ČSN EN 50444 (050696) Aktuální vydání

Základní norma pro hodnocení vystavení člověka elektromagnetickým polím ze zařízení pro obloukové svařování a příbuzné procesy

ČSN EN 50444 Základní norma pro hodnocení vystavení člověka elektromagnetickým polím ze zařízení pro obloukové svařování a příbuzné procesy
6 stran
(kliknutím zvětšíte)
Objednat
Cena: 550 Kč
včetně 15 % DPH
ks
skladem
tisk na počkání

Anotace obsahu normy

Tato evropská norma skupiny výrobků platí pro zařízení pro obloukové svařování a příbuzné procesy, jako jsou např. řezání elektrickým obloukem a stříkání obloukem, navržené pro používání v průmyslových nebo domácích prostředích, včetně zdrojů svařovacího proudu, podavačů drátu a přídavných zařízení, například hořáků, k kapalinových chladicích systémů a zařízení pro zapalování a stabilizaci oblouku.
Tato norma specifikuje postupy pro posouzení elektromagnetických polí vytvářených zařízením pro obloukové svařování a definuje normalizované provozní podmínky a zkušební sestavy.
Tato norma skupiny výrobků se může používat k prokazování shody s národními a mezinárodními směrnicemi nebo požadavky, pokud se týká vystavení osob elektromagnetickým polím (EMF) způsobených zařízením pro obloukové svařování. Pro výrobky pokryté touto normou skupiny výrobků mohou platit jiné normy. Především nelze tuto normu použít pro prokazování elektromagnetické kompatibility s jinými zařízeními; ani nespecifikuje žádné bezpečnostní požadavky na výrobek jiné než ty, které se specificky týkají vystavení osob elektromagnetickým polím.

Označení ČSN EN 50444 (050696)
Katalogové číslo 84551
Cena 550 Kč550
Datum schválení 1. 12. 2009
Datum účinnosti 1. 1. 2010
Jazyk čeština
Počet stran 52 stran formátu A4
EAN kód 8590963845517
Tato norma nahradila ČSN EN 50444 (050696) z prosince 2008
Dostupnost skladem (tisk na počkání)