ČSN EN 132 (832202) Zrušená norma

Ochranné prostředky dýchacích orgánů - Definice názvů a piktogramy

ČSN EN 132 Ochranné prostředky dýchacích orgánů - Definice názvů a piktogramy
4 strany
(kliknutím zvětšíte)
Tuto normu nelze objednat, jelikož byla zrušena.
Podívejte se na její náhradu.

Anotace obsahu normy

Tato evropská norma se týká ochranných prostředků dýchacích orgánů s výjimkou přístrojů pro potápění, pro které platí názvosloví stanovené v EN 250. Obsahuje definice pro všeobecně užívané názvy a piktogramy z této oblasti. Předmětem této evropské normy je dosáhnout jednotnou interpretaci těchto názvů a piktogramů, aby se zabránilo jejich víceznačnému chápání. EN 135 obsahuje přehled těchto názvů ve třech oficiálních jazycích: anglickém, francouzském a německém.

Označení ČSN EN 132 (832202)
Katalogové číslo 57577
Cena 340 Kč340
Datum schválení 1. 1. 2000
Datum účinnosti 1. 2. 2000
Jazyk čeština
Počet stran 24 stran formátu A4
EAN kód 8590963575773
Norma byla zrušena k 1. 10. 2020
a nahrazena ČSN EN ISO 16972 (832202)
Tato norma nahradila ČSN EN 132 (832202) z dubna 1994
Dostupnost skladem (tisk na počkání)

S touto normou zákazníci nejvíce kupují

ČSN EN 149 +A1 (832225)
Ochranné prostředky dýchacích orgánů - Filtrační polomasky k ochraně proti částicím - Požadavky, zkoušení a značení

ČSN EN 143 (832222)
Ochranné prostředky dýchacích orgánů - Filtry proti částicím - Požadavky, zkoušení a značení