ICS 67.240 - Senzorická analýza

ČSN EN ISO 5492 (560030) - prosinec 2009

Senzorická analýza - Slovník

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: A1 5.21t

740 Kč

ČSN ISO 5496 (560031) - září 2009 aktuální vydání

Senzorická analýza - Metodologie - Zasvěcení do problematiky a výcvik posuzovatelů při zjišťování a rozlišování pachů

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: Amd.1 11.18t

355 Kč

ČSN EN ISO 10399 (560032) - srpen 2018 aktuální vydání

Senzorická analýza - Metodologie - Zkouška duo-trio

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

350 Kč

ČSN EN ISO 4120 (560032) - září 2021 nové vydání

Senzorická analýza - Metodologie - Trojúhelníková zkouška

Norma obsahuje pouze anglický text normy, připravuje se převzetí v češtině. Nastavit upozornění na vydání českého překladu

340 Kč

ČSN EN ISO 5495 (560032) - září 2009 aktuální vydání

Senzorická analýza - Metodologie - Párová porovnávací zkouška

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: A1 9.16t

465 Kč

ČSN ISO 8587 (560033) - říjen 2008 aktuální vydání

Senzorická analýza - Metodologie - Pořadová zkouška

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: Amd.1 1.14t

405 Kč

ČSN ISO 11036 (560034) - prosinec 2020 aktuální vydání

Senzorická analýza - Metodologie - Profil textury

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

340 Kč

ČSN ISO 11056 (560035) - prosinec 2002

Senzorická analýza - Metodologie - Metoda odhadu magnitudy

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy:
Amd.1 1.14t, Amd. 2 11.19t

470 Kč

ČSN EN ISO 8589 (560036) - září 2008

Senzorická analýza - Obecné pokyny pro uspořádání senzorického pracoviště

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy:
Z1 4.10t, A1 2.15t

327 Kč

ČSN EN ISO 8586 (560037) - duben 2015 aktuální vydání

Senzorická analýza - Obecná směrnice pro výběr, výcvik a sledování činnosti vybraných posuzovatelů a odborných senzorických posuzovatelů

350 Kč

ČSN ISO 8588 (560038) - leden 2001

Senzorická analýza - Metodologie - Zkouška "A" - "ne A"

190 Kč

ČSN ISO 3972 (560039) - leden 2013 aktuální vydání

Senzorická analýza - Metodologie - Metoda zkoumání citlivosti chuti

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: Oprava 1 8.13t

250 Kč

ČSN ISO 11037 (560049) - únor 2012 aktuální vydání

Senzorická analýza - Pokyny pro senzorické hodnocení barvy výrobků

230 Kč

ČSN ISO 6658 (560050) - prosinec 2009

Senzorická analýza - Metodologie - Všeobecné pokyny

340 Kč

ČSN ISO 4121 (560052) - září 2009

Senzorická analýza - Obecné pokyny pro použití kvantitativních odpovědních stupnic

230 Kč

ČSN EN ISO 13299 (560054) - únor 2018 aktuální vydání

Senzorická analýza - Metodologie - Obecný návod pro vytvoření senzorického profilu

440 Kč

ČSN ISO 11035 (560061) - prosinec 2002

Senzorická analýza - Identifikace a výběr deskriptorů pro stanovení senzorického profilu pomocí mnohorozměrového přístupu

350 Kč

ČSN 56 0210-2 (560210) - prosinec 1981

Metódy skúšania liehovín. Senzorické skúšanie

340 Kč

ČSN 56 0240-2 (560240) - duben 1977

Metody zkoušení nealkoholických nápojů. Senzorické zkoušení

230 Kč

ČSN 56 0246-3 (560246) - duben 1988

Metody zkoušení konzervárenských polotovarů a výrobků z ovoce a zeleniny. Senzorické zkoušky

340 Kč

ČSN 56 0290-3 (560290) - červen 2001

Metody zkoušení zmrazených výrobků - Část 3: Senzorické zkoušení

125 Kč

ČSN 56 0512-3 (560512) - březen 1993

Metody zkoušení mlýnských výrobků. Část 3: Senzorické zkoušení

65 Kč

ČSN ISO 16820 (560691) - únor 2011

Senzorická analýza - Metodologie - Sekvenční analýza

230 Kč

ČSN ISO 13302 (560692) - listopad 2011

Senzorická analýza - Metody hodnocení vlivu obalového materiálu na chuť a vůni výrobku

340 Kč

ČSN ISO 13300-1 (560693) - listopad 2011

Senzorická analýza - Všeobecné pokyny pro pracovníky senzorické laboratoře - Část 1: Odpovědnosti pracovníků

230 Kč

ČSN ISO 29842 (560694) - únor 2012

Senzorická analýza - Metodologie - Návrhy vyváženého nekompletního bloku

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: Amd. 1 10.15t

405 Kč

ČSN ISO 5497 (560695) - únor 2012

Senzorická analýza - Metodologie - Pokyny pro přípravu vzorků, pro které není vhodné použít přímou senzorickou analýzu

125 Kč

ČSN EN ISO 11132 (560696) - prosinec 2017

Senzorická analýza - Metodologie - Směrnice pro monitorování výkonu kvantitativního senzorického panelu

Norma obsahuje pouze anglický text normy, připravuje se převzetí v češtině. Nastavit upozornění na vydání českého překladu

350 Kč

ČSN EN ISO 11136 (560697) - prosinec 2017

Senzorická analýza - Metodologie - Obecný návod pro provádění hédonických spotřebitelských testů v kontrolovaném prostředí

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: A1 3.21t

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

780 Kč

ČSN 58 0170-2 (580170) - duben 1980

Metódy skúšania majonéz. Senzorické skúšanie

190 Kč

ČSN ISO 3103 (580420) - listopad 1997

Čaj - Příprava nálevu pro senzorické hodnocení

125 Kč