ČSN ETSI EN 302 326-3 V1.3.1 (878596)

Pevné rádiové systémy - Zařízení a antény mezi více body - Část 3: Harmonizovaná EN pokrývající základní požadavky článku 3.2 Směrnice R&TTE na rádiové antény mezi více body

Objednat
Cena: 550 Kč
včetně 15 % DPH
ks
skladem
tisk na počkání

Anotace obsahu normy

Norma je určena k pokrytí ustanovení článku 3.2 Směrnice R&TTE, který stanoví, že "...rádiová zařízení musí být konstruována tak, aby efektivně využívala spektrum přidělené zemským/kosmickým radiokomunikacím a technickým prostředkům umístěným na oběžné dráze, aby se zabránilo škodlivému rušení". Je použitelná pro základní požadavky na antény (včetně antén v zařízeních s vestavěnými anténami) používané v digitálních pevných rádiových systémech (DFRS) mezi více body (MP) určených k použití v kmitočtových pásmech uvedených v EN 302 326-1. Tato norma je spolu s EN 302 326-2 určena k tomu, aby po vhodném přechodném období nahradila harmonizovanou EN 301 753 pro všechna zařízení a antény mezi více body v jejím rozsahu platnosti. Navíc k této normě budou platit pro antény v rozsahu platnosti této normy i jiné EN, které specifikují technické požadavky v souvislosti se základními požadavky podle jiných částí článku 3 Směrnice R&TTE. Tato norma spolu s EN 302 326-2 uvádí řadu alternativ typů systémů a antén v závislosti na požadovaném využití rádiového spektra a na požadavcích sítí a trhu. U digitálních pevných rádiových systémů (DFRS) se antény pokládají za "důležité součásti" "rádiových zařízení" podle definice v článku 2(c) Směrnice R&TTE. Technické specifikace důležité pro Směrnici R&TTE jsou shrnuty v příloze A.

Označení ČSN ETSI EN 302 326-3 V1.3.1 (878596)
Katalogové číslo 81446
Cena 550 Kč550
Datum schválení 1. 8. 2008
Datum účinnosti 1. 9. 2008
Jazyk angličtina (obsahuje anglický text a českou titulní stranu)
Počet stran 52 stran formátu A4
EAN kód 8590963814469
Dostupnost skladem (tisk na počkání)

Další příbuzné normy

ČSN ETSI EN 302 326-1 V1.1.1 (878596)
Pevné rádiové systémy - Zařízení a antény mezi více body - Část 1: Přehled a požadavky na digitální rádiové systémy mezi více body

ČSN ETSI EN 302 326-1 V1.2.2 (878596)
Pevné rádiové systémy - Zařízení a antény mezi více body - Část 1: Přehled a požadavky na digitální rádiové systémy mezi více body

ČSN ETSI EN 302 326-2 V1.1.1 (878596)
Pevné rádiové systémy - Zařízení a antény mezi více body - Část 2: Harmonizovaná EN pokrývající základní požadavky článku 3.2 Směrnice R&TTE na digitální rádiová zařízení mezi více body

ČSN ETSI EN 302 326-2 V1.1.2 (878596)
Pevné rádiové systémy - Zařízení a antény mezi více body - Část 2: Harmonizovaná EN pokrývající základní požadavky článku 3.2 Směrnice R&TTE na digitální rádiová zařízení mezi více body

ČSN ETSI EN 302 326-2 V1.2.2 (878596)
Pevné rádiové systémy - Zařízení a antény mezi více body - Část 2: Harmonizovaná EN pokrývající základní požadavky článku 3.2 Směrnice R&TTE na digitální rádiová zařízení mezi více body

ČSN ETSI EN 302 326-3 V1.1.1 (878596)
Pevné rádiové systémy - Zařízení a antény mezi více body - Část 3: Harmonizovaná EN pokrývající základní požadavky článku 3.2 Směrnice R&TTE na rádiové antény mezi více body

ČSN ETSI EN 302 326-3 V1.1.2 (878596)
Pevné rádiové systémy - Zařízení a antény mezi více body - Část 3: Harmonizovaná EN pokrývající základní požadavky článku 3.2 Směrnice R&TTE na rádiové antény mezi více body

ČSN ETSI EN 302 326-3 V1.2.2 (878596)
Pevné rádiové systémy - Zařízení a antény mezi více body - Část 3: Harmonizovaná EN pokrývající základní požadavky článku 3.2 Směrnice R&TTE na rádiové antény mezi více body