ČSN EN 14910 +A1 (470635) Aktuální vydání

Zahradní stroje - Ručně vedené vyžínače se spalovacím motorem - Bezpečnost

ČSN EN 14910 +A1 Zahradní stroje - Ručně vedené vyžínače se spalovacím motorem - Bezpečnost
6 stran
(kliknutím zvětšíte)
Objednat
Cena: 440 Kč
včetně 15 % DPH
ks
skladem
tisk na počkání

Anotace obsahu normy

ČSN EN 14910+A1

Tato evropská norma se zabývá všemi významnými nebezpečími, nebezpečnými situacemi a událostmi, týkajícími se ručně vedených vyžínačů poháněných spalovacím motorem s žacím nástrojem používajícím nekovovou strunu nebo volně se otáčející nekovový nůž (nože), jejichž žací prvky k dosáhnutí sečení závisejí na odstředivé síle s kinetickou energií jednoho žacího prvku nepřesahující 10 J zkonstruované pro sečení trávy a podobných rostlinných materiálů, jsou-li používány, jak je určeno a při špatném zacházení předvídaném výrobcem.
Tato evropská norma neplatí pro ručně vedené vyžínače se žacími nástroji jinými než je popsáno výše, samojízdné ručně vedené vyžínače nebo ručně vedené začišťovače okrajů, žací stroje používající nekovovou strunu nebo volně se otáčející nekovové žací prvky s kinetickou energií větší než 10 J a motorové žací stroje používající kovové nebo jiné pevné žací prvky. V této evropské normě se nebere v úvahu EMC a nebezpečí týkající se životního prostředí jiného než hluk.

Označení ČSN EN 14910 +A1 (470635)
Katalogové číslo 84600
Cena 440 Kč440
Datum schválení 1. 12. 2009
Datum účinnosti 1. 1. 2010
Jazyk čeština
Počet stran 44 stran formátu A4
EAN kód 8590963846002
Tato norma nahradila ČSN EN 14910 (470635) z prosince 2007
Dostupnost skladem (tisk na počkání)