ČSN 66 2100 (662100) Zrušená norma

Benzen a jeho homology. Metody zkoušení

Tuto normu nelze objednat, jelikož byla zrušena.
Pokud byste ji přesto chtěli zajistit, vyplňte prosím poptávkový formulář.

Anotace obsahu normy

Zcela v úvodu norma je uvedeno toto: Upozornění: Benzen a jeho homology jsou hořlavými kapalinami I. a II. třídy nebezpečnosti ve smyslu ČSN 65 0201. Poškozují zdraví při nadýchání par, požití popř. potřísnění pokožky. Při práci a manipulaci s nimi je nutno dodržovat ČSN 01 8003, ČSN 01 8010 a příslušné předpisy o hygieně a bezpečnosti. Tato norma stanoví metody zkoušení benzenu a jeho homologů, resp. obecné požadavky na provádění zkoušek. ČSN 66 2100 byla vydána v dubnu 1994. Nahradila čl. 1 až 14, 42 až 47, 117 až 121 a 132 až 145 ČSN 66 2109 z 8.7.1965 a společně s ČSN 66 2109, ČSN ISO 5275 (66 2102), ČSN ISO 5277 (66 2103) a ČSN ISO 5278 (66 2101) ruší ČSN 66 2109 z 8.7. 1965 v plném rozsahu.

Označení ČSN 66 2100 (662100)
Katalogové číslo 16141
Cena 65 Kč65
Datum schválení 1. 4. 1994
Datum účinnosti 1. 5. 1994
Jazyk čeština
Počet stran 4 strany formátu A4
EAN kód 8590963161419
Norma byla zrušena k 1. 5. 2011
Dostupnost skladem (tisk na počkání)

Označení této normy občas uvidíte zapsané:

  • ČSN 66 21 00
  • ČSN 662100
  • ČSN 66 21 00 : 1994
  • ČSN 662100:1994
  • ČSN 66 2100:1994