ČSN 35 4220 (354220) Zrušená norma

Vypínače na napětí 1 000 V AC

Tuto normu nelze objednat, jelikož byla zrušena.
Podívejte se na její náhradu.

Anotace obsahu normy

Tato norma platí pro vypínače nad 1 000 V AC do kmitočtu 60 Hz včetně, vnitřního a venkovního provedení. Norma platí pouze pro trojpólové vypínače v třífázové soustavě a jednopólové vypínače používané v jednofázové soustavě. Podmínky pro dvojpólové vypínače v jednofázové soustavě je nutné dohodnout mezi výrobcem a uživatelem. Tato norma platí také pro pohony vypínačů a jejich pomocná zařízení. Pro vypínače se závislým ručním zapínáním tato norma neplatí, neboť nemůže být předepsán jejich jmenovitý zapínací proud a závislé ruční zapínání může být nevyhovující z hlediska požadavků bezpečnosti.
Tato norma neplatí pro vypínače určené pro elektrickou trakci, pro které platí IEC 77 Elektrické zařízení pro elektrickou trakci.
Tato norma neplatí pro vypínače používané ke spínání venkovních vedení, která obsahují kondenzátory v sérii. Tato norma neplatí pro vypínače při zvláštních provozních podmínkách, například při vzniku dvou zemních spojení na rozdílných fázích sítě, přičemž jedno spojení je na přívodní straně vypínače a druhé spojení na jiné fázi a opačné straně vypínače.

Označení ČSN 35 4220 (354220)
Katalogové číslo 26180
Cena 1 270 Kč1270
Datum schválení 1. 7. 1997
Datum účinnosti 1. 8. 1997
Jazyk čeština
Počet stran 176 stran formátu A4
EAN kód 8590963261805
Změny a opravy Z1 8.99t, Z2 9.02t
Norma byla zrušena k 1. 9. 2004
a nahrazena ČSN EN 60794-1-1 (359223)
Tato norma nahradila ČSN 35 4220 (354220) z dubna 1994
Dostupnost skladem (tisk na počkání)

Označení této normy občas uvidíte zapsané:

  • ČSN 35 42 20
  • ČSN 354220
  • ČSN 35 42 20 : 1997
  • ČSN 354220:1997
  • ČSN 35 4220:1997