ČSN ISO 9902 (810112) Zrušená norma

Textilní stroje - Akustika textilních strojů - Určení hladin akustického tlaku a hladin akustického výkonu vyzařovaných textilními stroji - Technické a provozní metody

Tuto normu nelze objednat, jelikož byla zrušena.
Podívejte se na její náhrady.

Anotace obsahu normy

Tato norma je identická s ISO 9902:1993. Mezinárodní norma stanovuje technické a provozní metody, aplikované na textilní stroje s odvoláním na (ČSN) ISO 3744 a (ČSN) ISO 3746 pro měření hladin akustického tlaku na měřící ploše, obklopující zdroj, a výpočet akustického výkonu, vyzařovaného zdrojem. Specifikuje prostředí ke zkoušení a přístrojovou techniku, jakož i způsoby pro získání hladiny akustického tlaku na ploše, z něhož se vypočítá v případě potřeby hladina akustického výkonu zdroje vážená funkcí A a hladiny akustického tlaku v oktávových pásmech. Mezinárodní norma poskytuje specifikace pro měření hluku, vyzařovaného textilními stroji šířeného vzduchem do okolí (emise hluku) podle jednotných metod, aby výsledky byly porovnatelné. Obsahuje požadavky na měření zvuku, šířeného vzduchem v blízkosti textilních strojů včetně stanoviště obsluhy, v daných provozních podmínkách. Norma má 10 kapitol zabývajících se jednak způsobem (postupem) měření, jednak problematikou hladin akustického tlaku na měřicí ploše. ČSN ISO 9902 (81 0112) byla vydána v květnu 1997. Nahradila ČSN 81 0111 z 8.5.1985.

Označení ČSN ISO 9902 (810112)
Katalogové číslo 21529
Cena 350 Kč350
Datum schválení 1. 5. 1997
Datum účinnosti 1. 6. 1997
Jazyk čeština
Počet stran 36 stran
EAN kód 8590963215297
Norma byla zrušena k 1. 5. 2002
a nahrazena ČSN EN ISO 9902-1 (810112), ČSN EN ISO 9902-2 (810112), ČSN EN ISO 9902-3 (810112), ČSN EN ISO 9902-4 (810112), ČSN EN ISO 9902-5 (810112), ČSN EN ISO 9902-6 (810112), ČSN EN ISO 9902-7 (810112)
Tato norma nahradila ČSN 81 0111 (810111) z prosince 1985
Dostupnost skladem (tisk na počkání)