ČSN P ENV 247 (690006) Zrušená norma

Výměníky tepla. Terminologie

Tuto normu nelze objednat, jelikož byla zrušena.
Podívejte se na její náhradu.

Anotace obsahu normy

Tato předběžná norma je identická s ENV 247. Tato evropská předběžná norma je součástí řady evropských norem věnovaných výměníkům tepla. Výměníky tepla nacházejí uplatnění v mimořádně širokém okruhu provozních zařízení a aplikují se ve všech oblastech průmyslových činností. Toto je důvod, proč je nemožné dosáhnout klasifikace všech požadovaných elementů, přicházejících do úvahy v aktuálních podmínkách, ačkoliv takováto klasifikace je požadovaná. Analýza byla proto provedena s ohledem na základní kritéria navrhování a výrobu výměníků tepla a tato analýza byla použita jako podklad pro tuto terminologii. Funkce výměníku tepla v systému, do kterého je začleněn, je důležitým faktorem pro návrh výměníku a jejich seznam je uveden v příloze A, (stanovení dvou hlavních funkcí výměníků tepla: energetické cykly, technika životního prostředí), aby ilustroval několik základních funkcí výměníků tepla v určitých technologických oblastech. Záměrem této předběžné evropské normy je zavedení terminologie výměníků tepla tak, aby byly používány shodné názvy. Pro účely této předběžné normy je výměník tepla zařízením, jehož hlavní funkcí je přenos tepla mezi dvěma pracovními látkami oddělenými stěnou. Norma má v podstatě charakter spíše třídicí normy, protože obsahuje členění výměníků bez definic. ČSN P ENV 247 (69 0006) byla vydána v dubnu 1994.

Označení ČSN P ENV 247 (690006)
Katalogové číslo 16008
Cena 230 Kč230
Datum schválení 1. 4. 1994
Datum účinnosti 1. 5. 1994
Jazyk čeština
Počet stran 20 stran
EAN kód 8590963160085
Norma byla zrušena k 1. 6. 1998
a nahrazena ČSN EN 247 (690006)