ČSN ISO/IEC 9995-6 (369812) Zrušená norma

Informační technologie - Uspořádání klávesnic pro textové a kancelářské systémy - Část 6: Funkční úsek

ČSN ISO/IEC 9995-6 Informační technologie - Uspořádání klávesnic pro textové a kancelářské systémy - Část 6: Funkční úsek
3 strany
(kliknutím zvětšíte)
Tuto normu nelze objednat, jelikož byla zrušena.
Pokud byste ji přesto chtěli zajistit, vyplňte prosím poptávkový formulář.

Anotace obsahu normy

Norma obsahuje ISO/IEC 9995-6:1994. ISO/IEC se skládá z následujících částí: 1 - Všeobecné principy pro uspořádání klávesnic, 2 - Abecedně číslicový úsek, 3 - Doplňkové uspořádání abecedně číslicové zóny abecedně číslicového úseku , 4 - Číslicový úsek, 5 - Ediční úsek, 6 - Funkční úsek, 7 - Symboly použité pro označení funkcí, 8 - Přiřazení písmen ke klávesám číslicové skupinové klávesnice. V rámci všeobecného předmětu normy popsaného v ISO/IEC 9995-1 specifikuje tato část ISO IEC 9995 funkční úsek klávesnice a rozdělení tohoto úseku na zóny. Tato část normy specifikuje rozložení, počet a umístění kláves ve funkčních zónách funkčního úseku a přiřazování funkcí klávesám. První vydání této části nepřiřazuje funkce klávesám funkčního úseku s výjimkou funkce Escape. Funkce přiřazené klávesám v jiných částech normy se definují v oněch částech. Ustanovení normy mohou mít význam z hlediska fyziologie práce u počítače. ČSN ISO/IEC 9995-6 (36 9812) byla vydána v květnu 1997. Nahradila spolu s normami ČSN ISO/IEC 9995-1 až ČSN ISO/IEC 9995-5 a ČSN ISO/IEC 995-7 a ČSN ISO/IEC 9995-8 ČSN ISO 4169 z června 1995 a ČSN ISO 8884 z prosince 1993.

Označení ČSN ISO/IEC 9995-6 (369812)
Katalogové číslo 21562
Cena 125 Kč125
Datum schválení 1. 5. 1997
Datum účinnosti 1. 6. 1997
Jazyk čeština
Počet stran 8 stran formátu A4
EAN kód 8590963215624
Norma byla zrušena k 1. 8. 2016
Tato norma nahradila ČSN ISO 8884 (369390) z prosince 1993
ČSN ISO 4169 (369503) z června 1995
Dostupnost skladem (tisk na počkání)