ČSN EN 60904-7 ed. 2 (364604)

Fotovoltaické součástky - Část 7: Výpočet chyby spektrálního nepřizpůsobení při zkouškách fotovoltaické součástky

Objednat


Cena: 262 Kč
včetně 15 % DPH
ks
skladem
tisk na počkání
Pozor, tato norma bude zrušena k 24. 9. 2022. Doporučujeme zakoupit její náhradu.

Anotace obsahu normy

Tato norma EN 60904-7 popisuje postup pro korigování chyby v důsledku systematické odchylky od referenční hodnoty, vnášené do testování fotovoltaického (PV) zařízení, způsobené neshodou mezi spektrem zkoušky a referenčním spektrem a neshodou mezi spektrálními odezvami (SR - spectral response) referenčního fotoelektrického článku a zkušebního vzorku. Postup se týká pouze fotovoltaických zařízení, jejichž spektrální odezvy (SR) jsou lineární, jak je definováno v IEC 60904-10. Tento postup je platný pro zařízení s jednoduchým spojením, princip však může být rozšířen, aby zahrnoval i zařízení s více spojeními. Protože PV zařízení má odezvu závislou na vlnové délce, je jeho výkon významně ovlivněn spektrálním rozložením dopadajícího záření, které se u přírodního slunečního světla mění v závislosti na různých faktorech, jako jsou umístění, počasí, roční období, denní čas, orientace absorpčního povrchu atd., a při použití simulátoru v závislosti na jeho typu a podmínkách. Jestliže výkon PV zařízení je měřen s použitím známého spektrálního rozložení ozáření, jeho proud nakrátko při jakémkoliv jiném spektrálním rozložení ozáření může být vypočten použitím spektrální odezvy zkoušeného PV zařízení.

Označení ČSN EN 60904-7 ed. 2 (364604)
Katalogové číslo 84658
Cena 230 Kč230
Datum schválení 1. 12. 2009
Datum účinnosti 1. 1. 2010
Jazyk angličtina (obsahuje anglický text a českou titulní stranu)
Počet stran 20 stran formátu A4
EAN kód 8590963846583
Změny a opravy Z1 4.20t
Norma je platná do 24. 9. 2022
a bude nahrazena ČSN EN IEC 60904-7 ed. 3 (364604)
Tato norma nahradila ČSN EN 60904-7 (364604) z března 1999
Dostupnost skladem (tisk na počkání)

Další příbuzné normy

ČSN EN 60904-1 ed. 2 (364604)
Fotovoltaické součástky - Část 1: Měření fotovoltaických voltampérových charakteristik

ČSN EN 60904-1-1 (364604)
Fotovoltaické součástky - Část 1-1: Měření voltampérových charakteristik fotovoltaických (PV) součástek s více přechody

ČSN EN 60904-10 ed. 2 (364604)
Fotovoltaické součástky - Část 10: Metody měření linearity

ČSN EN 60904-2 ed. 3 (364604)
Fotovoltaické součástky - Část 2: Požadavky na referenční fotovoltaické součástky

ČSN EN 60904-3 ed. 3 (364604)
Fotovoltaické součástky - Část 3: Zásady měření pro zemské fotovoltaické (PV) solární součástky s referenčními údaji spektrálního rozložení ozařování

ČSN EN 60904-4 (364604)
Fotovoltaické součástky - Část 4: Referenční solární součástky - Postupy pro stanovení kalibrační návaznosti

ČSN EN 60904-5 ed. 2 (364604)
Fotovoltaické součástky - Část 5: Určení ekvivalentní teploty článku (ECT) fotovoltaických (FV) součástek metodou napětí naprázdno

ČSN EN 60904-8 ed. 2 (364604)
Fotovoltaické součástky - Část 8: Měření spektrální citlivosti fotovoltaické (PV) součástky

ČSN EN 60904-8-1 (364604)
Fotovoltaické součástky - Část 8-1: Měření spektrální citlivosti fotovoltaických (PV) součástek s více přechody

ČSN EN 60904-9 (364604)
Fotovoltaické součástky - Část 9: Požadavky na výkon solárního simulátoru

ČSN EN IEC 60904-3 ed. 4 (364604)
Fotovoltaické součástky - Část 3: Zásady měření pro zemské fotovoltaické (PV) solární součástky s referenčními údaji spektrálního rozložení ozařování

ČSN EN IEC 60904-4 ed. 2 (364604)
Fotovoltaické součástky - Část 4: Referenční solární součástky - Postupy pro stanovení kalibrační návaznosti

ČSN EN IEC 60904-7 ed. 3 (364604)
Fotovoltaické součástky - Část 7: Výpočet chyby spektrálního nepřizpůsobení při zkouškách fotovoltaické součástky