ČSN EN 13732 (515510)

Potravinářské stroje - Chladicí tanky na mléko na farmách - Požadavky na provedení, bezpečnost a hygienu

ČSN EN 13732 Potravinářské stroje - Chladicí tanky na mléko na farmách - Požadavky na provedení, bezpečnost a hygienu
7 stran
(kliknutím zvětšíte)
Objednat


Cena: 602 Kč
včetně 0 % DPH
ks
skladem
tisk na počkání
Pozor, tato norma bude zrušena k 31. 7. 2025. Doporučujeme zakoupit její náhradu.

Anotace obsahu normy

Tato evropská norma stanovuje požadavky na konstrukci, provedení, bezpečnost a hygienu chladicích tanků na mléko a odpovídající zkušební metody, řeší všechna významná nebezpečí nebezpečné situace a události týkající se chladicích tanků na mléko na farmách, když jsou používány podle určení a za podmínek předvídatelného nesprávného použití výrobcem.
Tato norma platí pro chladicí tanky na mléko s kondenzačními jednotkami chlazenými vzduchem a s automatickým řízením, určené pro instalaci na farmách nebo v místech sběru mléka. Tato norma platí pro tanky pro dvě důje (24 h), čtyři důje (48 h) a šest důjí (72 h), ve kterých chlazení probíhá zcela (nepředchlazené mléko) nebo částečně (v případě předchlazeného mléka) uvnitř tanku.
Požadavky na provedení neplatí pro tanky v kombinaci s okamžitým zchlazením nebo ve spojení s kontinuálním systémem dojení (např. dojení pomocí robotů).
Tato evropská norma se netýká mobilních tanků, tanků, které předpokládají sklápění pro vyprázdnění, zařízení pro dopravu mléka do tanku, zařízení pro předběžné nebo okamžité zchlazení mléka, nebezpečí vyplývajících z používání jiné energie než elektrické energie, tlakových hledisek vakuových tanků a kalibračních požadavků na tanky, které mají být používány jako systém pro účely placení.

Označení ČSN EN 13732 (515510)
Katalogové číslo 95026
Cena 570 Kč570
Datum schválení 1. 3. 2014
Datum účinnosti 1. 4. 2014
Jazyk čeština
Počet stran 64 stran formátu A4
EAN kód 8590963950266
Změny a opravy Z1 8.23t
Norma je platná do 31. 7. 2025
a bude nahrazena ČSN EN 13732 ed. 2 (515510)
Tato norma nahradila ČSN EN 13732 +A2 (515510) z prosince 2009
Dostupnost skladem (tisk na počkání)
foo