ČSN ISO 10551 (833558) Zrušená norma

Ergonomie tepelného prostředí - Stanovení vlivů tepelného prostředí použitím subjektivních posuzovacích stupnic

ČSN ISO 10551 Ergonomie tepelného prostředí - Stanovení vlivů tepelného prostředí použitím subjektivních posuzovacích stupnic
3 strany
(kliknutím zvětšíte)
Tuto normu nelze objednat, jelikož byla zrušena.
Podívejte se na její náhradu.

Anotace obsahu normy

Norma obsahuje ISO 10551:1995. Obsahuje výklad a používání subjektivních posuzovacích stupnic (stupnice tepelného vnímání, tepelného komfortu, tepelné preference, přijatelnosti a stupnice snesitelnosti) pro použití s podmíněnou spolehlivostí a srovnatelných údajů stanovených na základě subjektivních hledisek tepelného komfortu a tepelné zátěže. Poměrně složitá v zásadě fyziologicko - ergonomická norma, obsahuje v kapitole 4 - Subjektivní posouzení stupnice pro tepelné prostředí: zásady vytváření stupnic a podmínky použití, dále v kapitole 5 - Stupnice vnímání, hodnocení a preferencí a v kapitole 6 - Osobní (vlastní přijatelnost a stupnice snesitelnosti. Kapitole 8 obsahuje přehled stupnic, kapitola 9 - Uspořádání a způsob vyjádření stupnic a kapitola 10 - Rozbor dat a aplikaci výsledků. Příklady slovního vyjádření subjektivních posuzovacích stupnic tepelných podmínek (česky, anglicky, rusky, francouzsky a španělsky) jsou obsaženy v informativní příloze A. Aplikace stanoveného postupu a vytváření stupnic a příklady včetně analytických údajů jsou v informativní příloze B. ČSN ISO 10551 (83 3558) byla vydána v květnu 1997.

Označení ČSN ISO 10551 (833558)
Katalogové číslo 21328
Cena 340 Kč340
Datum schválení 1. 5. 1997
Datum účinnosti 1. 6. 1997
Jazyk čeština
Počet stran 24 stran formátu A4
EAN kód 8590963213286
Změny a opravy Z1 7.01t
Norma byla zrušena k 1. 3. 2020
a nahrazena ČSN EN ISO 10551 (833558)
Dostupnost skladem (tisk na počkání)

Označení této normy občas uvidíte zapsané:

  • ČSN ISO 10 551
  • ČSN ISO 10551:1997
  • ČSN ISO 10 551:1997
foo