ČSN 34 7010-82 (347010) Zrušená norma

Elektrické kabely - Doplňující zkušební metody

Tuto normu nelze objednat, jelikož byla zrušena.
Podívejte se na její náhradu.

Anotace obsahu normy

Tato norma soustřeďuje a specifikuje zkušební metody pro zkoušení elektrických kabelů s polymerovou izolací pro jmenovité napětí do 0,6/1 kV, určených pro distribuční sítě a pro použití v elektrárnách a rozvodnách. Zkušební metody v této normě jsou doplňující k metodám již harmonizovaným, např. HD 405 a HD 505 a jsou použity pro zkoušení typů kabelů specifikovaných v HD 603 a HD 604. V každém případě poskytují tyto HD doplňující informaci potřebnou pro praktickou aplikaci na každý specifický typ. Proto tato norma není dostačující pro provedení a vyhodnocení zkoušek na elektrických kabelech. Úplné zkušební podmínky (např. teplota, trvání) a/nebo zkušební požadavky nejsou v této normě uvedeny. Tyto údaje potřebné pro provedení zkoušek jsou uvedeny v jednotlivých Oddílech.

Označení ČSN 34 7010-82 (347010)
Katalogové číslo 21104
Cena 945 Kč945
Datum schválení 1. 5. 1997
Datum účinnosti 1. 6. 1997
Jazyk čeština
Počet stran 128 stran formátu A4
EAN kód 8590963211046
Změny a opravy Z1 10.98t, Z2 12.01t, Z3 1.03t, Z4 1.05t
Norma byla zrušena k 1. 5. 2009
a nahrazena ČSN 34 7010-82 (347010)
Dostupnost skladem (tisk na počkání)

Označení této normy občas uvidíte zapsané:

  • ČSN 347010-82
  • ČSN 34 70 10-82