ČSN (normy i změny) z dubna 1994

zobrazit normy po skupinách

01 Obecná třída

ČSN ISO 8514-1 (013827) - duben 1994

Mikrografie. Mikrografická média COM. Kontrola jakosti. Část 1: Požadavky na zkušební diapozitiv a zkušební data na magnetickém nosiči

190 Kč

ČSN ISO 8514-2 (013828) - duben 1994

Mikrografie. Mikrografická média COM. Kontrola jakosti. Část 2: Postup

190 Kč

ČSN ISO 4291 (014411) - duben 1994

Metody hodnocení úchylek kruhovitosti. Měření změn poloměru

340 Kč

ČSN ISO 4292 (014412) - duben 1994

Metody. Hodnocení úchylek kruhovitosti. Měření dvou a tříbodovou metodou

230 Kč

02 Strojní součásti

ČSN 02 1051 (021051) - duben 1994

Spojovací součásti. Hloubka děr pro závrtné šrouby

65 Kč

13 Armatury a potrubí

ČSN 13 4309-4 (134309) - duben 1994

Průmyslové armatury. Pojistné ventily. Část 4: Typové zkoušky

125 Kč

23 Nářadí

ČSN ISO 2236 (230607) - duben 1994

Kované a trubkové nástrčné klíče. Maximální vnější rozměry hlav

65 Kč

26 Zařízení dopravní a pro manipulaci s materiálem

ČSN 26 0607 (260607) - duben 1994

Zařízení pro plynulou dopravu nákladů. Bezpečnostní předpisy pro dopravníky a elevátory s řetězy. Příklady ochrany nebezpečných sbíhavých míst

340 Kč

ČSN 26 0608 (260608) - duben 1994

Zařízení pro plynulou dopravu nákladů. Řetězové dopravníky s nosnými prostředky nebo unašeči nákladu. Příklady ochrany proti úrazům unašeči nákladu

230 Kč

35 Elektrotechnika

ČSN IEC 231 A (356601) - duben 1994

Všeobecné zásady vybavení jaderných reaktorů měřicími a řídicími systémy. Dodatek A

230 Kč

ČSN IEC 960 (356617) - duben 1994

Funkční kritéria návrhu systému sdělování bezpečnostních parametrů pro jaderné elektrárny

190 Kč

36 Elektrotechnika

ČSN IEC 268-2 (368305) - duben 1994

Elektroakustická zařízení. Část 2: Vysvětlení všeobecných termínů a výpočetních metod

230 Kč

41 Hutnictví - materiálové listy ocelí

ČSN 41 1373 (411373) - duben 1994

Ocel 11 373

340 Kč

ČSN 41 1375 (411375) - duben 1994

Ocel 11 375

230 Kč

ČSN 41 1378 (411378) - duben 1994

Ocel 11 378

190 Kč

ČSN 41 1503 (411503) - duben 1994

Ocel 11 503

190 Kč

ČSN 41 1523 (411523) - duben 1994

Ocel 11 523

230 Kč

42 Hutnictví

ČSN EN 10001 (420041) - duben 1994

Definice a rozdělení surových želez

190 Kč

ČSN ISO 9556 (420542) - duben 1994

Ocel a železo. Stanovení celkového obsahu uhlíku. Metoda infračervené absorpce po spálení v indukční peci

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: Z1 10.04t

262 Kč

ČSN EN 27527 (420640) - duben 1994

Nikl, feronikl a slitiny niklu. Stanovení síry. Jodometrická titrační metoda po spálení v indukční peci

190 Kč

ČSN ISO 6351 (420640) - duben 1994

Nikl. Stanovení stříbra, bismutu, kadmia, kobaltu, mědi, železa, manganu, olova a zinku. Plamenová atomová absorpční spektrometrická metoda

230 Kč

ČSN ISO 7523 (420640) - duben 1994

Nikl. Stanovení stříbra, arsenu, bismutu, kadmia, olova, antimonu, selenu, cínu, telluru a thalia. Elektrotermická atomová absorpční spektrometrická metoda

190 Kč

ČSN ISO 7525 (420640) - duben 1994

Nikl. Stanovení síry. Spektrofotometrická metoda methylenové modři po vývinu sirovodíku

190 Kč

ČSN ISO 7528 (420640) - duben 1994

Slitiny niklu. Stanovení železa. Titrační metoda s dichromanem draselným

190 Kč

ČSN ISO 9389 (420640) - duben 1994

Slitiny niklu. Stanovení kobaltu. Metoda potenciometrické titrace s hexakyanoželezitanem draselným

190 Kč

49 Průmysl dřevozpracující

ČSN EN 323 (490142) - duben 1994

Dosky z dreva. Zisťovanie hustoty

125 Kč

ČSN ISO 7984 (496000) - duben 1994

Dřevozpracující zařízení. Technická klasifikace strojů a zařízení na zpracování dřeva a pomocných zařízení na zpracování dřeva

590 Kč

72 Stavební suroviny, materiály a výrobky

ČSN 72 7014 (727014) - duben 1994

Stanovení součinitele tepelné vodivosti materiálů v ustáleném tepelném stavu. Vyhodnocení zkoušek

125 Kč

73 Navrhování a provádění staveb

ČSN 73 3440 (733440) - duben 1994

Stavební práce. Sklenářské práce stavební. Základní ustanovení

125 Kč

ČSN 73 6815/změna Z2 (736815) - duben 1994

Vodohospodářská řešení vodních nádrží

Změna byla zrušena k 1. listopadu 2004.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

80 Textilní suroviny a výrobky

ČSN EN 29073-1 (806131) - duben 1994

Textilie. Zkušební metody pro netkané textilie. Část 1: Zjišťování plošné hmotnosti

125 Kč

81 Strojní zařízení textilního průmyslu

ČSN ISO 570 (813521) - duben 1994

Textilní stroje a příslušenství. Nosné dráty nitěnek pro nitěnky s uzavřenými koncovými očky ve tvaru "O"

125 Kč