Přihlásit | Registrovat | Jak nakupovat | Reklamace | Kontakty
Uživatel nepřihlášen (přihlásit)
Celková cena: 0 Kč | Košík je prázdný

Navigátor

ICS 77.120.40 - Nikl, chrom a jejich slitiny

Katalog Označení
Název
Cena s DPH
16067

ČSN ISO 2361 (038182) - březen 1994

Elektrolyticky vyloučené povlaky niklu na magnetických a nemagnetických podkladech. Měření tloušťky povlaku. Magnetická metoda

K normě byly vydány následující změny a opravy: Z1 10.95t


157 Kč vč. DPH
3683

ČSN 42 0640 (420640) - květen 1970

Chemický rozbor neželezných kovů. Rozbor čistého niklu

K normě byly vydány následující změny a opravy:
Za 1.73t, Zb 1.77t


805 Kč vč. DPH
27675

ČSN 42 0640-15 (420640) - leden 1989

Chemický rozbor neželezných kovů a slitin. Nikl. Stanovení uhlíku metodou potenciometrické titrace

125 Kč vč. DPH
27676

ČSN 42 0640-16 (420640) - listopad 1982

Chemický rozbor neželezných kovů a slitin. Nikl. Stanovení obsahu fosforu metodou fotometrickou

125 Kč vč. DPH
27677

ČSN 42 0640-18 (420640) - listopad 1982

Chemický rozbor neželezných kovů a slitin. Nikl. Stanovení obsahu niklu metodou elektrogravimetrickou

125 Kč vč. DPH
27672

ČSN 42 0640-2 (420640) - listopad 1982

Chemický rozbor neželezných kovů a slitin. Nikl. Stanovení obsahu hliníku metodou fotometrickou

350 Kč vč. DPH
27673

ČSN 42 0640-7 (420640) - listopad 1982

Chemický rozbor neželezných kovů a slitin. Nikl. Stanovení obsahu křemíku metodou fotometrickou a metodou vážkovou

125 Kč vč. DPH
27674

ČSN 42 0640-9 (420640) - listopad 1982

Chemický rozbor neželezných kovů a slitin. Nikl. Stanovení obsahu hořčíku metodou atomové absorpce

125 Kč vč. DPH
15831

ČSN EN 27526 (420640) - duben 1994

Nikl, feronikl a slitiny niklu. Stanovení síry. Metoda infračervené absorpce po spálení v indukční peci

230 Kč vč. DPH
15832

ČSN EN 27527 (420640) - duben 1994

Nikl, feronikl a slitiny niklu. Stanovení síry. Jodometrická titrační metoda po spálení v indukční peci

190 Kč vč. DPH
15828

ČSN ISO 6351 (420640) - duben 1994

Nikl. Stanovení stříbra, bismutu, kadmia, kobaltu, mědi, železa, manganu, olova a zinku. Plamenová atomová absorpční spektrometrická metoda

230 Kč vč. DPH
15829

ČSN ISO 7523 (420640) - duben 1994

Nikl. Stanovení stříbra, arsenu, bismutu, kadmia, olova, antimonu, selenu, cínu, telluru a thalia. Elektrotermická atomová absorpční spektrometrická metoda

190 Kč vč. DPH
15830

ČSN ISO 7525 (420640) - duben 1994

Nikl. Stanovení síry. Spektrofotometrická metoda methylenové modři po vývinu sirovodíku

190 Kč vč. DPH
15833

ČSN ISO 7528 (420640) - duben 1994

Slitiny niklu. Stanovení železa. Titrační metoda s dichromanem draselným

190 Kč vč. DPH
506315

ČSN ISO 7529 (420640) - prosinec 2018 aktuální vydání

Slitiny niklu - Stanovení obsahu chromu - Metoda potenciometrické titrace síranem diamonno-železnatým

190 Kč vč. DPH
99337

ČSN ISO 7530-1 (420640) - únor 2016 aktuální vydání

Slitiny niklu - Analýza plamenovou atomovou absorpční spektrometrií - Část 1: Stanovení obsahu kobaltu, chromu, mědi, železa a manganu

340 Kč vč. DPH
15841

ČSN ISO 9389 (420640) - duben 1994

Slitiny niklu. Stanovení kobaltu. Metoda potenciometrické titrace s hexakyanoželezitanem draselným

190 Kč vč. DPH
27681

ČSN 42 0641-10 (420641) - únor 1984

Chemický rozbor neželezných kovů a slitin. Slitiny niklu. Stanovení obsahu křemíku metodou fotometrickou a metodou vážkovou

190 Kč vč. DPH
27682

ČSN 42 0641-11 (420641) - únor 1984

Chemický rozbor neželezných kovů a slitin. Slitiny niklu. Stanovení obsahu uhlíku metodou titrační a metodami s použitím automatických analyzátorů

125 Kč vč. DPH
27683

ČSN 42 0641-13 (420641) - únor 1984

Chemický rozbor neželezných kovů a slitin. Slitiny niklu. Stanovení obsahu hliníku metodou fotometrickou, metodou titrační a metodou atomové absorpce

190 Kč vč. DPH
27684

ČSN 42 0641-14 (420641) - únor 1984

Chemický rozbor neželezných kovů a slitin. Slitiny niklu. Stanovení obsahu olova metodami fotometrickými a metodou atomové absorpce

190 Kč vč. DPH
27685

ČSN 42 0641-15 (420641) - únor 1984

Chemický rozbor neželezných kovů a slitin. Slitiny niklu. Stanovení obsahu zinku metodou polarografickou a metodou atomové absorpce

190 Kč vč. DPH
27686

ČSN 42 0641-16 (420641) - únor 1984

Chemický rozbor neželezných kovů a slitin. Slitiny niklu. Stanovení obsahu kadmia metodou polarografickou a metodou atomové absorpce

190 Kč vč. DPH
27687

ČSN 42 0641-17 (420641) - únor 1984

Chemický rozbor neželezných kovů a slitin. Slitiny niklu. Stanovení obsahu arsenu metodou fotometrickou

125 Kč vč. DPH
27688

ČSN 42 0641-18 (420641) - únor 1984

Chemický rozbor neželezných kovů a slitin. Slitiny niklu. Stanovení obsahu bismutu metodami fotometrickými

190 Kč vč. DPH
27689

ČSN 42 0641-19 (420641) - únor 1984

Chemický rozbor neželezných kovů a slitin. Slitiny niklu. Stanovení obsahu antimonu metodou fotometrickou

125 Kč vč. DPH
27678

ČSN 42 0641-2 (420641) - únor 1984

Chemický rozbor neželezných kovů a slitin. Slitiny niklu. Stanovení obsahu niklu metodou vážkovou

125 Kč vč. DPH
27690

ČSN 42 0641-20 (420641) - únor 1984

Chemický rozbor neželezných kovů a slitin. Slitiny niklu. Stanovení obsahu cínu metodou fotometrickou

125 Kč vč. DPH
27691

ČSN 42 0641-21 (420641) - únor 1984

Chemický rozbor neželezných kovů a slitin. Slitiny niklu. Stanovení obsahu fosforu metodou fotometrickou

125 Kč vč. DPH
27692

ČSN 42 0641-22 (420641) - únor 1984

Chemický rozbor neželezných kovů a slitin. Slitiny niklu. Stanovení obsahu molybdenu metodou fotometrickou a metodou vážkovou

125 Kč vč. DPH
27693

ČSN 42 0641-23 (420641) - leden 1986

Chemický rozbor neželezných kovů a slitin. Slitiny niklu. Stanovení obsahu molybdenu metodou atomové absorpce

65 Kč vč. DPH
27694

ČSN 42 0641-24 (420641) - leden 1986

Chemický rozbor neželezných kovů a slitin. Slitiny niklu. Stanovení obsahu titanu metodami fotometrickými

125 Kč vč. DPH
27679

ČSN 42 0641-8 (420641) - únor 1984

Chemický rozbor neželezných kovů a slitin. Slitiny niklu. Stanovení obsahu wolframu metodou vážkovou

125 Kč vč. DPH
27680

ČSN 42 0641-9 (420641) - únor 1984

Chemický rozbor neželezných kovů a slitin. Slitiny niklu. Stanovení obsahu hořčíku metodou atomové absorpce

125 Kč vč. DPH
3684

ČSN 42 0644 (420644) - říjen 1979

Chemický rozbor neželezných kovů a slitin. Nikl a nízkolegované slitiny niklu. Stanovení obsahu kyslíku

125 Kč vč. DPH
27730

ČSN 42 0648-1 (420648) - červen 1986

Chrom kovový. Potenciometrická metoda stanovení obsahu chromu

125 Kč vč. DPH
27739

ČSN 42 0648-10 (420648) - červen 1986

Chrom kovový. Titrační komplexometrická metoda a metoda atomové absorpční spektrometrie pro stanovení obsahu hliníku

190 Kč vč. DPH
27740

ČSN 42 0648-11 (420648) - červen 1986

Chrom kovový. Fotometrická metoda pro stanovení obsahu kobaltu

125 Kč vč. DPH
27741

ČSN 42 0648-12 (420648) - srpen 1987

Chrom kovový. Metody stanovení obsahu cínu

230 Kč vč. DPH
27731

ČSN 42 0648-2 (420648) - červen 1986

Chrom kovový. Fotometrická a gravimetrická metoda stanovení obsahu křemíku

190 Kč vč. DPH
27732

ČSN 42 0648-3 (420648) - červen 1986

Chrom kovový. Fotometrická metoda stanovení obsahu fosforu

190 Kč vč. DPH
27733

ČSN 42 0648-4 (420648) - červen 1986

Chrom kovový. Fotometrická metoda a metoda atomové absorpční spektrometrie pro stanovení obsahu železa

125 Kč vč. DPH
27734

ČSN 42 0648-5 (420648) - červen 1986

Chrom kovový. Titrační metoda a metoda s použitím automatických analyzátorů pro stanovení obsahu dusíku

125 Kč vč. DPH
27735

ČSN 42 0648-6 (420648) - červen 1986

Chrom kovový. Fotometrická metoda a metoda atomové absorpční spektrometrie pro stanovení obsahu mědi

190 Kč vč. DPH
27736

ČSN 42 0648-7 (420648) - červen 1986

Chrom kovový. Fotometrická metoda stanovení obsahu antimonu

125 Kč vč. DPH
27737

ČSN 42 0648-8 (420648) - červen 1986

Chrom kovový. Fotometrická metoda stanovení obsahu arsenu

125 Kč vč. DPH
27738

ČSN 42 0648-9 (420648) - červen 1986

Chrom kovový. Polarografická metoda stanovení obsahu zinku, olova, vizmutu, metoda atomové absorpční spektrometrie pro stanovení olova

190 Kč vč. DPH
58617

ČSN EN 10095 (420946) - září 2000

Oceli a niklové slitiny žáruvzdorné

350 Kč vč. DPH
95186

ČSN EN 10269 (420947) - květen 2014 aktuální vydání

Oceli a niklové slitiny na upevňovací prvky pro použití při zvýšených a/nebo nízkých teplotách

550 Kč vč. DPH
27873

ČSN 42 1110 (421110) - duben 1988

Ferozliatiny, kovový chróm a mangán. Všeobecné požiadavky na odber a prípravu vzoriek na chemický rozbor

340 Kč vč. DPH
27874

ČSN 42 1111 (421111) - listopad 1985

Chrom kovový. Metody odběru a přípravy vzorků pro chemický a fyzikálně-chemický rozbor

190 Kč vč. DPH
27893

ČSN 42 1332 (421332) - únor 1984

Plechy, pásy a anody z niklu a ze slitin niklu. Technické dodací předpisy

190 Kč vč. DPH
27895

ČSN 42 1334 (421334) - květen 1991

Dráty z niklu a slitin niklu. Technické dodací předpisy

230 Kč vč. DPH
27976

ČSN 42 3405 (423405) - květen 1992

Nikl tvářený 42 3405 Ni 99,6

125 Kč vč. DPH
27977

ČSN 42 3406 (423406) - duben 1992

Nikl tvářený pro anody 42 3406 Ni 98,5

65 Kč vč. DPH
27978

ČSN 42 3415 (423415) - duben 1992

Slitina niklu tvářená 42 3415 NiMn 2,5

65 Kč vč. DPH
27979

ČSN 42 3419 (423419) - duben 1992

Slitina niklu tvářená 42 3419 NiSiCr1,5Mn

65 Kč vč. DPH
27980

ČSN 42 3420 (423420) - duben 1992

Nikl tvářený 42 3420 Ni92,0

65 Kč vč. DPH
27981

ČSN 42 3431 (423431) - duben 1992

Slitina niklu tvářená 42 3431 Ni70Cu30

65 Kč vč. DPH
27989

ČSN 42 3454 (423454) - duben 1983

Elektrolytický kobalt 42 3454 ECo 99,8

32 Kč vč. DPH
27993

ČSN 42 3482 (423482) - březen 1982

Slitina niklu tvářená 42 3482 NiFe48

65 Kč vč. DPH
27995

ČSN 42 3484 (423484) - březen 1982

Slitina niklu tvářená 42 3484 NiFe49

125 Kč vč. DPH
27999

ČSN 42 3528 (423528) - květen 1992

Slitina niklu na odlitky 42 3528 NiCr18Fe15W2Mo2Ti1Al0,5

65 Kč vč. DPH
28144

ČSN 42 8316 (428316) - únor 1984

Plechy a pásy z niklu a ze slitin niklu. Rozměry

190 Kč vč. DPH
28145

ČSN 42 8317 (428317) - květen 1991

Anody z niklu. Rozměry

65 Kč vč. DPH
28153

ČSN 42 8430 (428430) - květen 1991

Dráty přesné z niklu a slitin niklu. Rozměry

125 Kč vč. DPH
28154

ČSN 42 8433 (428433) - květen 1991

Dráty z niklu a slitin niklu. Rozměry

65 Kč vč. DPH