Přihlásit | Registrovat | Jak nakupovat | Reklamace | Kontakty
Uživatel nepřihlášen (přihlásit)
Celková cena: 0 Kč | Košík je prázdný

Navigátor

ČSN (normy i změny) z dubna 1994

Katalog Označení
Název
Cena s DPH
16184

ČSN ISO 8514-1 (013827) - duben 1994

Mikrografie. Mikrografická média COM. Kontrola jakosti. Část 1: Požadavky na zkušební diapozitiv a zkušební data na magnetickém nosiči

190 Kč vč. DPH
16185

ČSN ISO 8514-2 (013828) - duben 1994

Mikrografie. Mikrografická média COM. Kontrola jakosti. Část 2: Postup

190 Kč vč. DPH
16161

ČSN ISO 4291 (014411) - duben 1994

Metody hodnocení úchylek kruhovitosti. Měření změn poloměru

340 Kč vč. DPH
16162

ČSN ISO 4292 (014412) - duben 1994

Metody. Hodnocení úchylek kruhovitosti. Měření dvou a tříbodovou metodou

230 Kč vč. DPH
16129

ČSN 02 1051 (021051) - duben 1994

Spojovací součásti. Hloubka děr pro závrtné šrouby

65 Kč vč. DPH
16135

ČSN 13 4309-4 (134309) - duben 1994

Průmyslové armatury. Pojistné ventily. Část 4: Typové zkoušky

125 Kč vč. DPH
15854

ČSN ISO 2236 (230607) - duben 1994

Kované a trubkové nástrčné klíče. Maximální vnější rozměry hlav

65 Kč vč. DPH
15921

ČSN 26 0607 (260607) - duben 1994

Zařízení pro plynulou dopravu nákladů. Bezpečnostní předpisy pro dopravníky a elevátory s řetězy. Příklady ochrany nebezpečných sbíhavých míst

340 Kč vč. DPH
15923

ČSN 26 0608 (260608) - duben 1994

Zařízení pro plynulou dopravu nákladů. Řetězové dopravníky s nosnými prostředky nebo unašeči nákladu. Příklady ochrany proti úrazům unašeči nákladu

230 Kč vč. DPH
16110

ČSN IEC 231 A (356601) - duben 1994

Všeobecné zásady vybavení jaderných reaktorů měřicími a řídicími systémy. Dodatek A

230 Kč vč. DPH
16167

ČSN IEC 960 (356617) - duben 1994

Funkční kritéria návrhu systému sdělování bezpečnostních parametrů pro jaderné elektrárny

190 Kč vč. DPH
16098

ČSN IEC 268-2 (368305) - duben 1994

Elektroakustická zařízení. Část 2: Vysvětlení všeobecných termínů a výpočetních metod

230 Kč vč. DPH
16081

ČSN 41 1373 (411373) - duben 1994

Ocel 11 373

340 Kč vč. DPH
16082

ČSN 41 1375 (411375) - duben 1994

Ocel 11 375

230 Kč vč. DPH
16051

ČSN 41 1378 (411378) - duben 1994

Ocel 11 378

190 Kč vč. DPH
16083

ČSN 41 1503 (411503) - duben 1994

Ocel 11 503

190 Kč vč. DPH
16084

ČSN 41 1523 (411523) - duben 1994

Ocel 11 523

230 Kč vč. DPH
16147

ČSN EN 10001 (420041) - duben 1994

Definice a rozdělení surových želez

190 Kč vč. DPH
16152

ČSN ISO 9556 (420542) - duben 1994

Ocel a železo. Stanovení celkového obsahu uhlíku. Metoda infračervené absorpce po spálení v indukční peci

K normě byly vydány následující změny a opravy: Z1 10.04t


262 Kč vč. DPH
15831

ČSN EN 27526 (420640) - duben 1994

Nikl, feronikl a slitiny niklu. Stanovení síry. Metoda infračervené absorpce po spálení v indukční peci

230 Kč vč. DPH
15832

ČSN EN 27527 (420640) - duben 1994

Nikl, feronikl a slitiny niklu. Stanovení síry. Jodometrická titrační metoda po spálení v indukční peci

190 Kč vč. DPH
15828

ČSN ISO 6351 (420640) - duben 1994

Nikl. Stanovení stříbra, bismutu, kadmia, kobaltu, mědi, železa, manganu, olova a zinku. Plamenová atomová absorpční spektrometrická metoda

230 Kč vč. DPH
15829

ČSN ISO 7523 (420640) - duben 1994

Nikl. Stanovení stříbra, arsenu, bismutu, kadmia, olova, antimonu, selenu, cínu, telluru a thalia. Elektrotermická atomová absorpční spektrometrická metoda

190 Kč vč. DPH
15830

ČSN ISO 7525 (420640) - duben 1994

Nikl. Stanovení síry. Spektrofotometrická metoda methylenové modři po vývinu sirovodíku

190 Kč vč. DPH
15833

ČSN ISO 7528 (420640) - duben 1994

Slitiny niklu. Stanovení železa. Titrační metoda s dichromanem draselným

190 Kč vč. DPH
15841

ČSN ISO 9389 (420640) - duben 1994

Slitiny niklu. Stanovení kobaltu. Metoda potenciometrické titrace s hexakyanoželezitanem draselným

190 Kč vč. DPH
16169

ČSN EN 323 (490142) - duben 1994

Dosky z dreva. Zisťovanie hustoty

125 Kč vč. DPH
15530

ČSN ISO 7984 (496000) - duben 1994

Dřevozpracující zařízení. Technická klasifikace strojů a zařízení na zpracování dřeva a pomocných zařízení na zpracování dřeva

590 Kč vč. DPH
16104

ČSN EN 234 (503404) - duben 1994

Tapety v rolích. Specifikace pro tapety k další úpravě

190 Kč vč. DPH
15920

ČSN 72 7014 (727014) - duben 1994

Stanovení součinitele tepelné vodivosti materiálů v ustáleném tepelném stavu. Vyhodnocení zkoušek

125 Kč vč. DPH
15810

ČSN 73 3440 (733440) - duben 1994

Stavební práce. Sklenářské práce stavební. Základní ustanovení

125 Kč vč. DPH
16223

ČSN 73 6815/změna Z2 (736815) - duben 1994

Vodohospodářská řešení vodních nádrží

Změna byla zrušena k 1. listopadu 2004.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.
16171

ČSN EN 29073-1 (806131) - duben 1994

Textilie. Zkušební metody pro netkané textilie. Část 1: Zjišťování plošné hmotnosti

125 Kč vč. DPH
16042

ČSN ISO 570 (813521) - duben 1994

Textilní stroje a příslušenství. Nosné dráty nitěnek pro nitěnky s uzavřenými koncovými očky ve tvaru "O"

125 Kč vč. DPH