ČSN ISO 2082 (038509) Zrušená norma

Kovové povlaky. Elektrolyticky vyloučené povlaky kadmia na železe nebo oceli

Tuto normu nelze objednat, jelikož byla zrušena.
Podívejte se na její náhradu.

Anotace obsahu normy

Norma obsahuje ISO 2082:1986. Tato norma stanoví řadu elektrolyticky vyloučených povlaků kadmia určených k ochraně železa a oceli proti korozi v různých provozních podmínkách. Bezprostředně na to je uvedena následující: Výstraha: Páry kadmia jsou při vdechování jedovaté. Během tepelného zpracování se musí proto dodržovat veškerá opatření, která zabrání vystavení osob těmto parám. Vzhledem k jeho jedovatosti nemá být kadmium použito jako povlak žádného předmětu, který pravděpodobně přijde do styku s potravinami nebo nápoji. Protože páry kadmia jsou jedovaté, je nutno rovněž věnovat pozornost nebezpečí vznikajícímu při jeho sváření, pájení nebo tepelném zpracování. Tato norma ČSN ISO 2082 stanoví požadavky na elektrolyticky vyloučené povlaky kadmia na železe nebo oceli s výjimkou povlaků: a) na neopracovaném plechu, pásu nebo drátu; b) na vinutých pružinách s malým stoupáním; c) použitých pro jiné účely než ochranné nebo dekorativní. Norma obsahuje informace, které musí odběratel poskytnout výrobci povlaku, a požadavky na tepelné zpracování před elektrolytickým vyloučením povlaku i po něm. V kapitole 10 (Zkušební metody) je několik upozornění na možná pracovní rizika. např. v čl.10.1.2: Měření tloušťky na výrobcích malých rozměrů, je uvedena tato: Výstraha: Použití snímacích roztoků a) a b) (viz dále tato recenze) je spojeno s nebezpečím, a proto je nutné pečlivě dodržovat opatření uvedená v čl.10.1.2.2. Zmíněný článek uvádí příklady vhodných snímacích roztoků, a obsahuje tuto další: Výstrahu: Oxid antimonitý (Sb2O3) rozpuštěný v kyselině chlorovodíkové (tj. roztok a) a chlorid antimonitý (SbCl3) rozpuštěný v kyselině chlorovodíkové (tj. roztok b) jsou jedovaté. Je nutno zabránit zasažení kůže. Při použití snímacího roztoku a) nebo b) se během snímání může uvolňovat stibin (SbH3), což je velmi jedovatý plyn. Je zapotřebí dodržet přísná opatření, aby se zabránilo jeho vdechnutí. Snímání se provádí v digestoři. ČSN ISO 2082 (03 8509) byla vydána v dubnu 1993. Nahradila ČSN 03 8509 z 16.3.1987.

Označení ČSN ISO 2082 (038509)
Katalogové číslo 16124
Cena 190 Kč190
Datum schválení 1. 4. 1994
Datum účinnosti 1. 5. 1994
Jazyk čeština
Počet stran 12 stran
EAN kód 8590963161242
Norma byla zrušena k 1. 12. 2000
a nahrazena ČSN EN 12330 (038509)