ČSN ISO 11036 (560034)

Senzorická analýza - Metodologie - Profil textury

Objednat
Cena: 230 Kč
včetně 15 % DPH
ks
skladem
tisk na počkání

Anotace obsahu normy

Tato norma popisuje metodu vytvoření profilu textury potravinářských výrobků (tuhých, polotuhých, tekutých) nebo nepotravinářských výrobků (například kosmetiky).
POZNÁMKA 1 - Tato norma je převážně zaměřena na stanovení profilu textury tuhých potravin. Textura nápojů a nepotravinářských výrobků bude detailněji řešena později.
Tato metoda je pouze jedním z přístupů analýzy senzorického profilu textury, existují i jiné metody. Popisuje různé kroky v procesu stanovení úplného popisu texturních vlastností výrobku.
Tato metoda může být použita pro:
- předběžný výběr a výcvik posuzovatelů;
- usměrnění posuzovatelů prostřednictvím vývoje definic a vyhodnocovacích technik texturních charakteristik;
- charakterizaci texturních vlastností výrobku pro stanovení jeho standardního profilu za účelem pozdějšího odhalení jakýchkoliv změn;
- zlepšení starých a vývoj nových výrobků;
- studium různých faktorů, které mohou ovlivňovat texturní vlastnosti výrobku, jako jsou např. výrobní změny, čas, teplota, změny přísad, balení, podmínky trvanlivosti a skladování;
- porovnání výrobku s jiným podobným výrobkem k stanovení povahy a intenzity texturních rozdílů;
- korelační vztahy senzorických a instrumentálních a nebo fyzikálních měření.

Označení ČSN ISO 11036 (560034)
Katalogové číslo 21516
Cena 230 Kč230
Datum schválení 1. 5. 1997
Datum účinnosti 1. 6. 1997
Jazyk čeština
Počet stran 20 stran formátu A4
EAN kód 8590963215167
Dostupnost skladem (tisk na počkání)

Označení této normy občas uvidíte zapsané:

  • ČSN ISO 11 036
  • ČSN ISO 11036:1997
  • ČSN ISO 11 036:1997