ČSN 73 0600 (730600) Zrušená norma

Ochrana staveb proti vodě. Hydroizolace. Základní ustanovení

Tuto normu nelze objednat, jelikož byla zrušena.
Podívejte se na její náhradu.

Anotace obsahu normy

Norma platí pro navrhování a provádění ochrany staveb proti nežádoucímu působení vody. Vymezuje funkce izolace proti vodě (hydroizolace) jako stavebního prvku omezujícího nebo zamezujícího pronikání a šíření vody, definuje činitele závažné z hlediska funkce hydroizolace, formuluje základní funkční a uživatelské požadavky, uvádí nejčastěji používané termíny společné většině hydroizolací a stanoví obecné zásady pro navrhování ochrany staveb proti vodě. Normu lze využít, pokud jiné předpisy nestanoví jinak, i pro izolace proti jiným kapalinám, jejichž účinky na hydroizolaci jsou podobné jako u vody. Norma se nevztahuje na nepřímé a speciální způsoby ochrany proti vodě. jsou normalizována např.: Způsoby ochrany proti vodě, hlavní činitelé, ovlivňující vlastnosti hydroizolací, hlavní zásady navrhování ochrany staveb proti vodě apod. Poslední, devátá kapitola obsahuje ekologická hlediska a ochranu zdraví. Požaduje se dodržet hygienické požadavky, požadavek, aby hydroizolační vrstvy neuvolňovaly škodlivé látky, požadavek na schválení materiálů, které přicházejí do styku s poživatinami a konečně požadavek přihlížet k ekologické nezávadnosti materiálů. ČSN 73 0600 byla vydána v dubnu 1994.

Označení ČSN 73 0600 (730600)
Katalogové číslo 16143
Cena 230 Kč230
Datum schválení 1. 4. 1994
Datum účinnosti 1. 5. 1994
Jazyk čeština
Počet stran 16 stran
EAN kód 8590963161433
Norma byla zrušena k 1. 12. 2000
a nahrazena ČSN P 73 0600 (730600)
Dostupnost skladem (tisk na počkání)

Označení této normy občas uvidíte zapsané:

  • ČSN 73 06 00
  • ČSN 730600
  • ČSN 73 06 00 : 1994
  • ČSN 730600:1994
  • ČSN 73 0600:1994
foo