ČSN ISO 7530-1 (420640) Zrušená norma

Slitiny niklu. Plamenový atomový absorpční spektrometrický rozbor. Část 1: Všeobecné požadavky a rozpouštění vzorku

ČSN ISO 7530-1 Slitiny niklu. Plamenový atomový absorpční spektrometrický rozbor. Část 1: Všeobecné požadavky a rozpouštění vzorku
3 strany
(kliknutím zvětšíte)
Tuto normu nelze objednat, jelikož byla zrušena.
Podívejte se na její náhradu.

Anotace obsahu normy

Norma ISO 7530 určuje plamenové atomové absorpční metody pro stanovení kobaltu, chromu, mědi, železa, manganu a hliníku do 4,0 % (m/m), křemíku do 2,0 % (m/m) a vanadu od 0,05 % (m/m) do 1,0 % (m/m) ve slitinách niklu. Stanovení ostatních prvků se může připojit v následujících částech ISO 7530. Typická složení některých slitin niklu jsou uvedena v příloze B.
Tato část ISO 7530 určuje všeobecné požadavky pro rozbor plamenovou atomovou absorpcí, přípravu a rozpouštění zkušebního vzorku, metodu výpočtu a postupy použité pro vyhodnocení opakovatelnosti a reprodukovatelnosti jednotlivých metod, stanovených v ostatních částech ISO 7530.

Označení ČSN ISO 7530-1 (420640)
Katalogové číslo 15835
Cena 190 Kč190
Datum schválení 1. 4. 1994
Datum účinnosti 1. 5. 1994
Jazyk čeština
Počet stran 12 stran formátu A4
EAN kód 8590963158358
Norma byla zrušena k 1. 3. 2016
a nahrazena ČSN ISO 7530-1 (420640)
Dostupnost skladem (tisk na počkání)