ČSN EN 60521 (356110) Zrušená norma

Činné elektroměry pro střídavý proud třídy přesnosti 0,5, 1 a 2

Tuto normu nelze objednat, jelikož byla zrušena.
Podívejte se na její náhradu.

Anotace obsahu normy

Tato norma platí pouze pro nově vyrobené indukční činné elektroměry tříd přesnosti 0,5, 1 a 2 pro měření činné elektrické energie střídavého proudu s kmitočtem v rozsahu 45 Hz až 65 Hz. Platí jen pro jejich typové zkoušky. Platí pro sestavy elektroměrů s příslušenstvím včetně proudových transformátorů zabudovaných dovnitř pouzdra elektroměrů. Neplatí pro měřiče maxima (viz IEC 211).
Neplatí pro měřicí zařízení používaná k impulznímu měření elektrické energie. Neplatí pro elektroměry určené pro zkušební účely anebo pro speciální typy činných elektroměrů (např. nadlimitní elektroměry) s výjimkou vícesazbových elektroměrů. Neplatí pro činné elektroměry, ve kterých napětí mezi svorkami přesahuje 600 V (sdružené napětí ve vícefázové síti).
POZNÁMKY
1. Pro přenosné elektroměry a pro elektroměry na venkovní použití mohou být kladeny další dodatečné požadavky.
2. Pro jalové elektroměry - viz IEC 145.

Označení ČSN EN 60521 (356110)
Katalogové číslo 21402
Cena 340 Kč340
Datum schválení 1. 5. 1997
Datum účinnosti 1. 6. 1997
Jazyk čeština
Počet stran 28 stran formátu A4
EAN kód 8590963214023
Změny a opravy Cor.1 7.98t
Norma byla zrušena k 1. 1. 2004
a nahrazena ČSN EN 62053-11 (356132)
Dostupnost skladem (tisk na počkání)