ČSN EN 13732 ed. 2 (515510) Aktuální vydání

Potravinářská strojní zařízení - Chladicí tanky na mléko na farmách - Požadavky na provedení, bezpečnost a hygienu

ČSN EN 13732 ed. 2 Potravinářská strojní zařízení - Chladicí tanky na mléko na farmách - Požadavky na provedení, bezpečnost a hygienu
6 stran
(kliknutím zvětšíte)
Objednat
Cena: 590 Kč
včetně 0 % DPH
ks
skladem
tisk na počkání

Anotace obsahu normy

ČSN EN 13732

Tento dokument stanovuje požadavky na konstrukci, provedení, bezpečnost a hygienu chladicích tanků na mléko a odpovídající zkušební metody.
POZNÁMKA - Informativní příloha K uvádí některé prvky týkající se odhadu a výpočtu spotřeby energie.
Tento dokument se zabývá všemi významnými nebezpečími, nebezpečnými situacemi a událostmi souvisejícími s chladicími tanky na mléko na farmě, pokud jsou instalovány, používány a udržovány tak, jak je předpokládáno výrobcem (viz informativní příloha A).
Tento dokument platí pro chladicí tanky na mléko s kondenzačními jednotkami chlazenými vzduchem a s automatickým ovládáním určené pro instalaci na farmách nebo v místech sběru mléka. Tento dokument platí pro tanky pro dvě důje (24 h), čtyři důje (48 h) a šest důjí (72 h), ve kterých chlazení probíhá zcela (nepředchlazené mléko) nebo částečně (v případě předchlazeného mléka) uvnitř tanku. Platí také pro tanky v kombinaci s kontinuálním systémem důje (např. robotické důje).
Tento dokument nepokrývá:
- mobilní tanky;
- tanky určené ke sklápění pro vyprázdnění;
- zařízení pro dopravu mléka do tanku;
- zařízení pro předběžné zchlazení mléka;
- nebezpečí vyplývající z používání jiné energie než elektrické energie;
- tlaková hlediska vakuových tanků (tank, jehož vnitřní nádrž je navržena pro provoz při tlaku nižším, než je atmosférický tlak);
- požadavky na kalibraci měření objemu mléka.
Tento dokument neplatí pro chladicí tanky na mléko na farmách, které byly vyrobeny před datem vydání této EN.

Označení ČSN EN 13732 ed. 2 (515510)
Katalogové číslo 517765
Cena 590 Kč590
Datum schválení 1. 8. 2023
Datum účinnosti 1. 9. 2023
Jazyk čeština
Počet stran 80 stran formátu A4
EAN kód 8596135177653
Tato norma nahradila ČSN EN 13732 ed. 2 (515510) z ledna 2023
ČSN EN 13732 (515510) z března 2014
Dostupnost skladem (tisk na počkání)
foo