ČSN EN ISO 80601-2-13 (364801)

Zdravotnické elektrické přístroje - Část 2-13: Zvláštní požadavky na základní bezpečnost a nezbytnou funkčnost anestetických pracovišť

ČSN EN ISO 80601-2-13 Zdravotnické elektrické přístroje - Část 2-13: Zvláštní požadavky na základní bezpečnost a nezbytnou funkčnost anestetických pracovišť
9 stran
(kliknutím zvětšíte)
Objednat


Cena: 1 157 Kč
včetně 0 % DPH
ks
skladem
tisk na počkání
Pozor, tato norma bude zrušena k 30. 6. 2025. Doporučujeme zakoupit její náhradu.

Anotace obsahu normy

ČSN EN ISO 80601-2-13 platí pro základní bezpečnost a nezbytnou funkčnost anestetických pracovišť pro podávání inhalační anestézie za trvalého dohledu profesionální obsluhy. Norma specifikuje zvláštní požadavky na kompletní anestetické pracoviště, jakož i na další součásti anestetického pracoviště, které, i když se samy o sobě považují za individuální přístroje, smí být ve spojení s jiným příslušnými součástmi anestetického pracoviště použity pro vytvoření anestetického pracoviště podle dané specifikace. Jedná se o systém dodávání anestetického plynu, anestetický dýchací systém, systém odvodu anestetického plynu, systém anestetického odpařovače, anestetický ventilátor, monitorovací přístroj, alarmový systém a ochranné zařízení. Norma platí rovněž pro příslušenství určené jeho výrobcem k připojení k anestetickému pracovišti, pokud charakteristiky tohoto příslušenství mohou ovlivnit jeho základní bezpečnost a nezbytnou funkčnost. Norma neplatí pro anestetická pracoviště určená pro použití s anestetiky, která jsou považována za hořlavá. Předmětem normy je stanovení zvláštních požadavků na základní bezpečnost a nezbytnou funkčnost jak anestetického pracoviště a jeho jednotlivých součástí, navržených pro použití v anestetickém pracovišti, tak jeho příslušenství. Toto vydání normy je velkou technickou revizí předmětu ČSN EN 60601-2-13 (36 4800) z května 2007, ČSN EN ISO 8835-2 (85 2109) z prosince 2009, ČSN EN ISO 8835-3 (85 2109) z července 2009, ČSN EN ISO 8835-4 (85 2109) ze září 2009 a ČSN EN ISO 8835-5 (85 2109) ze září 2009. které sdružuje do jednoho dokumentu, odstraňuje duplikace a nesourodost, a harmonizuje vše s ČSN EN 60601-1 ed. 2 (36 4801).

Označení ČSN EN ISO 80601-2-13 (364801)
Katalogové číslo 94386
Cena 770 Kč770
Datum schválení 1. 1. 2014
Datum účinnosti 1. 2. 2014
Jazyk čeština
Počet stran 94 stran formátu A4
EAN kód 8590963943862
Změny a opravy A1 5.20t, A2 5.20t, Z1 12.22t
Norma je platná do 30. 6. 2025
a bude nahrazena ČSN EN ISO 80601-2-13 ed. 2 (364801)
Tato norma nahradila ČSN EN 60601-2-13 (364800) z května 2007
ČSN EN ISO 8835-2 (852109) z prosince 2009
ČSN EN ISO 8835-3 (852109) z července 2009
ČSN EN ISO 8835-5 (852109) z září 2009
ČSN EN ISO 8835-4 (852109) z září 2009
ČSN EN ISO 80601-2-13 (364801) z června 2013
Dostupnost skladem (tisk na počkání)

Další příbuzné normy

ČSN EN 80601-2-35 (364801)
Zdravotnické elektrické přístroje - Část 2-35: Zvláštní požadavky na základní bezpečnost a nezbytnou funkčnost ohřívacích prostředků s přikrývkami, poduškami a matracemi pro ohřívání ve zdravotnictví

ČSN EN 80601-2-58 ed. 2 (364801)
Zdravotnické elektrické přístroje - Část 2-58: Zvláštní požadavky na základní bezpečnost a nezbytnou funkčnost zařízení pro odstraňování čoček a vitrektomii v oční chirurgii

ČSN EN IEC 80601-2-26 (364801)
Zdravotnické elektrické přístroje - Část 2-26: Zvláštní požadavky na základní bezpečnost a nezbytnou funkčnost elektroencefalografů

ČSN EN IEC 80601-2-30 ed. 2 (364801)
Zdravotnické elektrické přístroje - Část 2-30: Zvláštní požadavky na základní bezpečnost a nezbytnou funkčnost automatizovaných neinvazivních tonometrů

ČSN EN IEC 80601-2-49 (364801)
Zdravotnické elektrické přístroje - Část 2-49: Zvláštní požadavky na základní bezpečnost a nezbytnou funkčnost multifunkčních pacientských monitorů

ČSN EN IEC 80601-2-59 ed. 2 (364801)
Zdravotnické elektrické přístroje - Část 2-59: Zvláštní požadavky na základní bezpečnost a nezbytnou funkčnost termografů pro screening horečnatých stavů u lidí

ČSN EN IEC 80601-2-60 ed. 2 (364801)
Zdravotnické elektrické přístroje - Část 2-60: Zvláštní požadavky na základní bezpečnost a nezbytnou funkčnost stomatologického vybavení

ČSN EN IEC 80601-2-71 (364801)
Zdravotnické elektrické přístroje - Část 2-71: Zvláštní požadavky na základní bezpečnost a nezbytnou funkčnost přístrojů pro funkční spektroskopii v blízké infračervené oblasti (NIRS)

ČSN EN IEC 80601-2-77 (364801)
Zdravotnické elektrické přístroje - Část 2-77: Zvláštní požadavky na základní bezpečnost a nezbytnou funkčnost roboticky asistovaných chirurgických přístrojů

ČSN EN IEC 80601-2-78 (364801)
Zdravotnické elektrické přístroje - Část 2-78: Zvláštní požadavky na základní bezpečnost a nezbytnou funkčnost zdravotnických robotů pro rehabilitaci, posuzování, kompenzování nebo zmírňování

ČSN EN ISO 80601-2-12 (364801)
Zdravotnické elektrické přístroje - Část 2-12: Zvláštní požadavky na základní bezpečnost a nezbytnou funkčnost ventilátorů pro kritickou péči

ČSN EN ISO 80601-2-13 ed. 2 (364801)
Zdravotnické elektrické přístroje - Část 2-13: Zvláštní požadavky na základní bezpečnost a nezbytnou funkčnost anesteziologických pracovišť

ČSN EN ISO 80601-2-55 ed. 2 (364801)
Zdravotnické elektrické přístroje - Část 2-55: Zvláštní požadavky na základní bezpečnost a nezbytnou funkčnost monitorů dýchacích plynů

ČSN EN ISO 80601-2-56 ed. 2 (364801)
Zdravotnické elektrické přístroje - Část 2-56: Zvláštní požadavky na základní bezpečnost a nezbytnou funkčnost lékařských teploměrů pro měření tělesné teploty

ČSN EN ISO 80601-2-61 (364801)
Zdravotnické elektrické přístroje - Část 2-61: Zvláštní požadavky na základní bezpečnost a nezbytnou funkčnost přístrojů pro pulzní oxymetrii

ČSN EN ISO 80601-2-67 (364801)
Zdravotnické elektrické přístroje - Část 2-67: Zvláštní požadavky na základní bezpečnost a nezbytnou funkčnost zařízení pro úsporu kyslíku

ČSN EN ISO 80601-2-69 (364801)
Zdravotnické elektrické přístroje - Část 2-69: Zvláštní požadavky na základní bezpečnost a nezbytnou funkčnost koncentrátorů kyslíku

ČSN EN ISO 80601-2-70 (364801)
Zdravotnické elektrické přístroje - Část 2-70: Zvláštní požadavky na základní bezpečnost a nezbytnou funkčnost přístrojů pro dechovou terapii spánkové apnoe

ČSN EN ISO 80601-2-72 (364801)
Zdravotnické elektrické přístroje - Část 2-72: Zvláštní požadavky na základní bezpečnost a nezbytnou funkčnost ventilátorů pro domácí péči o pacienty závislé na ventilátoru

ČSN EN ISO 80601-2-74 (364801)
Zdravotnické elektrické přístroje - Část 2-74: Zvláštní požadavky na základní bezpečnost a nezbytnou funkčnost zvlhčovacích přístrojů pro dýchání

ČSN EN ISO 80601-2-79 (364801)
Zdravotnické elektrické přístroje - Část 2-79: Zvláštní požadavky na základní bezpečnost a nezbytnou funkčnost přístrojů pro podporu ventilace při ventilační tísni

ČSN EN ISO 80601-2-80 (364801)
Zdravotnické elektrické přístroje - Část 2-80: Zvláštní požadavky na základní bezpečnost a nezbytnou funkčnost přístrojů pro podporu ventilace při ventilační nedostatečnosti

ČSN EN ISO 80601-2-84 (364801)
Zdravotnické elektrické přístroje - Část 2-84: Zvláštní požadavky na základní bezpečnost a nezbytnou funkčnost ventilátorů pro prostředí urgentních zdravotnických služeb

ČSN EN ISO 80601-2-85 (364801)
Zdravotnické elektrické přístroje - Část 2-85: Zvláštní požadavky na základní bezpečnost a nezbytnou funkčnost přístrojů pro oxymetrii mozkové tkáně

ČSN EN ISO 80601-2-87 (364801)
Zdravotnické elektrické přístroje - Část 2-87: Zvláštní požadavky na základní bezpečnost a nezbytnou funkčnost vysokofrekvenčních ventilátorů

ČSN EN ISO 80601-2-90 (364801)
Zdravotnické elektrické přístroje - Část 2-90: Zvláštní požadavky na základní bezpečnost a nezbytnou funkčnost přístrojů pro vysokoprůtokovou respirační terapii

foo