN ETSI EN 301 390 V1.3.1 (878584) - únor 2014

Pevné rádiové systémy - Systémy mezi dvěma body a mezi více body - Nežádoucí emise v rušivé oblasti a meze odolnosti přijímače na vstupu/výstupu mezi zařízením a anténou pevných digitálních rádiových systémů

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

350 Kč

ČSN ETSI EN 301 751 V1.1.1 (878584) - březen 2002 aktuální vydání

Pevné rádiové systémy - Zařízení a antény mezi dvěma body - Kmenová harmonizovaná norma pro digitální pevné rádiové systémy a antény mezi dvěma body pokrývající základní požadavky podle článku 3.2 Směrnice 1999/5/EC

440 Kč

ČSN ETSI EN 301 751 V1.2.1 (878584) - květen 2004 aktuální vydání

Pevné rádiové systémy - Zařízení a antény mezi dvěma body - Kmenová harmonizovaná norma pro digitální pevné rádiové systémy a antény mezi dvěma body pokrývající základní požadavky podle článku 3.2 Směrnice 1999/5/EC

550 Kč

ČSN ETSI EN 301 753 V1.1.1 (878586) - březen 2002 aktuální vydání

Pevné rádiové systémy - Zařízení a antény mezi bodem a více body - Kmenová harmonizovaná norma pro digitální pevné rádiové systémy a antény mezi bodem a více body pokrývající základní požadavky článku 3.2 Směrnice 1999/5/EC

550 Kč

ČSN ETSI EN 301 753 V1.2.1 (878586) - prosinec 2004 aktuální vydání

Pevné rádiové systémy - Zařízení a antény mezi více body - Kmenová harmonizovaná norma pro pevné digitální rádiové systémy a antény mezi více body pokrývající základní požadavky článku 3.2 Směrnice 1999/5/EC

550 Kč

ČSN ETSI EN 301 785 V1.1.1 (878587) - říjen 2001

Pevné rádiové systémy - Zařízení mezi dvěma body - Parametry paketových datových rádiových systémů pro přenos digitálních signálů pracujících v kmitočtovém rozsahu 23, 26, 28 nebo 38 GHz

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

Cena k této normě je na dotaz.

ČSN ETSI EN 301 785 V1.2.1 (878587) - srpen 2002

Pevné rádiové systémy - Paketová datová zařízení mezi dvěma body - Parametry rádiových systémů s paketovým datovým rozhraním pro přenos digitálních signálů pracujících v kmitočtovém rozsahu 7, 8, 13, 15, 18, 23, 26, 28, 32, 38, 52 až 55 GHz

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

Cena k této normě je na dotaz.

ČSN ETSI EN 301 787 V1.1.1 (878588) - říjen 2001

Pevné rádiové systémy - Zařízení mezi dvěma body - Parametry rádiových systémů pro přenos digitálních signálů Sub-STM-0 pracujících v kmitočtovém pásmu 18 GHz

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

Cena k této normě je na dotaz.

ČSN ETSI EN 301 786 V1.1.2 (878589) - listopad 2001

Pevné rádiové systémy - Zařízení mezi dvěma body - Parametry digitálních rádiových systémů pro vysílání digitálních signálů pracujících na 52 GHz

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

Cena k této normě je na dotaz.

ČSN ETSI EN 301 786 V1.2.1 (878589) - březen 2002

Pevné rádiové systémy - Zařízení mezi dvěma body - Parametry digitálních rádiových systémů pro vysílání digitálních signálů pracujících na 52 GHz

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

Cena k této normě je na dotaz.

ČSN ETSI EN 301 997-1 V1.1.1 (878590) - září 2004 aktuální vydání

Přenos a multiplexování (TM) - Zařízení ve více bodech - Rádiové zařízení pro použití v multimediálních bezdrátových systémech (MWS) v kmitočtovém pásmu 40,5 GHz až 43,5 GHz - Část 1: Všeobecné požadavky

350 Kč

ČSN ETSI EN 301 997-2 V1.1.1 (878590) - září 2004 aktuální vydání

Přenos a multiplexování (TM) - Zařízení ve více bodech - Rádiové zařízení pro použití v multimediálních bezdrátových systémech (MWS) v kmitočtovém pásmu 40,5 GHz až 43,5 GHz - Část 2: Harmonizovaná EN pokrývající základní požadavky článku 3.2 Směrnice R&TTE

340 Kč

ČSN ETSI EN 300 632 V1.2.1 (878591) - listopad 2002

Přenos a multiplexování (TM) - Zařízení pevného rádiového spoje pro přenos analogových obrazových signálů pracující v kmitočtových pásmech 24,25 GHz až 29,50 GHz a 31,0 GHz až 31,8 GHz

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

Cena k této normě je na dotaz.

ČSN ETSI EN 300 632 V1.2.2 (878591) - leden 2003

Přenos a multiplexování (TM) - Zařízení pevného rádiového spoje pro přenos analogových obrazových signálů pracující v kmitočtových pásmech 24,25 GHz až 29,50 GHz a 31,0 GHz až 31,8 GHz

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

Cena k této normě je na dotaz.

ČSN ETSI EN 302 062 V1.1.1 (878592) - červen 2003

Pevné rádiové systémy - Zařízení mezi dvěma body - Vysokokapacitní digitální radioreléové systémy přenášející signály STM-4, 4 x STM-1 nebo 2 x STM-1 v pásmech s odstupem kanálů 55/56 MHz

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

Cena k této normě je na dotaz.

ČSN ETSI EN 302 063 V1.1.1 (878593) - červen 2003

Pevné rádiové systémy - Zařízení mezi více body - Digitální rádiové systémy mezi více body pracující v kmitočtovém rozsahu 31,0 GHz až 33,4 GHz (32 GHz)

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

Cena k této normě je na dotaz.

ČSN ETSI EN 302 078 V1.1.1 (878594) - srpen 2003

Pevné rádiové systémy - Antény mezi více body - Antény s kruhovou polarizací pro pevné rádiové systémy mezi více body v pásmu 1 GHz až 11 GHz

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

Cena k této normě je na dotaz.

ČSN ETSI EN 302 217-1 V1.1.3 (878595) - únor 2006 aktuální vydání

Pevné rádiové systémy - Vlastnosti a požadavky na zařízení a antény mezi dvěma body - Část 1: Přehled a společné vlastnosti nezávislé na systému

440 Kč

ČSN ETSI EN 302 217-1 V1.1.4 (878595) - květen 2006

Pevné rádiové systémy - Vlastnosti a požadavky na zařízení a antény mezi dvěma body - Část 1: Přehled a společné vlastnosti nezávislé na systému

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

Cena k této normě je na dotaz.

ČSN ETSI EN 302 217-1 V1.2.1 (878595) - leden 2008

Pevné rádiové systémy - Vlastnosti a požadavky na zařízení a antény mezi dvěma body - Část 1: Přehled a společné vlastnosti nezávislé na systému

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

440 Kč

ČSN ETSI EN 302 217-1 V1.3.1 (878595) - září 2010

Pevné rádiové systémy - Vlastnosti a požadavky na zařízení a antény mezi dvěma body - Část 1: Přehled a společné vlastnosti nezávislé na systému

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

550 Kč

ČSN ETSI EN 302 217-1 V2.1.1 (878595) - únor 2014

Pevné rádiové systémy - Vlastnosti a požadavky na zařízení a antény mezi dvěma body - Část 1: Přehled a společné vlastnosti nezávislé na systému

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

440 Kč

ČSN ETSI EN 302 217-1 V3.1.1 (878595) - listopad 2017

Pevné rádiové systémy - Vlastnosti a požadavky na zařízení a antény mezi dvěma body - Část 1: Přehled, společné vlastnosti a požadavky nezávislé na systému

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

590 Kč

ČSN ETSI EN 302 217-1 V3.2.2 (878595) - srpen 2020

Pevné rádiové systémy - Vlastnosti a požadavky na zařízení a antény mezi dvěma body - Část 1: Přehled, společné vlastnosti a požadavky nezávislé na systému

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

590 Kč

ČSN ETSI EN 302 217-2 V3.1.1 (878595) - listopad 2017

Pevné rádiové systémy - Vlastnosti a požadavky na zařízení a antény mezi dvěma body - Část 2: Digitální systémy provozované v kmitočtových pásmech od 1 GHz do 86 GHz - Harmonizovaná norma pokrývající základní požadavky článku 3.2 Směrnice 2014/53/EU

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

945 Kč

ČSN ETSI EN 302 217-2 V3.2.2 (878595) - srpen 2020

Pevné rádiové systémy - Vlastnosti a požadavky na zařízení a antény mezi dvěma body - Část 2: Digitální systémy provozované v kmitočtových pásmech od 1 GHz do 86 GHz - Harmonizovaná norma pro přístup k rádiovému spektru

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

990 Kč

ČSN ETSI EN 302 217-2-1 V1.1.3 (878595) - únor 2006 aktuální vydání

Pevné rádiové systémy - Vlastnosti a požadavky na zařízení a antény mezi dvěma body - Část 2-1: Na systému závislé požadavky pro digitální systémy pracující v kmitočtových pásmech, kde se používá kmitočtová koordinace

550 Kč

ČSN ETSI EN 302 217-2-1 V1.2.1 (878595) - leden 2008

Pevné rádiové systémy - Vlastnosti a požadavky na zařízení a antény mezi dvěma body - Část 2-1: Na systému závislé požadavky pro digitální systémy pracující v kmitočtových pásmech, kde se používá kmitočtová koordinace

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

550 Kč

ČSN ETSI EN 302 217-2-1 V1.3.1 (878595) - srpen 2010

Pevné rádiové systémy - Vlastnosti a požadavky na zařízení a antény mezi dvěma body - Část 2-1: Na systému závislé požadavky pro digitální systémy pracující v kmitočtových pásmech, kde se používá kmitočtová koordinace

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

550 Kč

ČSN ETSI EN 302 217-2-1 V2.1.1 (878595) - červen 2015

Pevné rádiové systémy - Vlastnosti a požadavky na zařízení a antény mezi dvěma body - Část 2-1: Na systému závislé požadavky pro digitální systémy pracující v kmitočtových pásmech, kde se používá kmitočtová koordinace

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

440 Kč

ČSN ETSI EN 302 217-2-2 V1.1.3 (878595) - listopad 2005 aktuální vydání

Pevné rádiové systémy - Vlastnosti a požadavky na zařízení a antény mezi dvěma body - Část 2-2: Harmonizovaná EN pokrývající základní požadavky článku 3.2 Směrnice R&TTE pro digitální systémy pracující v kmitočtových pásmech, kde se používá kmitočtová koordinace

770 Kč

ČSN ETSI EN 302 217-2-2 V1.2.3 (878595) - březen 2008

Pevné rádiové systémy - Vlastnosti a požadavky na zařízení a antény mezi dvěma body - Část 2-2: Harmonizovaná EN pokrývající základní požadavky článku 3.2 Směrnice R&TTE pro digitální systémy pracující v kmitočtových pásmech, kde se používá kmitočtová koordinace

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

945 Kč

ČSN ETSI EN 302 217-2-2 V1.3.1 (878595) - listopad 2009

Pevné rádiové systémy - Vlastnosti a požadavky na zařízení a antény mezi dvěma body - Část 2-2: Digitální systémy pracující v kmitočtových pásmech, kde je použita kmitočtová koordinace - Harmonizovaná EN pokrývající základní požadavky článku 3.2 Směrnice R&TTE

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

770 Kč

ČSN ETSI EN 302 217-2-2 V1.4.1 (878595) - únor 2011

Pevné rádiové systémy - Vlastnosti a požadavky na zařízení a antény mezi dvěma body - Část 2-2: Digitální systémy pracující v kmitočtových pásmech, kde je použita kmitočtová koordinace - Harmonizovaná EN pokrývající základní požadavky článku 3.2 Směrnice R&TTE

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

770 Kč

ČSN ETSI EN 302 217-2-2 V2.1.1 (878595) - únor 2014

Pevné rádiové systémy - Vlastnosti a požadavky na zařízení a antény mezi dvěma body - Část 2-2: Digitální systémy pracující v kmitočtových pásmech, kde je použita kmitočtová koordinace - Harmonizovaná EN pokrývající základní požadavky článku 3.2 Směrnice R&TTE

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

770 Kč

ČSN ETSI EN 302 217-2-2 V2.2.1 (878595) - září 2014

Pevné rádiové systémy - Vlastnosti a požadavky na zařízení a antény mezi dvěma body - Část 2-2: Digitální systémy pracující v kmitočtových pásmech, kde je použita kmitočtová koordinace - Harmonizovaná EN pokrývající základní požadavky článku 3.2 Směrnice R&TTE

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

770 Kč

ČSN ETSI EN 302 217-3 V1.1.3 (878595) - listopad 2005

Pevné rádiové systémy - Vlastnosti a požadavky na zařízení a antény mezi dvěma body - Část 3: Harmonizovaná EN pokrývající základní požadavky článku 3.2 Směrnice R&TTE pro zařízení pracující v kmitočtových pásmech, kde se nepoužívá kmitočtová koordinace

440 Kč

ČSN ETSI EN 302 217-3 V1.2.1 (878595) - červenec 2008

Pevné rádiové systémy - Vlastnosti a požadavky na zařízení a antény mezi dvěma body - Část 3: Harmonizovaná EN pokrývající základní požadavky článku 3.2 Směrnice R&TTE pro zařízení pracující v kmitočtových pásmech, kde se nepoužívá kmitočtová koordinace

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

570 Kč

ČSN ETSI EN 302 217-3 V1.3.1 (878595) - únor 2010

Pevné rádiové systémy - Vlastnosti a požadavky na zařízení a antény mezi dvěma body - Část 3: Zařízení pracující v kmitočtových pásmech, kde je možno použít kmitočtově koordinované nebo nekoordinované uspořádání - Harmonizovaná EN pokrývající základní požadavky článku 3.2 Směrnice R&TTE

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

570 Kč

ČSN ETSI EN 302 217-3 V2.1.1 (878595) - únor 2014

Pevné rádiové systémy - Vlastnosti a požadavky na zařízení a antény mezi dvěma body - Část 3: Zařízení pracující v kmitočtových pásmech, kde je možno použít kmitočtově koordinované nebo nekoordinované uspořádání - Harmonizovaná EN pokrývající základní požadavky článku 3.2 Směrnice R&TTE

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

570 Kč

ČSN ETSI EN 302 217-3 V2.2.1 (878595) - září 2014

Pevné rádiové systémy - Vlastnosti a požadavky na zařízení a antény mezi dvěma body - Část 3: Zařízení pracující v kmitočtových pásmech, kde je možno použít kmitočtově koordinované nebo nekoordinované uspořádání - Harmonizovaná EN pokrývající základní požadavky článku 3.2 Směrnice R&TTE

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

570 Kč

ČSN ETSI EN 302 217-4 V2.1.1 (878595) - prosinec 2017

Pevné rádiové systémy - Vlastnosti a požadavky na zařízení a antény mezi dvěma body - Část 4: Antény

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

440 Kč

ČSN ETSI EN 302 217-4-1 V1.1.3 (878595) - leden 2006 aktuální vydání

Pevné rádiové systémy - Vlastnosti a požadavky na zařízení a antény mezi dvěma body - Část 4-1: Na systému závislé požadavky na antény

340 Kč

ČSN ETSI EN 302 217-4-1 V1.2.1 (878595) - duben 2008

Pevné rádiové systémy - Vlastnosti a požadavky na zařízení a antény mezi dvěma body - Část 4-1: Na systému závislé požadavky na antény

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

340 Kč

ČSN ETSI EN 302 217-4-1 V1.3.1 (878595) - říjen 2009

Pevné rádiové systémy - Vlastnosti a požadavky na zařízení a antény mezi dvěma body - Část 4-1: Na systému závislé požadavky na antény

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

340 Kč

ČSN ETSI EN 302 217-4-1 V1.4.1 (878595) - srpen 2010

Pevné rádiové systémy - Vlastnosti a požadavky na zařízení a antény mezi dvěma body - Část 4-1: Na systému závislé požadavky na antény

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

340 Kč

ČSN ETSI EN 302 217-4-2 V1.1.3 (878595) - prosinec 2005 aktuální vydání

Pevné rádiové systémy - Vlastnosti a požadavky na zařízení a antény mezi dvěma body - Část 4-2: Harmonizovaná EN pokrývající základní požadavky článku 3.2 Směrnice R&TTE pro antény

440 Kč

ČSN ETSI EN 302 217-4-2 V1.2.1 (878595) - leden 2007

Pevné rádiové systémy - Vlastnosti a požadavky na zařízení a antény mezi dvěma body - Část 4-2: Harmonizovaná EN pokrývající základní požadavky článku 3.2 Směrnice R&TTE pro antény

440 Kč

ČSN ETSI EN 302 217-4-2 V1.3.1 (878595) - duben 2008

Pevné rádiové systémy - Vlastnosti a požadavky na zařízení a antény mezi dvěma body - Část 4-2: Harmonizovaná EN pokrývající základní požadavky článku 3.2 Směrnice R&TTE pro antény

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

550 Kč

ČSN ETSI EN 302 217-4-2 V1.4.1 (878595) - říjen 2009

Pevné rádiové systémy - Vlastnosti a požadavky na zařízení a antény mezi dvěma body - Část 4-2: Antény; Harmonizovaná EN pokrývající základní požadavky článku 3.2 Směrnice R&TTE

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

440 Kč

ČSN ETSI EN 302 217-4-2 V1.5.1 (878595) - srpen 2010

Pevné rádiové systémy - Vlastnosti a požadavky na zařízení a antény mezi dvěma body - Část 4-2: Antény; Harmonizovaná EN pokrývající základní požadavky článku 3.2 Směrnice R&TTE

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

440 Kč

ČSN ETSI EN 302 326-1 V1.1.1 (878596) - leden 2007 aktuální vydání

Pevné rádiové systémy - Zařízení a antény mezi více body - Část 1: Přehled a požadavky na digitální rádiové systémy mezi více body

590 Kč

ČSN ETSI EN 302 326-1 V1.2.2 (878596) - leden 2008

Pevné rádiové systémy - Zařízení a antény mezi více body - Část 1: Přehled a požadavky na digitální rádiové systémy mezi více body

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

590 Kč

ČSN ETSI EN 302 326-2 V1.1.1 (878596) - srpen 2006

Pevné rádiové systémy - Zařízení a antény mezi více body - Část 2: Harmonizovaná EN pokrývající základní požadavky článku 3.2 Směrnice R&TTE na digitální rádiová zařízení mezi více body

590 Kč

ČSN ETSI EN 302 326-2 V1.1.2 (878596) - prosinec 2006

Pevné rádiové systémy - Zařízení a antény mezi více body - Část 2: Harmonizovaná EN pokrývající základní požadavky článku 3.2 Směrnice R&TTE na digitální rádiová zařízení mezi více body

770 Kč

ČSN ETSI EN 302 326-2 V1.2.2 (878596) - leden 2008

Pevné rádiové systémy - Zařízení a antény mezi více body - Část 2: Harmonizovaná EN pokrývající základní požadavky článku 3.2 Směrnice R&TTE na digitální rádiová zařízení mezi více body

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

590 Kč

ČSN ETSI EN 302 326-3 V1.1.1 (878596) - září 2006

Pevné rádiové systémy - Zařízení a antény mezi více body - Část 3: Harmonizovaná EN pokrývající základní požadavky článku 3.2 Směrnice R&TTE na rádiové antény mezi více body

440 Kč

ČSN ETSI EN 302 326-3 V1.1.2 (878596) - prosinec 2006

Pevné rádiové systémy - Zařízení a antény mezi více body - Část 3: Harmonizovaná EN pokrývající základní požadavky článku 3.2 Směrnice R&TTE na rádiové antény mezi více body

590 Kč

ČSN ETSI EN 302 326-3 V1.2.2 (878596) - leden 2008

Pevné rádiové systémy - Zařízení a antény mezi více body - Část 3: Harmonizovaná EN pokrývající základní požadavky článku 3.2 Směrnice R&TTE na rádiové antény mezi více body

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

440 Kč

ČSN ETSI EN 302 326-3 V1.3.1 (878596) - srpen 2008

Pevné rádiové systémy - Zařízení a antény mezi více body - Část 3: Harmonizovaná EN pokrývající základní požadavky článku 3.2 Směrnice R&TTE na rádiové antény mezi více body

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

550 Kč