ČSN EN 12312-5 (319321) Aktuální vydání

Pozemní zařízení pro letadla - Zvláštní požadavky - Část 5: Zařízení pro plnění paliva do letadel

ČSN EN 12312-5 Pozemní zařízení pro letadla - Zvláštní požadavky - Část 5: Zařízení pro plnění paliva do letadel
8 stran
(kliknutím zvětšíte)
Objednat
Cena: 440 Kč
včetně 10 % DPH
ks
skladem
tisk na počkání

Anotace obsahu normy

Tento dokument stanovuje technické požadavky k minimalizování nebezpečí uvedených v kapitole 4, která mohou nastat během uvádění do provozu, provozu a údržby AFE, pokud je používáno tak, jak bylo určeno, včetně nesprávného použití důvodně předvídatelného výrobcem, které se provádějí v souladu se specifikacemi danými výrobcem nebo jeho autorizovaným zástupcem. Tato část také bere v úvahu některé požadavky uznané jako základní oprávněnými orgány, výrobci letadel a pozemních zařízení pro letadla (ground support equipment; GSE), jakož i leteckými společnostmi a odbavovacími agenturami.
Tento dokument platí pro všechny typy zařízení pro plnění paliva do letadel:
a) cisternová vozidla pro letadla,
b) hydrantová plnicí vozidla,
c) zařízení pro odčerpávání paliva,
d) vozidla pro údržbu hydrantového palivového rozvodu,
e) vozidla pro čištění palivového rozvodu a
f) stacionární plnicí jednotky
určené k obsluze letadel leteckým palivem a k použití na letištních plochách, heliportech a jiných prostorech pro doplňování paliva do letadel, jako jsou např. provozní prostory údržby.
Tento dokument neplatí pro:
g) AFE, jejichž jediným zdrojem energie pro doplňování paliva do letadel je přímo ruční síla,
h) hydrantové plnicí soustavy, sklady leteckých pohonných hmot, potrubí a podzemní nádrže,
i) zvláštní nebezpečí následkem provozu AFE ve výbušné atmosféře a
j) vestavěné hasicí soustavy.
Nejsou poskytnuty žádné další požadavky na hluk a vibrace kromě těch v EN 1915-3:2004+A1:2009 a EN 1915-4:2004+A1:2009.
Poznámka - EN 1915-3:2004+A1:2009 a EN 1915-4:2004+A1:2009 poskytují obecné požadavky na hluk a vibrace pro GSE.
Tento dokument nepojednává o nebezpečích se zřetelem ke standardnímu automobilovému podvozku a k jiným vozidlům na odbavovací ploše.
Tento dokument neplatí pro AFE, které bylo vyrobeno před datem vydání tohoto dokumentu v CEN.
Tato část souboru EN 12312 při použití ve spojení s EN 1915-1:2013, EN 1915-2:2001+A1:2009,
EN 1915-3:2004+A1:2009 (pro vozidla) a EN 1915-4:2004+A1:2009 stanovuje požadavky na AFE.

Označení ČSN EN 12312-5 (319321)
Katalogové číslo 513221
Cena 440 Kč440
Datum schválení 1. 9. 2021
Datum účinnosti 1. 10. 2021
Jazyk čeština
Počet stran 48 stran formátu A4
EAN kód 8596135132218
Tato norma nahradila ČSN EN 12312-5 +A1 (319321) z prosince 2009
Dostupnost skladem (tisk na počkání)

Další příbuzné normy

ČSN EN 12312-1 (319321)
Pozemní zařízení pro letadla - Zvláštní požadavky - Část 1: Schody pro cestující

ČSN EN 12312-10 +A1 (319321)
Pozemní zařízení pro letadla - Zvláštní požadavky - Část 10: Přepravníky kontejnerů/palet

ČSN EN 12312-11 (319321)
Pozemní zařízení pro letadla - Zvláštní požadavky - Část 11: Vozíky pro kontejnery/palety a přívěsné vozíky pro volně ložené náklady

ČSN EN 12312-12 (319321)
Pozemní zařízení pro letadla - Zvláštní požadavky - Část 12: Zařízení pro obsluhu pitnou vodou

ČSN EN 12312-13 (319321)
Pozemní zařízení pro letadla - Zvláštní požadavky - Část 13: Zařízení pro obsluhu toalet

ČSN EN 12312-14 (319321)
Pozemní zařízení pro letadla - Zvláštní požadavky - Část 14: Nástupní zařízení pro cestující se zdravotním postižením/nezpůsobilé cestující

ČSN EN 12312-15 (319321)
Pozemní zařízení pro letadla - Zvláštní požadavky - Část 15: Tahače vozíků pro zavazadla a zařízení

ČSN EN 12312-16 +A1 (319321)
Pozemní zařízení pro letadla - Zvláštní požadavky - Část 16: Vzduchové spouštěcí zařízení

ČSN EN 12312-17 +A1 (319321)
Pozemní zařízení pro letadla - Zvláštní požadavky - Část 17: Klimatizační zařízení

ČSN EN 12312-18 +A1 (319321)
Pozemní zařízení pro letadla - Zvláštní požadavky - Část 18: Dusíkové nebo kyslíkové jednotky

ČSN EN 12312-19 +A1 (319321)
Pozemní zařízení pro letadla - Zvláštní požadavky - Část 19: Zvedáky letadel, nápravové zvedáky a hydraulické podpěry ocasní části letadla

ČSN EN 12312-2 (319321)
Pozemní zařízení pro letadla - Zvláštní požadavky - Část 2: Cateringová vozidla

ČSN EN 12312-20 +A1 (319321)
Pozemní zařízení pro letadla - Zvláštní požadavky - Část 20: Elektrické pozemní energetické zdroje

ČSN EN 12312-3 +A1 (319321)
Pozemní zařízení pro letadla - Zvláštní požadavky - Část 3: Pojízdné pásové dopravníky

ČSN EN 12312-4 (319321)
Pozemní zařízení pro letadla - Zvláštní požadavky - Část 4: Nástupní mosty pro cestující

ČSN EN 12312-6 (319321)
Pozemní zařízení pro letadla - Zvláštní požadavky - Část 6: Odledňovače a odledňovací/protinámrazová zařízení

ČSN EN 12312-7 (319321)
Pozemní zařízení pro letadla - Zvláštní požadavky - Část 7: Zařízení k přemísťování letadel

ČSN EN 12312-8 (319321)
Pozemní zařízení pro letadla - Zvláštní požadavky - Část 8: Schody a plošiny pro údržbu nebo obsluhu

ČSN EN 12312-9 (319321)
Pozemní zařízení pro letadla - Zvláštní požadavky - Část 9: Nakládače kontejnerů/palet

foo