ČSN EN 868-4 (770360) Zrušená norma

Obaly pro závěrečně sterilizované zdravotnické prostředky - Část 4: Papírové sáčky - Požadavky a zkušební metody

ČSN EN 868-4 Obaly pro závěrečně sterilizované zdravotnické prostředky - Část 4: Papírové sáčky - Požadavky a zkušební metody
5 stran
(kliknutím zvětšíte)
Tuto normu nelze objednat, jelikož byla zrušena.
Podívejte se na její náhradu.

Anotace obsahu normy

V této části EN 868 jsou uvedeny zkušební metody a hodnoty pro papírové sáčky vyrobené z papíru specifikovaného v části 3 EN 868, používané jako systémy sterilní bariéry a/nebo systémy balení, které jsou určeny pro udržování sterility zdravotnických prostředků po konečné sterilizaci až na místo použití.
Tato část EN 868 pouze zavádí požadavky na souhrn vlastností a na zkušební metody, které jsou specifické pro produkty podle této části EN 868, ale nepřidává ani nemění všeobecné požadavky uvedené v EN ISO 11607-1.
Jako takové mohou být zvláštní požadavky uvedené v článcích 4.2 až 4.6 využity k prokazování shody s jedním nebo více, ale ne se všemi požadavky uvedenými v EN ISO 11607-1.
Materiály specifikované v této části EN 868 jsou určeny pouze pro jednorázové použití.

Označení ČSN EN 868-4 (770360)
Katalogové číslo 84694
Cena 230 Kč230
Datum schválení 1. 12. 2009
Datum účinnosti 1. 1. 2010
Jazyk čeština
Počet stran 16 stran formátu A4
EAN kód 8590963846941
Norma byla zrušena k 1. 9. 2017
a nahrazena ČSN EN 868-4 (770360)
Tato norma nahradila ČSN EN 868-4 (770360) z ledna 2002
Dostupnost skladem (tisk na počkání)

Další příbuzné normy

ČSN EN 868-10 (770360)
Obaly pro zdravotnické prostředky sterilizované v konečném obalu - Část 10: Netkané materiály z polyolefinů s adhezivním povlakem - Požadavky a zkušební metody

ČSN EN 868-2 (770360)
Obaly pro zdravotnické prostředky sterilizované v konečném obalu - Část 2: Sterilizační obal - Požadavky a zkušební metody

ČSN EN 868-3 (770360)
Obaly pro zdravotnické prostředky sterilizované v konečném obalu - Část 3: Papír pro výrobu papírových sáčků (specifikovaných v EN 868-4) a pro výrobu plochých sáčků a návinů (specifikovaných v EN 868-5) - Požadavky a zkušební metody

ČSN EN 868-5 (770360)
Obaly pro zdravotnické prostředky sterilizované v konečném obalu - Část 5: Provedení uzavíratelných sáčků a návinů z porézních materiálů a plastových fólií - Požadavky a zkušební metody

ČSN EN 868-6 (770360)
Obaly pro zdravotnické prostředky sterilizované v konečném obalu - Část 6: Papír pro procesy nízkoteplotní sterilizace - Požadavky a zkušební metody

ČSN EN 868-7 (770360)
Obaly pro zdravotnické prostředky sterilizované v konečném obalu - Část 7: Papír s lepivou vrstvou pro procesy nízkoteplotní sterilizace - Požadavky a zkušební metody

ČSN EN 868-8 (770360)
Obaly pro zdravotnické prostředky sterilizované v konečném obalu - Část 8: Opakovaně použitelné sterilizační kontejnery pro parní sterilizátory podle EN 285 - Požadavky a zkušební metody

ČSN EN 868-9 (770360)
Obaly pro zdravotnické prostředky sterilizované v konečném obalu - Část 9: Netkané materiály z polyolefinů bez povlaku - Požadavky a zkušební metody