ČSN IEC 909-2 (333024) Zrušená norma

Data pro výpočty zkratových proudů v souladu s IEC 909: 1988

ČSN IEC 909-2 Data pro výpočty zkratových proudů v souladu s IEC 909: 1988
2 strany
(kliknutím zvětšíte)
Tuto normu nelze objednat, jelikož byla zrušena.
Pokud byste ji přesto chtěli zajistit, vyplňte prosím poptávkový formulář.

Anotace obsahu normy

Norma obsahuje IEC 909-2:1992. Tato Technická zpráva IEC obsahuje údaje shromážděné z různých zemí, které jsou nutné pro výpočet zkratových proudů v souladu s IEC 781 a IEC 909. Všeobecné údaje elektrického zařízení jsou dány výrobcem na štítku nebo dodavatelem elektřiny. V některých případech nemusí být údaje dostupné. Údaje prezentované v této normě mohou být aplikovány pro výpočet zkratových proudů v nízkonapěťových soustavách jestliže jsou v souladu s typickým zařízením v uživatelské zemi. Shromážděné údaje a jejich hodnocení mohou být použity pro účely projektování vysokého a velmi vysokého napětí a také pro srovnání s údaji udanými výrobci. Pro venkovní vedení mohou být elektrické údaje vypočítány z fyzikálních rozměrů. Tato část normy sestává ze dvou oddílů. 1 - Všeobecně (platnost, odkazy), 2 - Data pro elektrická zařízení (uvádí jednotlivá data). Rozsáhlá elektrotechnická norma (51 stran) s řadou výpočtů, grafů a schémat. ČSN IEC 909-2 (33 3024) byla vydána v květnu 1997.

Označení ČSN IEC 909-2 (333024)
Katalogové číslo 21184
Cena 550 Kč550
Datum schválení 1. 5. 1997
Datum účinnosti 1. 6. 1997
Jazyk čeština
Počet stran 52 stran formátu A4
EAN kód 8590963211848
Norma byla zrušena k 1. 10. 2016
Dostupnost skladem (tisk na počkání)