ČSN 46 1100-8 (461100) Zrušená norma

Obilí potravinářské. Část 8: Kukuřice potravinářská

Tuto normu nelze objednat, jelikož byla zrušena.
Podívejte se na její náhradu.

Anotace obsahu normy

Čl.2.1, 2.2, 2.3, 2.4, 3.1, 3.2, 4.1 a 4.2 této normy jsou podle § 3 zákona č. 142/1991 Sb., o československých technických normách, ve znění zákona č. 632/1992 Sb., závazné v rozsahu působnosti Ministerstva zemědělství České republiky na základě jeho požadavku. ČSN 46 1100 se skládá z těchto částí: Část 1 dosud nevydána, Část 2 Pšenice potravinářská, Část 3 Pšenice tvrdá, část 4 Žito, Část 5 Ječmen sladovnický, Část 6 Ječmen potravinářský, Část 7 Oves potravinářský, Část 8 Kukuřice potravinářská. tato osmá část normy stanoví podmínky pro veškeré dodávky kukuřice seté (Zea mays L.) určené na výrobu mlýnských jedlých výrobků a kukuřičného škrobu. Neplatí pro kukuřici setou, určenou ke krmným účelům, dále neplatí pro kukuřici pukancovou, kukuřici cukrovou a pro osivo kukuřice. Významné jsou zezávazněné čl. kapitoly 2 - Technické požadavky a to pokud jde o příměsi a nečistoty. Čl.2.1 stanoví, co se považuje za příměs. Čl.2.2 pak stanovuje, co se považuje za nečistoty. Dále jsou zezávazněny v kap. 3 - Zdravotní nezávadnost: Čl.3.1, který stanoví: "Kromě požadavků stanovených v této normě musí kukuřice potravinářská odpovídat požadavkům stanoveným v ČSN 46 1010." Dále je závazný čl.3.2, který stanoví: "Kukuřice potravinářská musí být zdravá, vyzrálá, bez cizích pachů a škůdců. Nesmí obsahovat: a) zrna zjevně naplesnivělá a plesnivá; b) zrna porostlá, u nichž vyšel na povrch kořínek nebo klíček a dále zrna s ulomeným kořínkem nebo klíčkem se zřejmými známkami růstu; c) zrna v mléčné zralosti, tj. zrna nedozrálá, která obsahují mléčnou náplň zrna." ČSN 46 1100-8 byla vydána v dubnu 1994. Nahradila ČSN 46 1131 z 20.11.1984.

Označení ČSN 46 1100-8 (461100)
Katalogové číslo 16073
Cena 65 Kč65
Datum schválení 1. 4. 1994
Datum účinnosti 1. 5. 1994
Jazyk čeština
Počet stran 4 strany
EAN kód 8590963160733
Norma byla zrušena k 1. 7. 2002
a nahrazena ČSN 46 1200-6 (461200)
Dostupnost skladem (tisk na počkání)

Další příbuzné normy

ČSN 46 1100-1 (461100)
Obilí potravinářské - Část 1: Společná ustanovení

ČSN 46 1100-2 (461100)
Obiloviny potravinářské - Část 2: Pšenice potravinářská

ČSN 46 1100-3 (461100)
Obiloviny potravinářské - Část 3: Pšenice tvrdá (Triticum durum)

ČSN 46 1100-4 (461100)
Obiloviny potravinářské - Část 4: Žito

ČSN 46 1100-5 (461100)
Obiloviny potravinářské - Část 5: Ječmen sladovnický

ČSN 46 1100-7 (461100)
Obiloviny potravinářské - Část 7: Oves potravinářský

Označení této normy občas uvidíte zapsané:

  • ČSN 461100-8
  • ČSN 46 11 00-8