Přihlásit | Registrovat | Jak nakupovat | Reklamace | Kontakty
Uživatel nepřihlášen (přihlásit)
Celková cena: 0 Kč | Košík je prázdný

Navigátor
ČSN EN 60079-10-1 ed. 2 Výbušné atmosféry - Část 10-1: Určování nebezpečných prostorů - Výbušné plynné atmosféry

9 stran
(kliknutím zvětšíte)

ČSN EN 60079-10-1 ed. 2 (332320) Aktuální vydání

Výbušné atmosféry - Část 10-1: Určování nebezpečných prostorů - Výbušné plynné atmosféry

Objednat
Cena: 770 Kč
včetně 10 % DPH
ks
skladem
tisk na počkání

Zobrazit všechny normy ze třídy 3323 Elektrická zařízení v různých prostředích

ICS: 29.260.20 Elektrická zařízení pro výbušné atmosféry

Anotace obsahu normy

Tato část IEC 60079 uvádí postupy pro zařazování nebezpečných prostorů, ve kterých může vznikat nebezpečí od hořlavých plynů nebo par a může být použita jako základ pro správný výběr a instalaci zařízení určených pro použití v nebezpečných prostorech.
Norma je určena pro použití tam, kde může vznikat nebezpečí iniciace přítomných směsí hořlavých plynů a par se vzduchem, neplatí však pro:
a) plynující doly s výskytem methanu;
b) zpracování a výrobu výbušnin;
c) katastrofické poruchy nebo výjimečná selhání, které jsou mimo rámec abnormálních stavů, se kterými se v této normě počítá (viz 3.7.3 a 3.7.4);
d) místnosti pro lékařské účely;
e) komerční a průmyslové aplikace, kde je používán pouze nízkotlaký palivový plyn pro spotřebiče, například pro vaření, ohřev vody a podobné použití, ve kterých je instalace v souladu s odpovídajícími plynařskými předpisy;
f) prostory v domácnostech.
g) prostory, ve kterých může nebezpečí vznikat od hořlavých prachů nebo vláken, avšak tyto principy mohou být použity pro hodnocená hybridních směsí (viz také IEC 60079-10-2).
POZNÁMKA: Další návod pro hybridní směsi je uveden v příloze I.
Hořlavé mlhy se mohou tvořit nebo být přítomny ve stejnou dobu jako hořlavé páry. V těchto případech nemusí být vhodné striktní používání podrobností, uvedených v této normě. Kapaliny, které se nepovažují za nebezpečné ve smyslu této normy (v důsledku bodu vzplanutí), mohou při úniku pod tlakem rovněž vytvářet hořlavé mlhy. Pro tyto případy klasifikace a podrobnosti uvedené v této normě neplatí. Informace pro hořlavé mlhy jsou uvedeny v příloze G.
Pro účely této normy je prostor třírozměrná oblast.
Atmosférické podmínky zahrnují i odchylky nad a pod referenční úrovně 101,3 kPa (1 013 mbar) a 20 °C (293 K), pokud tyto odchylky mají zanedbatelný vliv na výbuchové vlastnosti hořlavých látek.
V každé technologii, může být bez ohledu na její velikost velký počet iniciačních zdrojů jiných, než jsou zdroje iniciace vytvářené zařízením. V této souvislosti je nutno provést vhodná opatření pro zajištění bezpečnosti. Tato norma může být s odůvodněním použita i pro jiné iniciační zdroje.
Toto norma nepojednává o důsledcích při vznícení výbušné atmosféry.

Označení ČSN EN 60079-10-1 ed. 2 (332320)
Katalogové číslo 99688
Cena 770 Kč vč. DPH
Datum schválení 1. 5. 2016
Datum účinnosti 1. 6. 2016
Jazyk čeština
Počet stran 98 stran formátu A4
EAN kód 8590963996882
Tato norma nahradila ČSN EN 60079-10-1 (332320) z prosince 2009
Náhled normy zobrazit náhled obsahu normy
Dostupnost skladem (tisk na počkání)

Náhled obsahu normy

Další příbuzné normy

ČSN CLC IEC/TS 60079-39 (332320)
Výbušné atmosféry - Část 39: Jiskrově bezpečné systémy s elektronicky řízenou dobou trvání jiskry

ČSN CLC/TR 60079-32-1 (332320)
Výbušné atmosféry - Část 32-1: Návod na ochranu před účinky statické elektřiny

ČSN EN 60079-0 ed. 4 (332320)
Výbušné atmosféry - Část 0: Zařízení - Obecné požadavky

ČSN EN 60079-1 ed. 3 (332320)
Výbušné atmosféry - Část 1: Ochrana zařízení pevným závěrem "d"

ČSN EN 60079-10-2 ed. 2 (332320)
Výbušné atmosféry - Část 10-2: Určování nebezpečných prostorů - Výbušné atmosféry s hořlavým prachem

ČSN EN 60079-11 ed. 2 (332320)
Výbušné atmosféry - Část 11: Ochrana zařízení jiskrovou bezpečností "i"

ČSN EN 60079-13 (332320)
Výbušné atmosféry - Část 13: Zařízení chráněná místností s vnitřním přetlakem "p"

ČSN EN 60079-13 ed. 2 (332320)
Výbušné atmosféry - Část 13: Zařízení chráněná místností s vnitřním přetlakem "p" a místností s nuceným větráním "v"

ČSN EN 60079-14 ed. 4 (332320)
Výbušné atmosféry - Část 14: Návrh, výběr a zřizování elektrických instalací

ČSN EN 60079-15 ed. 3 (332320)
Výbušné atmosféry - Část 15: Zařízení chráněné typem ochrany „n”