ČSN IEC 861 (356567) Zrušená norma

Zařízení pro kontinuální monitorování radionuklidů emitujících záření beta a gama v kapalných výpustích

ČSN IEC 861 Zařízení pro kontinuální monitorování radionuklidů emitujících záření beta a gama v kapalných výpustích
8 stran
(kliknutím zvětšíte)
Tuto normu nelze objednat, jelikož byla zrušena.
Podívejte se na její náhradu.

Anotace obsahu normy

Norma obsahuje IEC 861:1987. Tato norma je podle § 3 zákona č. 142/1991 Sb., o československých technických normách, ve znění zákona č. 632/1992 Sb., závazná v rozsahu působnosti Státního úřadu pro jadernou bezpečnost na základě jeho požadavku. Předmětem této normy je stanovení všeobecných požadavků a uvedení příkladů použitelných metod pro zařízení pro kontinuální monitorování radioaktivity v kapalných výpustích. Norma stanoví všeobecné vlastnosti, všeobecné zkušební postupy, radiační, elektrické a bezpečnostní údaje, údaje o klimatických podmínkách, označení a osvědčení zařízení. Tato norma platí pro monitory kapalných výpustí, jež jsou určeny pro tyto funkce: měření koncentrace radionuklidů v kapalných výpustích a jejich časový průběh;a dále: spuštění výstražné signalizace, pokud je předmětem stanovená objemová aktivita a/nebo celková aktivita v kapalných výpustích překročena. Norma má tři kapitoly: I: Všeobecně s rozsáhlou názvoslovnou částí, II: Návrh monitoru kapalných výpustí a III: Zkušení postupy. ČSN IEC 861 (35 6567) byla vydána v dubnu 1994. Nahradila ČSN 35 6567 z 5.12.1988.

Označení ČSN IEC 861 (356567)
Katalogové číslo 16055
Cena 350 Kč350
Datum schválení 1. 4. 1994
Datum účinnosti 1. 5. 1994
Jazyk čeština
Počet stran 32 stran formátu A4
EAN kód 8590963160559
Změny a opravy Z1 2.09t
Norma byla zrušena k 1. 2. 2011
a nahrazena ČSN EN 60861 (356567)
Dostupnost skladem (tisk na počkání)