ČSN ISO/IEC 9995-7 (369812) Zrušená norma

Informační technologie - Uspořádání klávesnic pro textové a kancelářské systémy - Část 7: Symboly použité pro označení funkcí

Tuto normu nelze objednat, jelikož byla zrušena.
Podívejte se na její náhradu.

Anotace obsahu normy

Norma obsahuje ISO/IEC 9995-7:1994. ISO/IEC se skládá z následujících částí: 1 - Všeobecné principy pro uspořádání klávesnic, 2 - Abecedně číslicový úsek, 3 - Doplňkové uspořádání abecedně číslicové zóny abecedně číslicového úseku, 4 - Číslicový úsek, 5 - Ediční úsek, 6 - Funkční úsek, 7 - Symboly použité pro označení funkcí, 8 - Přiřazení písmen ke klávesám číslicové skupinové klávesnice. V rámci všeobecného předmětu normy popsaného v ISO/IEC 9995-1 specifikuje tato část ISO IEC 9995 symboly pro funkce, které se nacházejí na některých typech číslicových nebo kombinovaných klávesnic. Každý z těchto symbolů je míněn tak, že se považuje za univerzální ekvivalent pro název funkce, kterou reprezentuje, aniž by byl ve vztahu k jakémukoliv jazyku. Názvy funkcí jsou uvedeny anglicky a česky. Ustanovení normy mohou mít význam z hlediska fyziologie práce u počítače. ČSN ISO/IEC 9995-7 (36 9812) byla vydána v květnu 1997. Nahradila spolu s normami ČSN ISO/IEC 9995-1 až ČSN ISO/IEC 9995-6 a ČSN ISO/IEC 9995-8 ČSN ISO 4169 z června 1995 a ČSN ISO 8884 z prosince 1993.

Označení ČSN ISO/IEC 9995-7 (369812)
Katalogové číslo 21563
Cena 230 Kč230
Datum schválení 1. 5. 1997
Datum účinnosti 1. 6. 1997
Jazyk čeština
Počet stran 16 stran formátu A4
EAN kód 8590963215631
Změny a opravy Amd.1 5.98t
Norma byla zrušena k 1. 12. 2003
a nahrazena ČSN ISO/IEC 9995-7 ed. 2 (369812)
Tato norma nahradila ČSN ISO 8884 (369390) z prosince 1993
ČSN ISO 4169 (369503) z června 1995
Dostupnost skladem (tisk na počkání)