ČSN 34 1530 (341530) Zrušená norma

Elektrická trakční vedení železničních drah celostátních, regionálních a vleček

ČSN 34 1530 Elektrická trakční vedení železničních drah celostátních, regionálních a vleček
3 strany
(kliknutím zvětšíte)
Tuto normu nelze objednat, jelikož byla zrušena.
Podívejte se na její náhradu.

Anotace obsahu normy

Tato norma je podle § 3 zákona č. 142/1991 Sb., o československých technických normách, ve znění zákona č. 632/1992 Sb. od 1. června 1997 na základě požadavku Ministerstva dopravy České republiky závazná pro elektrická trakční vedení, která podléhají státnímu dozoru podle č. 266/1994 Sb. o drahách. Výjimky ze závazného ustanovení této normy může na žádost povolit jen uvedený neopomenutelný účastník. Norma obsahuje předpisy pro trakční vedení železničních drah celostátních, regionálních a vleček, doplňuje a rozpracovává zásady uvedené v ČSN 34 1500, ČSN IEC 913 pro projektování, stavbu, zkoušení, provoz, údržbu a rekonstrukci trakčních vedení drah. Norma uvádí ustanovení obecně platná pro trakční vedení tratí různých rozchodů a pro uvedené trakční proudové soustavy: - stejnosměrná 1,5 kV a 3 kV; - střídavá 25 kV, 50 Hz. Pro jiné trakční proudové soustavy se řeší problematika trakčních vedení individuálně podle ČSN IEC 913 a ČSN 34 1500. Norma neplatí pro trakční vedení tramvají, trolejbusů, metra a důlních drah hlubinných a povrchových dolů a pro dráhy s trakční proudovou soustavou v této normě neuvedenou. Jsou normalizovány tyto kapitoly: Konstrukce trolejového vedení (4), Základní konstrukční parametry trakčního vedení (5), Technické požadavky na trakční vedení (6), Revize a zkoušky trakčního vedení a Výpočet základů, podpěr a vodičů trakčního vedení (8). V normativní příloze A je přehled součinitelů bezpečnosti pro lana a dráty trakčního vedení, v normativní příloze B je přehled vypočtených hodnot dovoleného proudového zatížení běžných druhů vodičů trakčního vedení a v informativní příloze C je námrazová mapa ČR pro trakční vedení. ČSN 34 1430 byla vydána v květnu 1997.

Označení ČSN 34 1530 (341530)
Katalogové číslo 21522
Cena 340 Kč340
Datum schválení 1. 5. 1997
Datum účinnosti 1. 6. 1997
Jazyk čeština
Počet stran 28 stran formátu A4
EAN kód 8590963215228
Změny a opravy Z1 12.00t, Z2 10.02t, Z3 5.10t
Norma byla zrušena k 1. 5. 2012
a nahrazena ČSN 34 1530 ed. 2 (341530)
Dostupnost skladem (tisk na počkání)

Označení této normy občas uvidíte zapsané:

  • ČSN 34 15 30
  • ČSN 341530
  • ČSN 34 15 30 : 1997
  • ČSN 341530:1997
  • ČSN 34 1530:1997