ČSN EN 286-1 (695286) Zrušená norma

Jednoduché netopené tlakové nádoby pro vzduch nebo dusík. Část 1: Konstrukce, výroba a zkoušení

Tuto normu nelze objednat, jelikož byla zrušena.
Podívejte se na její náhradu.

Anotace obsahu normy

Norma je identická s EN 286-1:1991. Tato část evropské normy pojednává o konstrukci a výrobě jednoduchých seriově vyráběných jednoprostorových netopných tlakových nádob, které budou následně označeny jako nádoby, pro které jsou uvedeny podstatné bezpečnostní požadavky v příloze G a které: a) zahrnují výrobu svařováním, ale některé konstrukce mohou obsahovat šroubové spoje; b) mají jednoduchou konstrukci, takže mohou být použity jednoduché výrobní postupy. Toho může být dosaženo buď 1) válcovou částí, která může být uzavřena buď klenutými dny (s vnějším klenutím) nebo plochými dny souosými s válcovou částí, nebo 2) dvěma souosými klenutými dny (s vnějším klenutím), c) mají průměr odboček přivařených na plášť nejvýše roven 0,5 násobku jeho průměru. Z rozsáhlé normy (cca 60 stran), jíž jsou stanoveny požadavky na materiál, konstrukce, výpočet a další pokládáme za účelné podtrhnout obsah průvodní dokumentace nádoby. Obsahuje a) údaje na továrním štítku nádoby, včetně čísla serie; b) účel použití nádoby, pro který je konstruována; c) návod na údržbu a instalaci, pokud je to pro bezpečnost nádoby potřebné; d) prohlášení, že nádoba odpovídá požadavkům této normy e) pro informaci zákazníka upozornění na potvrzení o zkoušce, že na tlakových částech nádoby nesmějí být prováděny žádné svářečské práce. Poznámka - tato dokumentace musí být napsána v jazyce nebo jazycích země určení. Z příloh upozorňujeme na přílohu a G (informativní): "Hlavní bezpečnostní požadavky podle směrnice 87/404 EHS", protože opakuje ustanovení závazné Direktivy. ČSN EN 286-1 (69 5286) byla vydána v dubnu 1994.

Označení ČSN EN 286-1 (695286)
Katalogové číslo 16072
Cena 570 Kč570
Datum schválení 1. 4. 1994
Datum účinnosti 1. 5. 1994
Jazyk čeština
Počet stran 64 stran
EAN kód 8590963160726
Norma byla zrušena k 1. 5. 1999
a nahrazena ČSN EN 286-1 (695286)

Další příbuzné normy

ČSN EN 286-2 (695286)
Jednoduché netopené tlakové nádoby pro vzduch nebo dusík. Část 2: Tlakové nádoby pro vzduchotlakové brzdy a pomocná zařízení motorových vozidel a jejich přívěsů

ČSN EN 286-3 (695286)
Jednoduché netopené tlakové nádoby pro vzduch nebo dusík. Část 3: Ocelové tlakové nádoby určené pro vzduchotlakové brzdy a pomocná pneumatická zařízení kolejových vozidel

ČSN EN 286-4 (695286)
Jednoduché netopené tlakové nádoby pro vzduch nebo dusík. Část 4: Tlakové nádoby ze slitin hliníku určené pro vzduchotlakové brzdy a pomocná pneumatická zařízení kolejových vozidel