ČSN EN 132 (832202) Zrušená norma

Ochranné prostředky dýchacích orgánů. Definice

Tuto normu nelze objednat, jelikož byla zrušena.
Podívejte se na její náhradu.

Anotace obsahu normy

Norma je identická s EN 132:1990. Týká se ochranných prostředků dýchacích orgánů. Obsahuje definice pro všeobecně užívané termíny z této oblasti. Předmětem této evropské normy je dosáhnout jednotnou interpretaci těchto termínů, aby se zabránilo jejich víceznačnému chápání. EN 135 obsahuje přehled těchto termínů ve třech oficiálních jazycích: anglickém, francouzském a německém. ČSN EN 135 ovšem obsahuje pouze termíny české. Navíc - kromě terminologie - je v příloze A uvedeno složení přírodního vzduchu a požadavky na čistotu vzduchu určeného k dýchání. Z cca 60 hesel (termínů) uvedených v normě vyjímáme některé obecnější, a to: Aerosol: Rozptýlené pevné či kapalné částice nebo jejich směs v plynném prostředí, částice mají zanedbatelnou rychlost pádu (běžně se považuje za nižší než 0,25 m.s-1). Autonomní dýchací kyslíkový přístroj s uzavřeným okruhem: Autonomní dýchací přístroj, který zachycuje oxid uhličitý z vydechovaného vzduchu a dodává kyslík, tuto směs uživatel opět vdechuje, je nezávislý na okolním ovzduší. Autonomní dýchací přístroj: Dýchací přístroj, u něhož uživatel řídí sám zásobování dýchacích směsí. Autonomní dýchací přístroj na stlačený vzduch s otevřeným okruhem: Autonomní dýchací přístroj, který má přenosný zásobník stlačeného vzduchu a je nezávislý na okolním ovzduší, vydechovaný vzduch odchází bez recirkulace do okolního ovzduší. Čtvrtmaska: Lícnicová část zakrývající ústa a nos. Dýchací odpor: Odpor ochranného prostředku dýchacích orgánů proudícímu vzduchu při vdechování a vydechování. Dým: Jemný pevný aerosol vytvořený chemicky nebo pocházející z kovů. Izolační dýchací přístroj: Přístroj umožňující jeho uživateli dýchat nezávisle na okolním ovzduší. Kouř: Aerosol vznikající nedokonalým spalováním organických látek (obecný název). Mlha: Aerosol z kapalných částic (obecný název). Nejvyšší přípustná koncentrace: Koncentrace škodliviny v ovzduší, která se používá jako ukazatel kontroly zdravotního rizika. Polomaska: Lícnicová část zakrývající ústa, nos a bradu. Prach: Pevné částice v obecném smyslu (viz také dým). Škodlivina: Pevná, kapalná nebo plynná nežádoucí látka v ovzduší. Vzduch s nedostatkem kyslíku: Vzduch obsahující méně jak 17 obj.% kyslíku. ČSN EN 132 (83 2202) byla vydána v dubnu 1994. Nahradila Informační přílohu - Názvosloví ČSN 83 2201 z 29.4.1986.

Označení ČSN EN 132 (832202)
Katalogové číslo 15816
Cena 190 Kč190
Datum schválení 1. 4. 1994
Datum účinnosti 1. 5. 1994
Jazyk čeština
Počet stran 12 stran
EAN kód 8590963158167
Norma byla zrušena k 1. 2. 2000
a nahrazena ČSN EN 132 (832202)
Dostupnost skladem (tisk na počkání)