ČSN EN 62097 (085023)

Hydraulické stroje, radiální a axiální - Metoda přepočtu hydraulických charakteristik z modelu na prototyp

ČSN EN 62097 Hydraulické stroje, radiální a axiální - Metoda přepočtu hydraulických charakteristik z modelu na prototyp
6 stran
(kliknutím zvětšíte)
Objednat


Cena: 802 Kč
včetně 15 % DPH
ks
skladem
tisk na počkání
Pozor, tato norma bude zrušena k 12. 2. 2022. Doporučujeme zakoupit její náhradu.

Anotace obsahu normy

Tato mezinárodní norma stanovuje výpočet účinnosti prototypu hydraulického stroje z výsledků modelových zkoušek s uvažováním vlivu měřítka včetně vlivu drsnosti povrchu.
Pokrok v technologii hydraulických strojů určených pro vodní elektrárny ukazuje na nezbytnost revize vzorce pro přírůstek účinnosti uvedeného v 3.8IEC 60193 [1] . Nové znalosti o vlivu měřítka pochází z práce výzkumných ústavů, výrobců a příslušných pracovních skupin mezinárodních organizací IEC a IAHR [1 - 7].
Metoda výpočtu účinnosti prototypu, uvedená v této normě, je založena na experimentální práci a teoretickém výzkumu v oblasti analýzy proudění a je z praktických důvodů zjednodušena a přijata jako úmluva [8 - 10]. Metoda prezentuje současný stav znalostí přepočtu charakteristiky z modelu na homologický prototyp s uvážením vlivu měřítka.
Homologie se neomezuje pouze na geometrickou podobnost hlavních částí hydraulického stroje, je také požadována podobnost vstupních/výstupních rychlostních trojúhelníků oběžného kola [2]. Ve srovnání s předcházející normou IEC 60193 je z těchto důvodů dáván větší důraz na geometrii rozváděcích lopatek.
Podle současného stavu znalostí je jisté, že v mnoha případech přepočtový vzorec na účinnost s uvážením vlivu měřítka v předcházející normě IEC 60193 a dřívějších normách dává větší přírůstek účinnosti pro prototyp. Proto v případech, kde uživatel chce provést novou studii projektu, ve kterém již byl stanoven přírůstek účinnosti podle předcházejících metod, musí být v této studii přepočítán přírůstek účinnosti postupem uvedeným v této normě. Tato norma má být hlavně využívána pro vyhodnocení výsledků smluvních modelových zkoušek hydraulických strojů. Bude-li použita pro jiné účely, jako je vyhodnocení renovace strojů s velmi drsným povrchem, je třeba tomu věnovat zvláštní pozornost, jak je popsáno v příloze B.
Norma neuvádí přepočtový vzorec pro Deriazovy turbíny a akumulační čerpadla vzhledem k nedostatku vhodných znalostí z oblasti rozdělení ztrát v těchto strojích.
Pro usnadnění výpočtu hodnoty přírůstku účinnosti se použije program Excel, na konci této normy, týkající se postupu přepočtu charakteristik hydraulických strojů z modelu na prototyp.
Tato mezinárodní norma se užívá k vyhodnocení účinnosti a provozních charakteristik prototypu hydraulického stroje z výsledků modelových zkoušek při uvážení vlivu měřítka, včetně vlivu drsnosti povrchu.
Tato norma je určena k použití při vyhodnocení výsledků smluvních modelových zkoušek hydraulických strojů.

Označení ČSN EN 62097 (085023)
Katalogové číslo 84711
Cena 770 Kč770
Datum schválení 1. 12. 2009
Datum účinnosti 1. 1. 2010
Jazyk čeština
Počet stran 72 stran formátu A4
EAN kód 8590963847115
Změny a opravy Z1 9.19t
Norma je platná do 12. 2. 2022
a bude nahrazena ČSN EN IEC 62097 ed. 2 (085023)
Dostupnost skladem (tisk na počkání)