ČSN EN 60669-1 (354106) Zrušená norma

Spínače pro domovní a podobné pevné elektrické instalace - Část 1: Všeobecné požadavky

Tuto normu nelze objednat, jelikož byla zrušena.
Podívejte se na její náhradu.

Anotace obsahu normy

Tato norma platí pro ručně ovládané spínače pro všeobecné použití pouze pro střídavý proud se jmenovitým napětím do 440 V a jmenovitým proudem do 63 A, určené pro domovní a podobné pevné instalace vnitřní nebo vnější. Jmenovitý proud je omezen na 16 A pro spínače opatřené bezšroubovými svorkami. Není-li v následujících částech stanoveno jinak, tato norma platí pro spínače, které se mají používat při kmitočtu 50 Hz. Norma rovněž platí pro krabice pro spínače, s výjimkou zapuštěných krabic pro zapuštěné spínače. Platí také pro spínače, jako jsou:
- spínače s kontrolními žárovkami;
- elektromagnetické dálkově ovládané spínače;
- spínače s prostředky časového zpoždění;
- kombinace spínačů s jinými funkcemi (s výjimkou spínačů kombinovaných s pojistkami);
- elektronické spínače (zvláštní požadavky jsou uvedeny v části 2);
- spínače se zařízením pro odlehčení ohebných kabelů a vývodem pro ohebné kabely (viz přílohu B).
Spínače odpovídající této normě jsou vhodné pro použití při teplotách okolí, které obvykle nepřekračují 25 °C, ale občas dosahují 35 °C. V místech, kde jsou zvláštní podmínky, jako na lodích, ve vozidlech apod., v nebezpečných místech, např. tam, kde může dojít k výbuchu, mohou být vyžadována speciální konstrukční provedení. Tato norma nezahrnuje požadavky a zkoušky pro spínače chráněné proti vniknutí pevných cizích těles.

Označení ČSN EN 60669-1 (354106)
Katalogové číslo 21462
Cena 590 Kč590
Datum schválení 1. 5. 1997
Datum účinnosti 1. 6. 1997
Jazyk čeština
Počet stran 88 stran formátu A4
EAN kód 8590963214627
Změny a opravy A2 8.98t, Z1 8.03t, Oprava 1 10.05t, Z2 6.08t
Norma byla zrušena k 1. 9. 2009
a nahrazena ČSN EN 60669-1 ed. 2 (354106)
Tato norma nahradila ČSN 35 4106 (354106) z prosince 1962
Dostupnost skladem (tisk na počkání)

Další příbuzné normy

ČSN EN 60669-1 ed. 2 (354106)
Spínače pro domovní a podobné pevné elektrické instalace - Část 1: Všeobecné požadavky

ČSN EN 60669-1 ed. 3 (354106)
Spínače pro domovní a podobné pevné elektrické instalace - Část 1: Obecné požadavky

ČSN EN 60669-2-1 ed. 3 (354106)
Spínače pro domovní a podobné pevné elektrické instalace - Část 2-1: Zvláštní požadavky - Elektronické spínače

ČSN EN 60669-2-2 ed. 2 (354106)
Spínače pro domovní a podobné pevné elektrické instalace - Část 2-2: Zvláštní požadavky - Spínače s elektromagnetickým dálkovým ovládáním (RCS)

ČSN EN 60669-2-3 ed. 2 (354106)
Spínače pro domovní a podobné pevné elektrické instalace - Část 2-3: Zvláštní požadavky - Spínače s časovým zpožděním (TDS)

ČSN EN 60669-2-4 (354106)
Spínače pro domovní a podobné pevné elektrické instalace - Část 2-4: Zvláštní požadavky - Izolační spínače

ČSN EN 60669-2-5 (354106)
Spínače pro domovní a podobné pevné elektrické instalace - Část 2-5: Zvláštní požadavky - Spínače a související příslušenství pro použití v elektronických systémech pro byty a budovy (HBES)

ČSN EN 60669-2-6 (354106)
Spínače pro domovní a podobné pevné elektrické instalace - Část 2-6: Zvláštní požadavky - Protipožární spínače pro vnější a vnitřní reklamy a svítidla