ČSN ISO 7530-3 (420640) Zrušená norma

Slitiny niklu. Plamenový atomový absorpční spektrometrický rozbor. Část 3: Stanovení chromu

ČSN ISO 7530-3 Slitiny niklu. Plamenový atomový absorpční spektrometrický rozbor. Část 3: Stanovení chromu
3 strany
(kliknutím zvětšíte)
Tuto normu nelze objednat, jelikož byla zrušena.
Podívejte se na její náhradu.

Anotace obsahu normy

Tato část ISO 7530 určuje plamenovou atomovou absorpční spektrometrickou metodu pro stanovení obsahu chromu v rozsahu od 0,01 % (m/m) do 4 % (m/m) ve slitinách niklu. Typická složení některých slitin niklu jsou uvedena v příloze B ISO 7530-1.
Všeobecné požadavky týkající se přístroje, vzorkování, rozpouštění zkušebního vzorku, atomového absorpčního měření, výpočtů a protokolu o zkoušce jsou uvedeny v ISO 7530-1.

Označení ČSN ISO 7530-3 (420640)
Katalogové číslo 15837
Cena 190 Kč190
Datum schválení 1. 4. 1994
Datum účinnosti 1. 5. 1994
Jazyk čeština
Počet stran 8 stran formátu A4
EAN kód 8590963158372
Norma byla zrušena k 1. 3. 2016
a nahrazena ČSN ISO 7530-1 (420640)
Dostupnost skladem (tisk na počkání)

Další příbuzné normy

ČSN ISO 7530-1 (420640)
Slitiny niklu - Analýza plamenovou atomovou absorpční spektrometrií - Část 1: Stanovení obsahu kobaltu, chromu, mědi, železa a manganu