ČSN 46 1100-5 (461100) Zrušená norma

Obilí potravinářské. Část 5: Ječmen sladovnický

Tuto normu nelze objednat, jelikož byla zrušena.
Podívejte se na její náhradu.

Anotace obsahu normy

Čl.2.3, 2.4, 2.5, 2.6, 2.7, 3.2, 4.1, 4.2, 5.1, 5.2 a 6.1 této normy jsou podle § 3 zákona č. 142/1991 Sb., o československých technických normách, ve znění zákona č. 632/1992 Sb., závazné v rozsahu působnosti Ministerstva zemědělství České republiky na základě jeho požadavku. ČSN 46 1100 se skládá z těchto částí: Část 1 dosud nevydána, Část 2 Pšenice potravinářská, Část 3 Pšenice tvrdá, část 4 Žito, Část 5 Ječmen sladovnický, Část 6 Ječmen potravinářský, Část 7 Oves potravinářský, Část 8 Kukuřice potravinářská. Tato pátá část normy stanoví podmínky pro veškeré dodávky ječmene setého dvouřadého (Hordeum vulgare sub. ditichum) určeného na výrobu pivovarského sladu. Neplatí pro ječmen setý určený k mlýnskému zpracování na jedlé výrobky (ječmen potravinářský) a ke krmným účelům (ječmen krmný), dále neplatí pro osivo ječmene. V kap. 2 (termíny a definice) jsou zezávazněny definice poškozených a jinak závadných zrn. V kap. 3 je zezávazněno ustanovení o tom, že ječmen sladovnický nesmí obsahovat semena slunečnice. Za pozornost stojí zezávazněné články v kap. 4 - Zdravotní nezávadnost. Čl.4.1, který stanoví: "Kromě požadavků stanovených v této normě musí ječmen sladovnický odpovídat požadavkům stanoveným v ČSN 46 1010." Dále je závazný čl.4.2, který stanoví: "Ječmen sladovnický musí být zdravý, vyzrálý, bez cizích pachů a škůdců. Nesmí obsahovat zrna s pluchou zjevně naplesnivělou a plesnivou. Konečně je závazná kap. 5 a část kap. 6, která se týkají jednak dodávání, zřejmě proto , že stanovují některé znaky jakosti a také úpravy ječmene sušením. ČSN 46 1100-5 byla vydána v dubnu 1994. Nahradila ČSN 46 1163 z 12.11.1980.

Označení ČSN 46 1100-5 (461100)
Katalogové číslo 15965
Cena 65 Kč65
Datum schválení 1. 4. 1994
Datum účinnosti 1. 5. 1994
Jazyk čeština
Počet stran 4 strany formátu A4
EAN kód 8590963159652
Změny a opravy opr. 8.98, Z1 10.02t
Norma byla zrušena k 1. 1. 2006
a nahrazena ČSN 46 1100-5 (461100)
Dostupnost skladem (tisk na počkání)

Další příbuzné normy

ČSN 46 1100-1 (461100)
Obilí potravinářské - Část 1: Společná ustanovení

ČSN 46 1100-2 (461100)
Obiloviny potravinářské - Část 2: Pšenice potravinářská

ČSN 46 1100-3 (461100)
Obiloviny potravinářské - Část 3: Pšenice tvrdá (Triticum durum)

ČSN 46 1100-4 (461100)
Obiloviny potravinářské - Část 4: Žito

ČSN 46 1100-7 (461100)
Obiloviny potravinářské - Část 7: Oves potravinářský

ČSN 46 1100-8 (461100)
Obiloviny potravinářské - Část 8: Kukuřice potravinářská pro mlýnské zpracování

Označení této normy občas uvidíte zapsané:

  • ČSN 461100-5
  • ČSN 46 11 00-5