ČSN EN 61241-2-2 (332335) Zrušená norma

Elektrická zařízení pro prostory s hořlavým prachem - Část 2: Zkušební metody - Oddíl 2: Elektrická rezistivita prachu

ČSN EN 61241-2-2 Elektrická zařízení pro prostory s hořlavým prachem - Část 2: Zkušební metody - Oddíl 2: Elektrická rezistivita prachu
3 strany
(kliknutím zvětšíte)
Tuto normu nelze objednat, jelikož byla zrušena.
Podívejte se na její náhradu.

Anotace obsahu normy

Norma je identická s EN 61241-2-2:1995. Oznámení o schválení: Text mezinárodní normy IEC 1241-2-2 s její opravou z května 1994 byl schválen CENELEC jako evropská norma bez jakýchkoliv modifikací. Tato část normy stanoví metodu zkoušek pro zjišťování elektrické rezistivity vrstvy prachu při stejnoměrném napětí. Je určena pro použití při navrhování, konstrukci, zkoušení a používání elektrických zařízení v prostorech s hořlavým prachem. Zkušební metoda není vhodná pro použití se známými výbušninami nebo látkami, které mají výbušné vlastnosti. Normalizovány jsou: zkušební zařízení a vzorek, postup při zkoušce a protokol o zkoušce. ČSN EN 61241-2-2 (33 2335) byla vydána v květnu 1997.

Označení ČSN EN 61241-2-2 (332335)
Katalogové číslo 22064
Cena 190 Kč190
Datum schválení 1. 5. 1997
Datum účinnosti 1. 6. 1997
Jazyk čeština
Počet stran 12 stran formátu A4
EAN kód 8590963220642
Norma byla zrušena k 1. 10. 2016
a nahrazena ČSN EN ISO/IEC 80079-20-2 (332320)
Dostupnost skladem (tisk na počkání)