ČSN IEC 354 (351106) Zrušená norma

Pokyny pro zatěžování olejových výkonových transformátorů

Tuto normu nelze objednat, jelikož byla zrušena.
Podívejte se na její náhradu.

Anotace obsahu normy

Norma obsahuje IEC 354:1991 včetně její opravy z března 1992. Tyto pokyny jsou určeny pro provoz olejových transformátorů, které vyhovují IEC 76. Pro tyto transformátory stanovuje metody výpočtu dovolených přetížení pro trvalý a havarijní provoz. Pokud by se jednalo o použití těchto pokynů na pecní transformátory, pak s ohledem na zvláštnosti jejich zatěžování je třeba problém zatěžování konzultovat s výrobcem. Tyto pokyny poskytují směrnici pro přesné stanovení možnosti zatěžování výkonových transformátorů z hlediska provozních teplot a tepelného stárnutí. Poskytují doporučení pro zatěžování nad štítkové hodnoty a směrnici pro projektanty k výběru vhodných jmenovitých veličin a zatěžovacích podmínek pro nové instalace. Norma obsahuje tři oddíly: 1 - Všeobecně, 2 - Stanovení teplot, 3 - Tabulky zatížení. Tato norma obsahuje dvě (stručné) doplňující poznámky označené jako "Národní poznámka", umístěné v textu pod čárou. ČSN IEC 354 (35 1106) byla vydána v květnu 1997. Nahradila ČSN 35 1106 ze 30.8.1984.

Označení ČSN IEC 354 (351106)
Katalogové číslo 21242
Cena 590 Kč590
Datum schválení 1. 5. 1997
Datum účinnosti 1. 6. 1997
Jazyk čeština
Počet stran 80 stran formátu A4
EAN kód 8590963212425
Norma byla zrušena k 1. 5. 2007
a nahrazena ČSN IEC 60076-7 (351001)
Tato norma nahradila ČSN 35 1106 (351106) z prosince 1985
Dostupnost skladem (tisk na počkání)