ČSN (normy i změny) z prosince 2009

zobrazit normy po skupinách

01 Obecná třída

ČSN CEN ISO/TS 21432/Oprava 1 (015095) - prosinec 2009

Nedestruktivní zkoušení - Standardní zkušební metody pro stanovení vnitřního pnutí neutronovou difrakcí

Změna obsahuje pouze anglický text normy.

20 Kč

TNI ISO/TR 25104 (018211) - prosinec 2009

Inteligentní dopravní systémy - Systémová architektura, taxonomie, terminologie a modelování dat - Požadavky na výcvik pro architekturu ITS

230 Kč

02 Strojní součásti

ČSN ISO 10317 (024728) - prosinec 2009 aktuální vydání

Valivá ložiska - Kuželíková ložiska - Systém označování

190 Kč

ČSN ISO 246 (024795) - prosinec 2009 aktuální vydání

Valivá ložiska - Válečková ložiska, příložné axiální kroužky - Hlavní rozměry

190 Kč

03 Strojní součásti - koroze a ochrana materiálu

ČSN EN ISO 2080 (038006) - prosinec 2009

Kovové a jiné anorganické povlaky - Povrchové úpravy, kovové a jiné anorganické povlaky - Slovník

550 Kč

05 Svařování, pájení, řezání kovů a plastů

ČSN EN ISO 17663 (050221) - prosinec 2009

Svařování - Požadavky na kvalitu tepelného zpracování souvisejícího se svařováním a příbuznými procesy

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: Oprava 1 3.15t

250 Kč

ČSN EN 50444 (050696) - prosinec 2009 aktuální vydání

Základní norma pro hodnocení vystavení člověka elektromagnetickým polím ze zařízení pro obloukové svařování a příbuzné procesy

550 Kč

ČSN EN 60974-8 ed. 2 (052205) - prosinec 2009 aktuální vydání

Zařízení pro obloukové svařování - Část 8: Plynová zařízení pro svařování a plazmové řezání

230 Kč

ČSN EN 60974-8/změna Z1 (052205) - prosinec 2009

Zařízení pro obloukové svařování - Část 8: Plynová zařízení pro svařování a plazmové řezání

Změna byla zrušena k 1. březnu 2012.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN EN ISO 2503 (054251) - prosinec 2009 aktuální vydání

Zařízení pro plamenové svařování - Redukční ventily a redukční ventily s vestavěnými průtokoměry pro lahve na stlačené plyny do 300 bar (30 MPa) používané při svařování, řezání a příbuzných procesech

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: A1 11.15t

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

630 Kč

08 Turbíny

ČSN EN 62097 (085023) - prosinec 2009

Hydraulické stroje, radiální a axiální - Metoda přepočtu hydraulických charakteristik z modelu na prototyp

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: Z1 9.19t

Norma bude zrušena k 12. únoru 2022 (zobrazit náhrady).

802 Kč

19 Optické přístroje, zařízení pro kinematografii a reprografii

ČSN EN ISO 10940 (195008) - prosinec 2009 aktuální vydání

Oftalmologické přístroje - Kamery očního pozadí

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

340 Kč

ČSN EN ISO 10944 (195011) - prosinec 2009 aktuální vydání

Oftalmologické přístroje - Synoptofory

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč

ČSN EN ISO 8612 (195023) - prosinec 2009 aktuální vydání

Oftalmologické přístroje - Tonometry

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

340 Kč

27 Zdvihací zařízení, stroje pro povrchovou těžbu, stroje a zařízení pro zemní, stavební a silniční práce

ČSN EN 14439 +A2 (270580) - prosinec 2009 aktuální vydání

Jeřáby - Bezpečnost - Věžové jeřáby

440 Kč

ČSN EN 15056 +A1 (271925) - prosinec 2009 aktuální vydání

Jeřáby - Požadavky na závěsné rámy pro manipulaci s kontejnery

340 Kč

ČSN EN 12418 +A1 (278605) - prosinec 2009 aktuální vydání

Řezací stroje na zdivo a kámen pro práce na staveništi - Bezpečnost

350 Kč

28 Kolejová vozidla

ČSN EN 12299 (281541) - prosinec 2009

Železniční aplikace - Jízdní pohodlí cestujících - Měření a vyhodnocení

550 Kč

31 Letectví a kosmonautika

ČSN EN 4301 (310462) - prosinec 2009

Letectví a kosmonautika - Způsoby identifikačního značení částí motoru - Technické požadavky

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

340 Kč

ČSN EN 3375-008 (311718) - prosinec 2009

Letectví a kosmonautika - Elektrické kabely pro digitální přenos dat - Část 008: Jednoduché opletení - Star Quad 100 ohmů - Typ KD - Norma výrobku

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč

ČSN EN 3475-417 (311725) - prosinec 2009

Letectví a kosmonautika - Elektrické kabely pro letecké použití - Zkušební metody - Část 417: Požární odolnost kabelů uvnitř kabelového svazku

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

190 Kč

ČSN EN 3475-809 (311725) - prosinec 2009

Letectví a kosmonautika - Elektrické kabely pro letecké použití - Zkušební metody - Část 809: Nevyváženost odporu

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

125 Kč

ČSN EN 3475-811 (311725) - prosinec 2009

Letectví a kosmonautika - Elektrické kabely pro letecké použití - Zkušební metody - Část 811: Útlum nevyvážení

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

190 Kč

ČSN EN 3155-074 (311809) - prosinec 2009

Letectví a kosmonautika - Elektrické kontakty užívané ve spojovacích prvcích - Část 074: Elektrické kontakty Quadrax, velikost 8, s kolíky, typ E, mačkané, třída R - Norma výrobku

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč

ČSN EN 3155-075 (311809) - prosinec 2009

Letectví a kosmonautika - Elektrické kontakty užívané ve spojovacích prvcích - Část 075: Elektrické kontakty Quadrax, velikost 8, s dutinkami, typ E, mačkané, třída R - Norma výrobku

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč

ČSN EN 3660-017 (311822) - prosinec 2009

Letectví a kosmonautika - Příslušenství kabelového vývodu pro kruhové a obdélníkové elektrické a optické konektory - Část 017: Kabelový vývod typu A, přímý, netěsněný, s odlehčením pro upevnění kabelu - Norma výrobku

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč

ČSN EN 3660-018 (311822) - prosinec 2009

Letectví a kosmonautika - Příslušenství kabelového vývodu pro kruhové a obdélníkové elektrické a optické konektory - Část 018: Kabelový vývod typu A, 90°, netěsněný, s odlehčením pro upevnění kabelu - Norma výrobku

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč

ČSN EN 2543 (312213) - prosinec 2009

Letectví a kosmonautika - Ocel FE-PL1502(25CrMo4) - Žíhaná - Plechy a pásy - 0,3 mm ≤ a ≤ 2 mm - Pro samojistné matice

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

190 Kč

ČSN EN 2205 (312233) - prosinec 2009

Letectví a kosmonautika - Ocel FE-PL1502 (25CrMo4) - 900 MPa ≤ Rm ≤ 1 100 MPa - Tyče - De ≤ 40 mm

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

190 Kč

ČSN EN 3388 (313037) - prosinec 2009

Letectví a kosmonautika - Spojovací součásti s vnějším závitem, ze žáruvzdorné slitiny niklu NI-PH2601 (Inconel 718) - Třída: 1 275 MPa / 650 °C - Výrobní postup volitelný - Technická specifikace

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

340 Kč

ČSN EN 4129 (313128) - prosinec 2009

Letectví a kosmonautika - Šrouby se šestihrannou hlavou, hrubou tolerancí dříku, středně dlouhým závitem, z legované oceli, kadmiované - Třída: 1 100 MPa (při teplotě okolí) / 235 °C

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: Oprava 1 7.10t

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

210 Kč

ČSN EN 4130 (313129) - prosinec 2009

Letectví a kosmonautika - Šrouby se šestihrannou hlavou, hrubou tolerancí dříku, středně dlouhým závitem, ze slitiny titanu, s povlakem hliníku IVD - Třída: 1 100 MPa (při teplotě okolí) / 425 °C

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: Oprava 1 7.10t

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

210 Kč

ČSN EN 4131 (313130) - prosinec 2009

Letectví a kosmonautika - Šrouby se šestihrannou hlavou, hrubou tolerancí dříku, středně dlouhým závitem, ze žáruvzdorné slitiny niklu, s povlakem hliníku IVD - Třída: 1 250 MPa (při teplotě okolí) / 425 °C

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: Oprava 1 7.10t

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

210 Kč

ČSN EN 4133 (313133) - prosinec 2009

Letectví a kosmonautika - Šrouby se šestihrannou hlavou, hrubou tolerancí dříku, dlouhým závitem, ze slitiny titanu, s povlakem hliníku IVD - Třída: 1 100 MPa (při teplotě okolí) / 425 °C

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

190 Kč

ČSN EN 4134 (313136) - prosinec 2009

Letectví a kosmonautika - Šrouby se šestihrannou hlavou, hrubou tolerancí dříku, dlouhým závitem, ze žáruvzdorné slitiny niklu, s povlakem hliníku IVD - Třída: 1 250 MPa (při teplotě okolí) / 425 °C

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

190 Kč

ČSN EN 3613 (313146) - prosinec 2009

Letectví a kosmonautika - Šrouby se šestihrannou hlavou, odlehčeným dříkem, dlouhým závitem, ze slitiny niklu NI-PH2601 (Inconel 718), postříbřené - Třída: 1 275 MPa / 650 °C

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

190 Kč

ČSN EN 4127 (313147) - prosinec 2009

Letectví a kosmonautika - Šrouby se šestihrannou hlavou, hrubou tolerancí dříku, krátkým závitem, ze slitiny titanu, s povlakem hliníku IVD - Třída: 1 100 MPa (při teplotě okolí) / 425 °C

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

190 Kč

ČSN EN 4135 (313166) - prosinec 2009

Letectví a kosmonautika - Šrouby s dvanáctihrannou hlavou, hrubou tolerancí dříku, středně dlouhým závitem, ze slitiny titanu, anodicky oxidované, mazané MoS2 - Třída: 1 100 MPa (při teplotě okolí) / 315 °C

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

190 Kč

ČSN EN 4136 (313167) - prosinec 2009

Letectví a kosmonautika - Šrouby s dvanáctihrannou hlavou, hrubou tolerancí dříku, dlouhým závitem, z legované oceli, kadmiované - Třída: 1 100 MPa (při teplotě okolí) / 235 °C

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

190 Kč

ČSN EN 4137 (313168) - prosinec 2009

Letectví a kosmonautika - Šrouby s dvanáctihrannou hlavou, osazeným dříkem, dlouhým závitem, ze slitiny titanu, anodicky oxidované, mazané MoS2 - Třída: 1 100 MPa (při teplotě okolí) / 315 °C

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

190 Kč

ČSN EN 4634 (313236) - prosinec 2009

Letectví a kosmonautika - Šrouby se zápustnou hlavou s úhlem 100°, s vnitřní šesticípou hvězdicí, s krátkým závitem, ze žáruvzdorné oceli FE-PA2601 (A286), pasivované - Třída: 900 MPa (při teplotě okolí) / 650 °C

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

190 Kč

ČSN EN 4635 (313237) - prosinec 2009

Letectví a kosmonautika - Šrouby se zápustnou hlavou s úhlem 100°, s vnitřní šesticípou hvězdicí, s krátkým závitem, ze žáruvzdorné slitiny niklu NI-PH2601 (Inconel 718) - Třída: 1 270 MPa (při teplotě okolí) / 650 °C

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

190 Kč

ČSN EN 4636 (313238) - prosinec 2009

Letectví a kosmonautika - Šrouby se zápustnou hlavou s úhlem 100°, s vnitřní šesticípou hvězdicí, s krátkým závitem, ze slitiny titanu TI-P64001, s povlakem hliníkového pigmentu - Třída: 1 100 MPa (při teplotě okolí) / 315 °C

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

190 Kč

ČSN EN 4074 (313242) - prosinec 2009

Letectví a kosmonautika - Šrouby s válcovou hlavou zaoblenou, s vnitřní šestihrannou hvězdicí, hrubou tolerancí dříku, středně dlouhým závitem, ze slitiny titanu, s povlakem hliníku IVD - Třída: 1 100 MPa (při teplotě okolí) / 425 °C

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

190 Kč

ČSN EN 2883 (313319) - prosinec 2009

Letectví a kosmonautika - Šestihranné matice samojistné, s válcovým zahloubením a návlečnou podložkou, ze žáruvzdorné oceli, mazané MoS2 - Třída: 1 100 MPa (při teplotě okolí) / 315 °C

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

190 Kč

ČSN EN 4018 (313846) - prosinec 2009 aktuální vydání

Letectví a kosmonautika - Spojování potrubí 8°30´ ze slitiny titanu - Kolena 90°, matice s opěrným drátem

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

190 Kč

ČSN EN 4020 (313848) - prosinec 2009 aktuální vydání

Letectví a kosmonautika - Spojování potrubí 8°30´ ze slitiny titanu - Kolena 90° s koncovkou k přivaření a maticí s opěrným drátem

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

190 Kč

ČSN EN 4024 (313852) - prosinec 2009 aktuální vydání

Letectví a kosmonautika - Spojování potrubí 8°30´ ze slitiny titanu - Kolena 45° s koncovkou k přivaření a maticí s opěrným drátem

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

190 Kč

ČSN EN 2755 (314802) - prosinec 2009

Letectví a kosmonautika - Kulová kluzná ložiska z korozivzdorné oceli se samomaznou výstelkou - Zvýšené únosnosti při okolní teplotě - Technická specifikace

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

440 Kč

ČSN EN 4613 (314820) - prosinec 2009

Letectví a kosmonautika - Kulová kluzná ložiska z korozivzdorné oceli se samomaznou výstelkou, úzká řada - Rozměry a únosnosti - Palcová řada

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč

ČSN EN 4614 (314821) - prosinec 2009

Letectví a kosmonautika - Kulová kluzná ložiska z korozivzdorné oceli se samomaznou výstelkou, široká řada - Rozměry a únosnosti - Palcová řada

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč

ČSN EN 4536-2 (314866) - prosinec 2009

Letectví a kosmonautika - Ložisková pouzdra bez příruby, z korozivzdorné oceli se samomaznou výstelkou, se zvýšenou únosností - Část 2: Rozměry a únosnosti - Palcová řada

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč

ČSN EN 4537-2 (314867) - prosinec 2009

Letectví a kosmonautika - Ložisková pouzdra s přírubou z korozivzdorné oceli se samomaznou výstelkou, zvýšená únosnost - Část 2: Rozměry a únosnosti - Palcová řada

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

340 Kč

ČSN EN 12312-10 +A1 (319321) - prosinec 2009 aktuální vydání

Pozemní zařízení pro letadla - Zvláštní požadavky - Část 10: Přepravníky kontejnerů/palet

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

340 Kč

ČSN EN 12312-15 +A1 (319321) - prosinec 2009

Pozemní zařízení pro letadla - Zvláštní požadavky - Část 15: Tahače vozíků pro zavazadla a zařízení

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

Norma bude zrušena k 1. listopadu 2020 (zobrazit náhrady).

340 Kč

ČSN EN 12312-16 +A1 (319321) - prosinec 2009 aktuální vydání

Pozemní zařízení pro letadla - Zvláštní požadavky - Část 16: Vzduchové spouštěcí zařízení

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč

ČSN EN 12312-17 +A1 (319321) - prosinec 2009 aktuální vydání

Pozemní zařízení pro letadla - Zvláštní požadavky - Část 17: Klimatizační zařízení

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč

ČSN EN 12312-18 +A1 (319321) - prosinec 2009 aktuální vydání

Pozemní zařízení pro letadla - Zvláštní požadavky - Část 18: Dusíkové nebo kyslíkové jednotky

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč

ČSN EN 12312-19 +A1 (319321) - prosinec 2009 aktuální vydání

Pozemní zařízení pro letadla - Zvláštní požadavky - Část 19: Zvedáky letadel, nápravové zvedáky a hydraulické podpěry ocasní části letadla

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč

ČSN EN 12312-20 +A1 (319321) - prosinec 2009 aktuální vydání

Pozemní zařízení pro letadla - Zvláštní požadavky - Část 20: Elektrické pozemní energetické zdroje

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč

ČSN EN 12312-5 +A1 (319321) - prosinec 2009 aktuální vydání

Pozemní zařízení pro letadla - Zvláštní požadavky - Část 5: Zařízení pro plnění paliva do letadel

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

440 Kč

ČSN EN 12312-7 +A1 (319321) - prosinec 2009 aktuální vydání

Pozemní zařízení pro letadla - Zvláštní požadavky - Část 7: Zařízení k přemísťování letadel

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

340 Kč

32 Lodě a plovoucí zařízení

ČSN EN ISO 12217-1/změna A1 (320232) - prosinec 2009

Malá plavidla - Stanovení stability a plovatelnosti podle kategorie plavidla - Část 1: Neoplachtěná plavidla s délkou trupu od 6 m

Změna byla zrušena k 1. listopadu 2013.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

33 Elektrotechnika - elektrotechnické předpisy

ČSN EN 60079-10/změna Z1 (332320) - prosinec 2009

Elektrická zařízení pro výbušnou plynnou atmosféru - Část 10: Určování nebezpečných prostorů

Změna byla zrušena k 1. březnu 2012.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN EN 61400-3 (333160) - prosinec 2009

Větrné elektrárny - Část 3: Návrhové požadavky na větrné elektrárny umístěné v pobřežních vodách

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

945 Kč

ČSN EN 55016-2-1/změna Z1 (334210) - prosinec 2009

Specifikace přístrojů a metod pro měření vysokofrekvenčního rušení a odolnosti - Část 2-1: Metody měření rušení a odolnosti - Měření rušení šířeného vedením

Změna byla zrušena k 1. březnu 2012.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN EN 55015 ed. 3/změna A2 (334215) - prosinec 2009

Meze a metody měření charakteristik vysokofrekvenčního rušení způsobeného elektrickými svítidly a podobným zařízením

Změna byla zrušena k 12. červnu 2016.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

34 Elektrotechnika

ČSN EN 50468 (341393) - prosinec 2009

Požadavky na odolnost telekomunikačních vstupů/výstupů v koncových telekomunikačních zařízeních vůči přepětím a nadproudům vyvolaných účinky blesku

190 Kč

ČSN 34 1500 ed. 2 (341500) - prosinec 2009 aktuální vydání

Drážní zařízení - Pevná trakční zařízení - Předpisy pro elektrická trakční zařízení

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: Z1 11.11t

295 Kč

ČSN 34 1500/změna Z6 (341500) - prosinec 2009

Elektrotechnické předpisy. Předpisy pro elektrická trakční zařízení

Změna byla zrušena k 1. prosinci 2011.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN 34 2600 ed. 2 (342600) - prosinec 2009 aktuální vydání

Drážní zařízení - Železniční zabezpečovací zařízení

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: Oprava 1 1.15t

210 Kč

ČSN 34 2600/změna Z3 (342600) - prosinec 2009

Elektrická železniční zabezpečovací zařízení

Změna byla zrušena k 1. říjnu 2011.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN EN 60966-3 ed. 2/změna Z1 (347720) - prosinec 2009

Sestavy vysokofrekvenčních a koaxiálních kabelů - Část 3: Dílčí specifikace sestav poloohebných koaxiálních kabelů

Změna byla zrušena k 1. dubnu 2012.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN EN 60966-3 ed. 3 (347720) - prosinec 2009

Sestavy vysokofrekvenčních a koaxiálních kabelů - Část 3: Dílčí specifikace sestav poloohebných koaxiálních kabelů

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

350 Kč

35 Elektrotechnika

ČSN EN 61558-1 ed. 2/změna A1 (351330) - prosinec 2009

Bezpečnost výkonových transformátorů, napájecích zdrojů, tlumivek a podobných výrobků - Část 1: Všeobecné požadavky a zkoušky

Změna bude zrušena k 21. červnu 2022.

65 Kč

ČSN EN 61558-2-13 ed. 2 (351330) - prosinec 2009 aktuální vydání

Bezpečnost transformátorů, tlumivek, napájecích zdrojů a podobných výrobků pro napájecí napětí do 1 100 V - Část 2-13: Zvláštní požadavky a zkoušky pro autotransformátory a pro napájecí zdroje obsahující autotransformátory

230 Kč

ČSN EN 61558-2-13/změna Z1 (351330) - prosinec 2009

Bezpečnost výkonových transformátorů, napájecích zdrojů a podobně - Část 2-13: Zvláštní požadavky pro autotransformátory pro všeobecné použití

Změna byla zrušena k 1. březnu 2012.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN EN 61558-2-4 ed. 2 (351330) - prosinec 2009 aktuální vydání

Bezpečnost transformátorů, tlumivek, napájecích zdrojů a podobných výrobků pro napájecí napětí do 1 100 V - Část 2-4: Zvláštní požadavky a zkoušky pro oddělovací ochranné transformátory a pro napájecí zdroje obsahující oddělovací ochranné transformátory

230 Kč

ČSN EN 61558-2-4/změna Z1 (351330) - prosinec 2009

Bezpečnost výkonových transformátorů, napájecích zdrojů a podobně - Část 2-4: Zvláštní požadavky pro oddělovací ochranné transformátory pro všeobecné použití

Změna byla zrušena k 1. březnu 2012.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN EN 61169-24 ed. 2 (353811) - prosinec 2009

Vysokofrekvenční konektory - Část 24: Dílčí specifikace - Vysokofrekvenční koaxiální konektory se šroubovým spojením obvykle používané v kabelových sítích 75 ohmů (typ F)

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: Z1 3.20t

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

Norma bude zrušena k 23. srpnu 2022 (zobrazit náhrady).

382 Kč

ČSN EN 61169-24/změna Z1 (353811) - prosinec 2009

Vysokofrekvenční konektory - Část 24: Dílčí specifikace - Vysokofrekvenční koaxiální konektory se šroubovým spojením obvykle používané v kabelových distribučních systémech 75 ohmů (typ F)

Změna byla zrušena k 1. březnu 2012.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN EN 61095 ed. 2 (354151) - prosinec 2009 aktuální vydání

Elektromechanické stykače pro domácnost a podobné účely

770 Kč

ČSN EN 61095/změna Z1 (354151) - prosinec 2009

Elektromechanické stykače pro domácnost a podobné účely

Změna byla zrušena k 1. březnu 2012.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN EN 62271-100 ed. 2 (354220) - prosinec 2009 aktuální vydání

Vysokonapěťová spínací a řídicí zařízení - Část 100: Vypínače střídavého proudu

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy:
A1 6.13t, A2 2.18t, Oprava 1 11.18t

3 390 Kč

ČSN EN 62271-100/změna Z1 (354220) - prosinec 2009

Vysokonapěťová spínací a řídicí zařízení - Část 100: Vypínače střídavého proudu na napětí nad 1000 V

Změna byla zrušena k 1. březnu 2012.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN EN 62271-109 ed. 2 (354227) - prosinec 2009

Vysokonapěťová spínací a řídicí zařízení - Část 109: Paralelní spínače střídavého proudu sériových kondenzátorů

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy:
A1 3.14t, Z1 12.19t

Norma bude zrušena k 13. květnu 2022 (zobrazit náhrady).

1 102 Kč

ČSN EN 62271-109/změna Z1 (354227) - prosinec 2009

Vysokonapěťová spínací a řídicí zařízení - Část 109: Paralelní spínače střídavého proudu sériových kondenzátorů

Změna byla zrušena k 1. březnu 2012.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN EN 61984 ed. 2 (354601) - prosinec 2009 aktuální vydání

Konektory - Bezpečnostní požadavky a zkoušky

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: Oprava 1 7.12t

460 Kč

ČSN EN 61984/změna Z1 (354601) - prosinec 2009

Konektory - Bezpečnostní požadavky a zkoušky

Změna byla zrušena k 1. červnu 2012.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN EN 140401 ed. 2 (358174) - prosinec 2009 aktuální vydání

Vzorová předmětová specifikace - Neproměnné nízkovýkonové vrstvové rezistory pro povrchovou montáž (SMD)

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

350 Kč

ČSN EN 140401/změna Z1 (358174) - prosinec 2009

Vzorová předmětová specifikace - Neproměnné nízkovýkonové nedrátové rezistory pro povrchovou montáž (SMD)

Změna byla zrušena k 1. březnu 2012.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN EN 60286-5 ed. 2/změna A1 (358292) - prosinec 2009

Balení součástek pro automatickou montáž - Část 5: Maticové nosiče

Změna bude zrušena k 30. květnu 2021.

190 Kč

ČSN EN 60689 (358435) - prosinec 2009

Měřicí a zkušební metody pro ladičkové křemenné krystalové jednotky v rozsahu 10 kHz až 200 kHz a normalizované hodnoty

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

340 Kč

ČSN EN 60747-16-3/změna A1 (358797) - prosinec 2009

Polovodičové součástky - Část 16-3: Mikrovlnné integrované obvody - Měniče kmitočtu

Změna obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

230 Kč

ČSN EN 60749-20-1 (358799) - prosinec 2009

Polovodičové součástky - Mechanické a klimatické zkoušky - Část 20-1: Manipulace, balení, značení a přeprava povrchově montovaných součástek citlivých na společné působení vlhkosti a tepla při pájení

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

440 Kč

ČSN EN 61249-4-14 (359062) - prosinec 2009

Materiály pro desky s plošnými spoji a další propojovací struktury - Část 4-14: Dílčí specifikace materiálů neplátovaných lepicích listů (pro výrobu vícevrstvých desek s plošnými spoji) - Lepicí list vyztužený tkaným E-sklem s epoxidovou pryskyřicí, s definovanou hořlavostí (zkouška vertikálního hoření), pro bezolovnatou montáž

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

340 Kč

ČSN EN 61249-4-15 (359062) - prosinec 2009

Materiály pro desky s plošnými spoji a další propojovací struktury - Část 4-15: Dílčí specifikace materiálů neplátovaných lepicích listů (pro výrobu vícevrstvých desek s plošnými spoji) - Lepicí list vyztužený tkaným E-sklem s multifunkční epoxidovou pryskyřicí, s definovanou hořlavostí (zkouška vertikálního hoření), pro bezolovnatou montáž

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

340 Kč

ČSN EN 61249-4-16 (359062) - prosinec 2009

Materiály pro desky s plošnými spoji a další propojovací struktury - Část 4-16: Dílčí specifikace materiálů neplátovaných lepicích listů (pro výrobu vícevrstvých desek s plošnými spoji) - Lepicí list vyztužený tkaným E-sklem s multifunkční nehalogenovanou epoxidovou pryskyřicí, s definovanou hořlavostí (zkouška vertikálního hoření), pro bezolovnatou montáž

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

340 Kč

ČSN EN 61249-4-17 (359062) - prosinec 2009

Materiály pro desky s plošnými spoji a další propojovací struktury - Část 4-17: Dílčí specifikace materiálů neplátovaných lepicích listů (pro výrobu vícevrstvých desek s plošnými spoji) - Lepicí list vyztužený tkaným E-sklem s nehalogenovanou epoxidovou pryskyřicí, s definovanou hořlavostí (zkouška vertikálního hoření), pro bezolovnatou montáž

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

340 Kč

ČSN EN 60793-1-47 ed. 2/změna Z1 (359213) - prosinec 2009

Optická vlákna - Část 1-47: Měřicí metody a zkušební postupy - Makroohybové ztráty

Změna byla zrušena k 1. květnu 2012.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN EN 60793-1-47 ed. 3 (359213) - prosinec 2009

Optická vlákna - Část 1-47: Měřicí metody a zkušební postupy - Makroohybové ztráty

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: Z1 8.18t

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

Norma bude zrušena k 15. listopadu 2020 (zobrazit náhrady).

372 Kč

ČSN EN 61314-1 ed. 2/změna Z1 (359237) - prosinec 2009

Optické vláknové vějířové rozbočovače - Část 1: Kmenová specifikace

Změna byla zrušena k 1. dubnu 2012.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN EN 61300-2-48 ed. 2 (359251) - prosinec 2009 aktuální vydání

Spojovací prvky a pasivní součástky vláknové optiky - Základní zkušební a měřicí postupy - Část 2-48: Zkoušky - Cyklování teploty a vlhkosti

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

230 Kč

ČSN EN 61300-2-48/změna Z1 (359251) - prosinec 2009

Spojovací prvky a pasivní součástky vláknové optiky - Základní zkušební a měřicí postupy - Část 2-48: Zkoušky - Cyklování teploty a vlhkosti

Změna byla zrušena k 1. dubnu 2010.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN EN 61300-3-3 ed. 2 (359252) - prosinec 2009 aktuální vydání

Spojovací prvky a pasivní součástky vláknové optiky - Základní zkušební a měřicí postupy - Část 3-3: Zkoušení a měření - Aktivní monitorování změn útlumu a útlumu odrazu

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

350 Kč

ČSN EN 61300-3-3/změna Z1 (359252) - prosinec 2009

Spojovací prvky a pasivní součástky vláknové optiky - Základní zkušební a měřicí postupy - Část 3-3: Zkoušení a měření - Aktivní monitorování změn útlumu a útlumu odrazu

Změna byla zrušena k 1. dubnu 2010.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN EN 61300-3-43 (359252) - prosinec 2009

Spojovací prvky a pasivní součástky vláknové optiky - Základní zkušební a měřicí postupy - Část 3-43: Zkoušení a měření - Měření vidové přenosové funkce optických vláknových zdrojů

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

340 Kč

ČSN EN 62137-1-5 (359391) - prosinec 2009

Technologie povrchové montáže - Metody zkoušení vlivů prostředí a trvanlivosti pro povrchově montované pájené spoje - Část 1-5: Mechanická únavová zkouška smykem

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

350 Kč

36 Elektrotechnika

ČSN EN 61995-2 (360615) - prosinec 2009

Zařízení pro připojení svítidel pro domácnost a podobné účely - Část 2: Noremní listy pro DCL

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: A1 6.17t

355 Kč

ČSN EN 60335-2-31 ed. 2/změna A2 (361045) - prosinec 2009

Elektrické spotřebiče pro domácnost a podobné účely - Bezpečnost - Část 2-31: Zvláštní požadavky na sporákové odsavače par

Změna byla zrušena k 28. dubnu 2017.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN EN 60335-2-80 ed. 2/změna A2 (361045) - prosinec 2009

Elektrické spotřebiče pro domácnost a podobné účely - Bezpečnost - Část 2-80: Zvláštní požadavky na ventilátory

125 Kč

ČSN EN 60745-1 ed. 3 (361551) - prosinec 2009

Ruční elektromechanické nářadí - Bezpečnost - Část 1: Všeobecné požadavky

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy:
A11 6.11t, Oprava 1 12.11t, Z1 5.16t

1 217 Kč

ČSN EN 60745-2-13 (361551) - prosinec 2009

Ruční elektromechanické nářadí - Bezpečnost - Část 2-13: Zvláštní požadavky na řetězové pily

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy:
A1 7.11t, Z1 8.20t

Norma bude zrušena k 13. březnu 2024 (zobrazit náhrady).

507 Kč

ČSN EN 60745-2-15 (361551) - prosinec 2009

Ruční elektromechanické nářadí - Bezpečnost - Část 2-15: Zvláštní požadavky na střihače živých plotů

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy:
A1 11.10t, Z1 11.19t

Norma bude zrušena k 28. červnu 2023 (zobrazit náhrady).

497 Kč

ČSN EN 60745-2-19 (361551) - prosinec 2009 aktuální vydání

Ruční elektromechanické nářadí - Bezpečnost - Část 2-19: Zvláštní požadavky na dlabačky

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: A1 1.11t

355 Kč

ČSN EN 61029-1 ed. 3 (361581) - prosinec 2009

Bezpečnost přenosného elektromechanického nářadí - Část 1: Všeobecné požadavky

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy:
A11 7.11t, Oprava 1 12.11t, Z1 5.16t

767 Kč

ČSN EN 60904-7 ed. 2 (364604) - prosinec 2009

Fotovoltaické součástky - Část 7: Výpočet chyby spektrálního nepřizpůsobení při zkouškách fotovoltaické součástky

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: Z1 4.20t

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

Norma bude zrušena k 24. září 2022 (zobrazit náhrady).

262 Kč

ČSN EN 60904-7/změna Z1 (364604) - prosinec 2009

Fotovoltaické součástky - Část 7: Výpočet chyby spektrálního nepřizpůsobení při zkouškách fotovoltaické součástky

Změna byla zrušena k 1. březnu 2012.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN EN 50524 (364638) - prosinec 2009

Katalogové údaje a štítky pro fotovoltaické invertory

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč

ČSN EN 61676/změna A1 (364768) - prosinec 2009

Zdravotnické elektrické přístroje - Měřiče ionizujícího záření používané pro neinvazivní měření napětí rentgenky v diagnostické radiologii

125 Kč

ČSN EN ISO 26782 (364826) - prosinec 2009

Anestetické a respirační přístroje - Spirometry pro měření času usilovného výdechu u lidí

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: Oprava 1 6.10t

Norma obsahuje pouze anglický text normy, připravuje se převzetí v češtině. Nastavit upozornění na vydání českého překladu

460 Kč

ČSN EN 60950-1 ed. 2/změna A11 (369060) - prosinec 2009

Zařízení informační technologie - Bezpečnost - Část 1: Všeobecné požadavky

Změna bude zrušena k 20. prosinci 2020.

190 Kč

ČSN EN 1332-1 (369747) - prosinec 2009 aktuální vydání

Systémy identifikačních karet - Rozhraní člověk stroj - Část 1: Zásady návrhu uživatelského rozhraní

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

350 Kč

38 Energetika - požární bezpečnost

ČSN EN ISO 6326-1 (385565) - prosinec 2009

Zemní plyn - Stanovení sirných sloučenin - Část 1: Všeobecný úvod

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč

ČSN EN 1775 ed. 2 (386441) - prosinec 2009

Zásobování plynem - Plynovody v budovách - Nejvyšší provozní tlak ≤ 5 bar - Provozní požadavky

440 Kč

ČSN EN 15767-1 (389482) - prosinec 2009

Přenosné prostředky pro dodávku hasiva požárními čerpadly - Přenosné lafetové proudnice - Část 1: Všeobecné požadavky na přenosné lafetové proudnice

230 Kč

ČSN EN 15767-2 (389482) - prosinec 2009

Přenosné prostředky pro dodávku hasiva požárními čerpadly - Přenosné lafetové proudnice - Část 2: Vodní hubice

230 Kč

42 Hutnictví

ČSN EN 10343 (420123) - prosinec 2009

Oceli k zušlechťování pro použití ve stavebnictví - Technické dodací podmínky

350 Kč

ČSN EN 10238 (421025) - prosinec 2009 aktuální vydání

Výrobky z konstrukčních ocelí automaticky tryskané a automaticky opatřené ochranným výrobním základním povlakem

230 Kč

ČSN EN 12472 +A1 (421657) - prosinec 2009 aktuální vydání

Metoda simulace opotřebení a koroze pro detekci uvolněného niklu z předmětů potažených ochranným povlakem

230 Kč

45 Hlubinné vrtání a těžba nafty

ČSN EN ISO 13628-11/Oprava 1 (450020) - prosinec 2009

Naftový a plynárenský průmysl - Navrhování a provoz podmořských těžebních zařízení - Část 11: Pružné potrubní systémy pro podmořské a námořní aplikace

Změna obsahuje pouze anglický text normy.

20 Kč

ČSN EN ISO 13628-2/Oprava 1 (450020) - prosinec 2009

Naftový a plynárenský průmysl - Navrhování a provoz podmořských těžebních zařízení - Část 2: Pružné potrubní systémy pro aplikaci pod mořskou hladinou i z námořních plavidel

Změna obsahuje pouze anglický text normy.

20 Kč

ČSN EN 13942 (450025) - prosinec 2009 aktuální vydání

Naftový a plynárenský průmysl - Potrubní přepravní systémy - Potrubní armatury

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: Oprava 1 7.11t

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

610 Kč

ČSN EN ISO 14723 (450025) - prosinec 2009 aktuální vydání

Naftový a plynárenský průmysl - Potrubní přepravní systémy - Podmořské potrubní armatury

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

590 Kč

ČSN EN ISO 10418/Oprava 1 (450029) - prosinec 2009

Naftový a plynárenský průmysl - Těžba v příbřežních oblastech - Základní povrchové bezpečnostní procesy

Změna obsahuje pouze anglický text normy.

Změna byla zrušena k 1. lednu 2020.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN EN ISO 13704/Oprava 1 (450034) - prosinec 2009

Naftový, petrochemický a plynárenský průmysl - Stanovení tloušťky stěny trubky topného tělesa v ropných rafinériích

Změna obsahuje pouze anglický text normy.

20 Kč

ČSN EN ISO 23936-1 (450043) - prosinec 2009

Naftový, petrochemický a plynárenský průmysl - Nekovové materiály ve styku s látkami v souvislosti s těžbou ropy a zemního plynu - Část 1: Termoplasty

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

440 Kč

ČSN EN ISO 17078-3 (451331) - prosinec 2009

Naftový a plynárenský průmysl - Vrtné a těžební zařízení - Část 3: Údaje o uzávěrech, těsněních a rozhraních pro trubky s postranními kapsami a zařízení pro regulaci průtoku

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

550 Kč

ČSN EN ISO 11961/Oprava 1 (451392) - prosinec 2009

Naftový a plynárenský průmysl - Ocelové vrtné potrubí

Změna obsahuje pouze anglický text normy.

Změna byla zrušena k 1. říjnu 2019.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

46 Zemědělství

ČSN 46 1011-24/změna Z1 (461011) - prosinec 2009

Zkoušení obilovin, luštěnin a olejnin - Část 24: Zkoušení olejnin - Stanovení porostlých a poškozených olejnatých semen

32 Kč

ČSN EN ISO 664 (461031) - prosinec 2009 aktuální vydání

Olejnatá semena - Úprava laboratorního vzorku na analytický vzorek

125 Kč

ČSN 46 1300-1 (461300) - prosinec 2009 aktuální vydání

Luštěniny - Část 1: Společná ustanovení

190 Kč

ČSN 46 1300-4 (461300) - prosinec 2009 aktuální vydání

Luštěniny - Část 4: Fazole jedlé

125 Kč

47 Zemědělské a lesnické stroje

ČSN EN 14910 +A1 (470635) - prosinec 2009 aktuální vydání

Zahradní stroje - Ručně vedené vyžínače se spalovacím motorem - Bezpečnost

440 Kč

49 Průmysl dřevozpracující

ČSN EN 1218-2 +A1 (496124) - prosinec 2009 aktuální vydání

Bezpečnost dřevozpracujících strojů - Čepovací stroje - Část 2: Dvoustranné čepovací a/nebo profilovací stroje s posouvacím řetězem nebo řetězy

440 Kč

ČSN EN 1218-3 +A1 (496124) - prosinec 2009 aktuální vydání

Bezpečnost dřevozpracujících strojů - Čepovací stroje - Část 3: Čepovací stroje s ručně posuvným stolem pro řezání konstrukčního stavebního dřeva

440 Kč

51 Strojní zařízení potravinářského průmyslu

ČSN EN 14958 +A1 (512511) - prosinec 2009 aktuální vydání

Potravinářské stroje - Stroje na mletí a výrobu mouky a krupice - Bezpečnostní a hygienické požadavky

440 Kč

56 Výrobky potravinářského průmyslu

ČSN EN ISO 5492 (560030) - prosinec 2009

Senzorická analýza - Slovník

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: A1 8.17t

740 Kč

ČSN ISO 6658 (560050) - prosinec 2009

Senzorická analýza - Metodologie - Všeobecné pokyny

340 Kč

ČSN 56 0097 (560097) - prosinec 2009

Potraviny - Stanovení poškozených zrn v luštěninách určených pro přímou spotřebu a stanovení zrnitosti

125 Kč

ČSN ISO 17604/změna Amd.1 (560105) - prosinec 2009

Mikrobiologie potravin a krmiv - Vzorkování těl poražených zvířat pro mikrobiologické vyšetření

Změna byla zrušena k 1. květnu 2016.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN P ISO/TS 11059 (560648) - prosinec 2009

Mléko a mléčné výrobky - Metoda stanovení počtu bakterií rodu Pseudomonas

230 Kč

57 Výrobky potravinářského průmyslu

ČSN EN ISO 1737 (570541) - prosinec 2009 aktuální vydání

Neslazené zahuštěné mléko a slazené zahuštěné mléko - Stanovení obsahu tuku - Vážková metoda (Referenční metoda)

230 Kč

ČSN EN ISO 5764 (570552) - prosinec 2009 aktuální vydání

Mléko - Stanovení bodu mrznutí - Termistorová kryoskopická metoda (Referenční metoda)

340 Kč

58 Výrobky potravinářského průmyslu

ČSN EN ISO 948 (580180) - prosinec 2009

Koření a kořenící látky - Odběr vzorků

125 Kč

ČSN EN ISO 6465 (580524) - prosinec 2009

Koření - Kmín římský (Cuminum cyminum L.) - Specifikace

125 Kč

ČSN 58 8719/změna Z1 (588719) - prosinec 2009

Potraviny - Stanovení příměsí a nečistot v olejnatých semenech určených pro přímou spotřebu

32 Kč

65 Výrobky chemického průmyslu

ČSN 65 6513 (656513) - prosinec 2009 aktuální vydání

Motorová paliva - Ethanol E95 pro vznětové motory - Technické požadavky a metody zkoušení

190 Kč

ČSN EN 15326 +A1 (657021) - prosinec 2009 aktuální vydání

Asfalty a asfaltová pojiva - Stanovení hustoty a specifické hmotnosti - Metoda s pyknometrem s kapilární zátkou

190 Kč

67 Výrobky chemického průmyslu

ČSN EN ISO 9117-1 (673057) - prosinec 2009

Nátěrové hmoty - Zkoušky zasychání - Část 1: Stanovení stavu proschnutí a doby proschnutí

190 Kč

70 Výrobky ze skla a tavených hornin

ČSN EN ISO 8536-3 (703350) - prosinec 2009 aktuální vydání

Infuzní přístroje pro lékařské účely - Část 3: Hliníková víčka pro infuzní láhve

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč

73 Navrhování a provádění staveb

ČSN EN 1998-2/změna A1 (730036) - prosinec 2009

Eurokód 8: Navrhování konstrukcí odolných proti zemětřesení - Část 2: Mosty

230 Kč

ČSN EN ISO 3382-1 (730534) - prosinec 2009

Akustika - Měření parametrů prostorové akustiky - Část 1: Prostory pro přednes hudby a řeči

340 Kč

ČSN EN 1634-2 (730852) - prosinec 2009 aktuální vydání

Zkoušky požární odolnosti a kouřotěsnosti sestav dveří a uzávěrů, otevíravých oken a prvků stavebního kování - Část 2: Zkouška charakterizující požární odolnost prvků stavebního kování

550 Kč

ČSN EN 409 (731763) - prosinec 2009 aktuální vydání

Dřevěné konstrukce - Zkušební metody - Stanovení momentu na mezi kluzu kolíkových spojovacích prostředků

190 Kč

ČSN EN 1380 (731765) - prosinec 2009 aktuální vydání

Dřevěné konstrukce - Zkušební metody - Nosné hřebíky, vruty do dřeva, kolíky a svorníky

230 Kč

ČSN EN 14587-2 (736376) - prosinec 2009

Železniční aplikace - Kolej - Odtavovací stykové svařování kolejnic - Část 2: Nové kolejnice třídy R220, R260, R260Mn a R350HT svařované mobilními svářečkami mimo stabilní svařovnu

440 Kč

ČSN EN 15594 (736377) - prosinec 2009

Železniční aplikace - Kolej - Oprava kolejnic navařováním elektrickým obloukem

350 Kč

83 Ochrana životního prostředí, pracovní a osobní ochrana, bezpečnost strojních zařízení a ergonomie

ČSN EN 149 +A1 (832225) - prosinec 2009 aktuální vydání

Ochranné prostředky dýchacích orgánů - Filtrační polomasky k ochraně proti částicím - Požadavky, zkoušení a značení

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: Oprava 1 8.18t

370 Kč

ČSN EN 405 +A1 (832226) - prosinec 2009 aktuální vydání

Ochranné prostředky dýchacích orgánů - Filtrační polomasky s ventily proti plynům nebo plynům a částicím - Požadavky, zkoušení a značení

440 Kč

ČSN EN 1827 +A1 (832228) - prosinec 2009 aktuální vydání

Ochranné prostředky dýchacích orgánů - Polomasky bez vdechovacích ventilů a s vyměnitelnými filtry na ochranu proti plynům nebo proti plynům a částicím nebo pouze proti částicím - Požadavky, zkoušení a značení

440 Kč

ČSN EN 13034 +A1 (832722) - prosinec 2009 aktuální vydání

Ochranný oděv proti kapalným chemikáliím - Požadavky na provedení pro ochranné oděvy proti chemikáliím poskytující omezenou ochranu proti kapalným chemikáliím (typ 6 a prostředky typu PB [6])

230 Kč

ČSN EN ISO 12100-1/změna A1 (833001) - prosinec 2009

Bezpečnost strojních zařízení - Základní pojmy, všeobecné zásady pro konstrukci - Část 1: Základní terminologie, metodologie

Změna byla zrušena k 1. červenci 2011.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN EN ISO 12100-2/změna A1 (833001) - prosinec 2009

Bezpečnost strojních zařízení - Základní pojmy, všeobecné zásady pro konstrukci - Část 2: Technické zásady

Změna byla zrušena k 1. červenci 2011.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN EN ISO 9920 (833553) - prosinec 2009 aktuální vydání

Ergonomie tepelného prostředí - Hodnocení tepelné izolace oděvu a odporu oděvu proti odpařování

770 Kč

84 Zdravotnictví

ČSN EN ISO 11140-3 (847121) - prosinec 2009 aktuální vydání

Sterilizace produktů pro zdravotní péči - Chemické indikátory - Část 3: Systémy indikátorů třídy 2 pro použití při Bowie-Dickově zkoušce pro detekci pronikání páry

340 Kč

85 Zdravotnictví

ČSN EN ISO 9713 (852913) - prosinec 2009 aktuální vydání

Neurochirurgické implantáty - Samosvěrné svorky pro intrakraniální aneuryzma

230 Kč

ČSN EN ISO 7197 (852914) - prosinec 2009 aktuální vydání

Neurochirurgické implantáty - Sterilní umělá propojení (shunty) a součásti pro hydrocefalus pro jedno použití

230 Kč

ČSN EN ISO 9168 (856006) - prosinec 2009

Stomatologie - Hadicové spojky pro vzduchem poháněné stomatologické násadce

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

340 Kč

ČSN EN ISO 4073 (856008) - prosinec 2009 aktuální vydání

Stomatologie - Informační systém pro umístění stomatologického vybavení v pracovním prostoru poskytování ústní zdravotní péče

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč

ČSN EN ISO 3630-4 (856021) - prosinec 2009

Stomatologie - Stomatologické nástroje pro kořenové kanálky - Část 4: Pomocné nástroje

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

340 Kč

ČSN EN ISO 7711-1/změna A1 (856036) - prosinec 2009

Stomatologie - Stomatologické rotační nástroje - Diamantové nástroje - Část 1: Rozměry, požadavky, značení a balení

Změna obsahuje pouze anglický text normy.

190 Kč

ČSN EN ISO 22794 (856371) - prosinec 2009 aktuální vydání

Stomatologie - Implantabilní materiály pro kostní výplně a augmentaci v ústní, čelistní a obličejové chirurgii - Obsah technické dokumentace

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

340 Kč

ČSN EN ISO 15193 (857012) - prosinec 2009

Diagnostické zdravotnické prostředky in vitro - Měření veličin ve vzorcích biologického původu - Požadavky na obsah a prezentaci referenčních postupů měření

340 Kč

ČSN EN ISO 15194 (857014) - prosinec 2009

Diagnostické zdravotnické prostředky in vitro - Měření veličin ve vzorcích biologického původu - Požadavky na certifikované referenční materiály a na obsah podpůrné dokumentace

340 Kč

87 Telekomunikace

ČSN ETSI EN 300 065-2 V1.2.1 (875001) - prosinec 2009

Elektromagnetická kompatibilita a rádiové spektrum (ERM) - Úzkopásmové přímotisknoucí telegrafní zařízení pro příjem meteorologických a navigačních informací (NAVTEX) - Část 2: Harmonizovaná EN pokrývající základní požadavky článku 3.2 Směrnice R&TTE

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

230 Kč

ČSN ETSI EN 300 065-3 V1.2.1 (875001) - prosinec 2009

Elektromagnetická kompatibilita a rádiové spektrum (ERM) - Úzkopásmové přímotisknoucí telegrafní zařízení pro příjem meteorologických a navigačních informací (NAVTEX) - Část 3: Harmonizovaná EN pokrývající základní požadavky článku 3.3 (e) Směrnice R&TTE

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

340 Kč

ČSN ETSI EN 301 790 V1.5.1 (879042) - prosinec 2009

Digitální televizní vysílání (DVB) - Interaktivní kanál pro družicové distribuční systémy

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

1 270 Kč

91 Vnitřní zařízení

ČSN EN 15713 (916020) - prosinec 2009

Bezpečné ničení důvěrných materiálů - Pravidla správné praxe

190 Kč

94 Výstrojné zboží

ČSN EN 1176-10 (940515) - prosinec 2009 aktuální vydání

Zařízení a povrch dětského hřiště - Část 10: Další specifické bezpečnostní požadavky a zkušební metody pro zcela ohrazená dětská zařízení

230 Kč