ČSN ISO 12509 (278014) Zrušená norma

Stroje na zemní práce - Osvětlovací a světelná signalizační zařízení, označovací/obrysová světla a odrazky

Tuto normu nelze objednat, jelikož byla zrušena.
Podívejte se na její náhradu.

Anotace obsahu normy

Norma obsahuje ISO 12509:1995. Definuje minimální požadavky na instalaci a provedení osvětlovacích zařízení, označovacích světel (která zahrnují rovněž světla obrysová) a odrazek na strojích pro zemní práce. Tato norma se vztahuje na samojízdné stroje pro zemní práce na kolovém nebo pásovém podvozku, jejichž definice jsou uvedeny v ISO 6165, které jsou určeny k provozování v mimosilničních pracovních podmínkách a pro použití na pozemních komunikacích. Do rozsahu této normy nejsou zahrnuty stroje vedené; tzn. stroje ovládané a řízené osobou, která kráčí zároveň s pojezdem stroje. V této normě jsou normalizovány definice a značky, všeobecné požadavky. Poměrně stručná norma vedle kapitoly 3 - Definice a značky a kapitoly 4 - Všeobecné požadavky, obsahuje přílohy A až H s velkým množstvím obrázků a tabulek. Za pozornost v kapitole 3 stojí definice v čl.3.14.1: Sdělovač: Optické a/nebo akustické zařízení, které udává (indikuje) stav uvedení do činnosti a/nebo provozní stav osvětlovacích a světelných signalizačních zařízení nebo soustavy. ČSN ISO 12509 (27 8014) byla vydána v květnu 1997.

Označení ČSN ISO 12509 (278014)
Katalogové číslo 20818
Cena 550 Kč550
Datum schválení 1. 5. 1997
Datum účinnosti 1. 6. 1997
Jazyk čeština
Počet stran 60 stran formátu A4
EAN kód 8590963208183
Norma byla zrušena k 1. 6. 2005
a nahrazena ČSN ISO 12509 (278014)
Dostupnost skladem (tisk na počkání)

Označení této normy občas uvidíte zapsané:

  • ČSN ISO 12 509
  • ČSN ISO 12509:1997
  • ČSN ISO 12 509:1997